Bel ons: +31 (0)36 7508275 - Mail: info@spilter.nl

Uw ideale overlegomgeving

Snel beslissingen nemen. In korte tijd en op efficiënte wijze kennis en meningen van grote groepen mensen verzamelen. Besluiten nemen met een groot draagvlak.
Of het nu gaat om management en organisatie, marketing, innovatiestrategieën, risicomanagement, de relatie met uw klanten of met uw medewerkers, Spilter versnelt en vereenvoudigt uw besluitprocessen. Van kleine tot grote vraagstukken, belangrijke tot minder belangrijke onderwerpen: toepassen van Spilter zorgt ervoor dat u eenvoudig kennis en meningen van anderen kunt gebruiken om uw vraagstuk op te lossen. Het gehele proces van inventarisatie tot aan besluitvorming wordt voor u gefaciliteerd.
Met Spilter verzamelt en analyseert u namelijk vlot en nauwkeurig kennis en meningen om managementvraagstukken op te lossen. Daarvoor hoeft u de deelnemers niet meer samen in één ruimte te brengen, omdat u Spilter online kunt inzetten. Bovendien kunt u deelnemers op verschillende tijdstippen laten deelnemen. Zo kunt u efficiënt, maar vooral effectief en tijdbesparend werken. Een groter draagvlak creëert u omdat tijdens het brainstormen met Spilter elke mening telt. In ons systeem bestaan hiërarchie en dominantie niet, zodat u een ideale overlegomgeving krijgt. Tot slot is Spilter uiteraard zeer gebruikersvriendelijk.

Voordelen

  • Wetenschappelijk bewezen: tot 50% verkorte overlegtijd
  • Meningsverschillen zijn direct visueel inzichtelijk waardoor discussies inhoudelijker worden
  • Alle deelnemers kunnen een mening geven
  • Geen installatie nodig en werkt op alle devices
  • Zeer gebruikersvriendelijk en Grafisch mooi vormgegeven
  • Directe rapportage inclusief analyses na afloop van de sessie
Meer informatie? Neem dan nu contact met ons op.

Waarvoor inzetten

Of het nu gaat om kleine of grote vraagstukken, of belangrijke of minder belangrijke onderwerpen: toepassen van Spilter zorgt ervoor dat u eenvoudig kennis en meningen van anderen kunt gebruiken om uw vraagstuk op te lossen. Het gehele proces van inventarisatie tot aan besluitvorming wordt voor u gefaciliteerd; Een Spilter Versnellingskamer is uitermate geschikt om in te zetten voor:

Groot aantal bruikbare ideeën

U kunt alle inbreng in de sessie eenvoudig inventariseren en omdat deze ideeën tijdens het brainstormen zichtbaar zijn voor alle andere deelnemers, kunnen ze dienen als inspiratiebron. U verzamelt met Spilter tevens méér input: de deelnemers hoeven niet op elkaar te wachten met spreken met spreken doordat ze allen gelijktijdig hun ideeën in kunnen voeren op het device wat tot hun beschikking staat.

Eenvoudig clusteren

Wanneer alle input is geïnventariseerd kunt u op simpele wijze alle input clusteren en indelen in categorieën, om ze aansluitend te toetsen op meerdere criteria. U kunt, afhankelijk van het aantal onderwerpen, de deelnemers individueel of in groepen laten clusteren.

Met één klik bewaart u alle ideeën in een overzichtelijke rapportage.

Brainstormtechnieken

Tijdens brainstormen wordt gebruikgemaakt van associaties, connecties en combinaties van verschillende ideeën, zodat nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Op dit moment zijn er honderden brainstormmethoden die u kunt gebruiken. Bij vrijwel al deze methoden kan Spilter worden ingezet.

Speciaal voor u hebben wij de meest voorkomende en interessante brainstormtechnieken op een rij gezet!

Snel een totaallijst van risico’s

Verschillende deelnemers aan een risicoanalyse hebben ook vaak verschillende risico’s in te brengen en hebben verschillende meningen over met name welke risico’s het belangrijkst zijn. Met Spilter zijn de risico’s en meningen eenvoudig en snel geïnventariseerd; zo kunt u bijvoorbeeld voorafgaand aan de bijeenkomst de deelnemers online hun input laten geven waardoor de tijd van de bijeenkomst effectief en efficiënt gebruikt kan worden.

Inzicht in de grootste risico’s

Alle geïnventariseerde risico’s staan overzichtelijk op een rij, waarna ze met één druk op de knop te clusteren of ontdubbelen zijn. Ook het toetsen van de risico’s aan de hand van diverse criteria is eenvoudig. Het resultaat: snel inzicht in wat de grootste risico’s zijn rondom uw project!

Inventarisatie, analyse en beheersmaatregelen in één sessie

Met Spilter blijft het niet bij het inventariseren en analyseren van de risico’s, binnen dezelfde sessie wordt er ook al een beschouwing gedaan van de eerste beheersmaatregelen inclusief verder doorvoeren van benodigd draagvlak.

