Bel ons: +31 (0)36 7508275 - Mail: info@spilter.nl

Doeltreffend en papierloos brainstormen met direct een rapportage

Ideeën ophalen, beoordelen en bespreken zonder achteraf nog urenlang te zwoegen op een rapport?
Digitaal Brainstormen is dé tool om iedereen uit de groep (digitaal) te laten meedenken zonder op elkaar te moeten wachten. De resultaten zijn ieder moment zichtbaar en geen gerommel meer met papiertjes: de input wordt direct in een rapportage verwerkt.
Na het inzamelen van alle input kan dit in Spilter eenvoudig worden geclusterd en gecategoriseerd. Na het clusteren staan de bijdragen klaar om door de groep beoordeeld te worden. De betrokkenheid van álle deelnemers biedt ruimte voor een echt inhoudelijke discussie. Direct na afloop van de bijeenkomst is een rapportage voor iedereen beschikbaar.

Voordelen van digitaal brainstormen

Digitaal brainstormen

  • Iedereen voert gelijktijdig ideeën in
  • Alle ideeën zijn direct zichtbaar
  • Ideeën zijn eenvoudig te clusteren
  • Alle ideeën blijven bewaard
  • Ideeën zijn individueel en anoniem te beoordelen
  • Snel inzicht in overeenkomsten en meningsverschillen
  • Spilter zorgt voor een duidelijke structuur in de sessie
  • Direct een overzichtelijke rapportage

Hoe werkt digitaal brainstormen

De deelnemers voeren tegelijkertijd, digitaal, via laptops, tablets of smartphones, hun bijdrage in. De ideeën zijn voor iedereen zichtbaar waardoor ze als inspiratiebron kunnen dienen voor alle andere deelnemers. Deze manier levert veel tijdswinst op omdat niemand op elkaar hoeft te wachten om zijn of haar inbreng naar voren te brengen. Het levert ook meer input op omdat niemand zich belemmerd voelt door de mening van een ander.
Een ander voordeel van de digitale input is dat de ideeën bewaard blijven en later op ieder gewenst moment weer kunnen worden teruggehaald. Na het inzamelen van alle input kan dit in Spilter eenvoudig worden geclusterd en gecategoriseerd. Zo is er direct tijdens de sessie meer grip en overzicht op de resultaten.Na het clusteren beoordeelt elke deelnemer de verschillende ideeën.
Met als resultaat een overzichtelijke grafiek met daarin duidelijk de verschillen en overeenkomsten van de meningen. De betrokkenheid van alle deelnemers zorgt voor échte inhoudelijk discussie die de basis vormt voor breed gedragen uitkomsten. Én: alle ideeën, clusteringen en analyses zijn na afloop van de sessie overzichtelijk beschikbaar in een rapportage.

Nooit meer ‘geeltjes’ uitwerken!

PC’s

Alle laptops, PC’s & desktops met Internet Explores 8 of hoger ondersteunen Spilter.

Tablets

Spilter kan worden gebruikt op tablets met Android-, iOS- en Windows-besturingssystemen.

Smartphones

Spilter werkt op alle mobiele browsers zoals Safari, Internet Explorer en Chrome.


In welke taal u Spilter ook wilt gebruiken, de software maakt het mogelijk! Spilter wordt standaard geleverd in het Nederlands, Engels en Duits maar is uiteraard verkrijgbaar in elke gewenste taal. Spilter neemt automatisch de taal over waarop uw browser in is gesteld dus u kunt direct aan de slag.


In Spilter kunt u deelnemers aan de sessie uit nodigen via een notificatie met daarin een directe link naar de sessie. U kunt er echter ook voor kiezen een directe link naar de sessie op uw website te plaatsen of te verwerken in andere vormen van communicatie.


U kunt ervoor kiezen om kennis, meningen en ideeën onder deelnemers te inventariseren door middel van open en gesloten vragen.
Met open vragen kan iedere deelnemer zonder terughoudendheid antwoorden, terwijl gesloten vragen juist weer geschikt zijn als u in een kort tijdsbestek specifieke informatie wilt verzamelen.
Gesloten vragen zijn ook uitermate geschikt om te gebruiken als registratievragen, die later in de sessie gebruikt kunnen worden om dwarsdoorsneden mee te maken.


De fase van structuur aanbrengen. U kunt de antwoorden ordenen en categoriseren om zicht te krijgen op de belangrijkste, de beste, de origineelste of opvallendste antwoorden; dit kan individueel, groepsgewijs of plenair.
Zo krijgt u direct tijdens uw sessie meer grip en overzicht op de resultaten.


Spilter biedt verschillende analysemogelijkheden met elk een eigen doel en toepassing. Enkelvoudige analyses zijn zeer geschikt om te gebruiken wanneer u stellingen wilt toetsen, de gezamenlijke deler wilt bepalen of een score aan acties wilt hangen. Met de multicriteria analyse kunt u per criterium vaststellen hoe het zich verhoudt tot de acties. Tevens kunt u een weging aan de scores geven.


Met Spilter is notuleren verleden tijd. Alle gegevens van de sessie worden opgeslagen en een rapport kan eenvoudig worden uitgedraaid. U kiest zelf de lay-out van het rapport, of u een totaalrapport of een rapport met groepen aanmaakt en in welk type programma u het rapport wilt downloaden.

Spilter voor een vernieuwende aanpak om je partners mee te nemen in datgene wat zij willen.
Elly Kerstens Gemeente Etten-Leur
Spilter is de high tech ideeënmotor van Value Management!
ir. Ruud Loeve, Principal Consultant ARCADIS
De deelnemers waren heel erg enthousiast over deze werkwijze. Er is in korte tijd veel opgehaald bij de deelnemers.
Tineke Woudstra, Gemeente Almere
De snelheid van Spilter is indrukwekkend. Toen we Spilter gingen gebruiken hebben we ons verbaasd over hoe snel het creatieve proces verloopt en hoe eenvoudig we konden zien welke voortgang werd geboekt
Albert Boswijk, Founder en Managing partner, European Center for the Experience Economy
Back to Top