Strategie

Een strategie bepalen is het maken van een keuze uit alternatieven op hoofdlijnen. Die beslissing gaat over een langere termijn, maar vormt ook het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die u op kortere termijn moet nemen.

Strategie-trajecten

Strategie-trajecten zijn in feite een continue proces waarbij regelmatig wordt gekeken of het strategisch plan nog haalbaar is en of het goed kan worden uitgevoerd. Het is van groot belang dat u hierbij alle managers en medewerkers betrekt. Met Spilter zorgt u ervoor dat de medewerkers in uw organisatie op simpele wijze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming.

Groot draagvlak

Spilter zorgt ervoor dat er een groot draagvlak is omdat veel werknemers kunnen deelnemen aan een brainstormsessie over strategieontwikkeling. Dat kan zelfs anoniem. Bovendien kunnen analysemogelijkheden en strategieën getoetst worden op meerdere criteria en wordt het gehele proces van verzamelen tot aan besluitvorming ondersteund. Strategieontwikkeling wordt op deze wijze niet alleen eenvoudiger, maar ook efficiënter.

Projecten

Team-/project besprekingen: hoe zorgt u dat iedereen er aan kan deelnemen, iedereen na afloop het gevoel heeft een bijdrage te hebben geleverd én u ook nog tijd en kosten bespaart? Met Spilter!

Teambesprekingen

Spilter is een ideaal instrument om in te zetten voor teambesprekingen. Het zorgt voor veel interactie en creëert zo een ideale overlegomgeving. Bovendien wordt effectief en efficiënt gebruikgemaakt van tijd; zo kunt u bijvoorbeeld vooraf de inventarisatie al online plaats laten vinden zodat u in de fysieke bijeenkomst direct kunt discussiëren over de zaken die er toe doen.

Daarnaast kunt u met Spilter eenvoudig alle leden van decentraal of onregelmatig werkende teams bereiken. Doordat Spilter webbased is kan iedereen vanaf zijn/haar eigen(werk)plek input leveren, op een tijdstip dat voor diegene het beste uitkomt.

Evaluatie van het project met Spilter

Goede projectevaluaties worden vaak gehinderd door gedrag van bepaalde personen of door mensen die boven de massa uitschreeuwen. Met Spilter is dat verleden tijd. Het volledige team neemt deel en iedere deelnemer kan zijn of haar mening geven, desgewenst ook anoniem. Op die manier wordt tijdens de evaluatie gediscussieerd op basis van de inhoud, zonder de deelnemende personen in acht te nemen. Zo zijn alle personen gelijk en worden drempels weggenomen.

Verandertrajecten

Een verandertraject levert altijd reacties op, zeker als het gaat om grote veranderingen. Spilter zorgt voor groot draagvlak van uw besluit!

Uit onderzoek is gebleken dat verandertrajecten zoals organisatieveranderingen veel baat hebben bij de inzet van GDSS. Zie voor het betreffende onderzoek de volgende publicatie: Using GDSS to Facilitate Organizational Change (oktober 2014)

Groot draagvlak

Spilter zorgt voor een groot draagvlak doordat veel werknemers gelijktijdig kunnen deelnemen aan een brainstormsessie over het verandertraject. Iedereen kan zijn/haar mening kwijt, desgewenst anoniem of niet; dominantie en hierarchie worden door inzet van Spilter uitgeschakeld waardoor iedereen zich gehoord voelt. Doordat iedereen bij de besluitvorming wordt betrokken kunt u dus rekenen op groot draagvlak!

Uitkomsten toetsen op haalbaarheid

Bovendien kunnen uitkomsten heel objectief beoordeeld worden en kunnen ideeën getoetst worden op meerdere criteria, zodat u snel kunt zien of een verandertraject haalbaar is. Verandermanagement wordt op deze wijze niet alleen eenvoudiger, maar ook efficiënter.

Een aantal van onze opdrachtgevers

                                      tmobile_logo    frieslandcampina_logo    brinkgroep_logo    adecco_logo    cargill_logo    nocnsf_logo
                                      rabobank_logo    leaseplan_logo    Logo-First-Formula    randstad_logo    indaver-logo    logo_enexis

Je moet het zelf ervaren om te zien hoe effectief het is
Johan Mulder, Gemeente Veenendaal
Verfrissend en nieuw: door de werkwijze en aanpak heb je het gevoel dat er ook echt iets met je inbreng wordt gedaan.
Provincie Flevoland, Spiltersessie Elburgerbrug
Opdrachtgevers waarderen onze sessies met Spilter met een gemiddelde van 7,8.
We geloven echt dat Spilter van toegevoegde waarde is voor de discussie en opbrengsten ervan.
IJsbrand Jepma, Senior Adviseur, Sardes
Back to Top