Bel ons: +31 (0)36 7508275 - Mail: info@spilter.nl

De voordelen van digitaal brainstormen met behoud van de groepsdynamiek

Echte discussies over ideeën voeren? Nooit meer geeltjes uitwerken? Geen concessies doen aan de groepsdynamiek?
Hybride brainstormen is de tool van Spilter om met de groep op traditionele wijze de ‘geeltjes’ te laten clusteren maar toch gebruik te maken van de digitale voordelen. Alle deelnemers voeren op hun eigen device tegelijkertijd hun bijdragen in. De ideeën worden op etiketten uitgeprint en alle resultaten zijn goed leesbaar en voor iedereen zichtbaar.
De groepsdynamiek blijft behouden. De groep clustert samen de ideeën. Na de clustering zorgt een scan ervoor dat de resultaten terug in het systeem zijn gebracht en klaar staan om door de groep beoordeeld te worden. De betrokkenheid van álle deelnemers zorgt voor échte inhoudelijke discussie. Alle input ligt vast in een direct beschikbare overzichtelijke rapportage.

Voordelen van hybride brainstormen

  • Levert kostenbesparing en tijdswinst op
  • Iedereen voert gelijktijdig ideeën in
  • Alle ideeën blijven bewaard
  • Snel inzicht in overeenkomsten en meningsverschillen
  • Er is meer ruimte voor échte inhoudelijk discussie
  • Direct na afloop is de rapportage van de sessie beschikbaar
  • De groepsdynamiek blijft behouden
  • Voor deze app is geen aparte training nodig

Hoe werkt het

Tijdens de bijeenkomst voeren alle deelnemers tegelijkertijd, digitaal, via hun eigen laptops, tablets of smartphones, hun bijdragen in. Deze ideeën zijn voor iedereen zichtbaar, waardoor ze als inspiratiebron kunnen dienen voor andere deelnemers. Dit levert veel tijdswinst op omdat niemand op elkaar hoeft te wachten om zijn of haar inbreng naar voren te brengen. Het levert ook meer input op omdat niemand zich belemmerd voelt door de mening van een ander.
Nadat alle ideeën in Spilter staan print de voorzitter deze allemaal uit op herplaatsbare stickers waarna de ideeën op een wand, whiteboard, tafel of andere ondergrond door de deelnemers geclusterd worden.

Na het gezamenlijk clusteren worden alle ideeën gescand en zijn direct zichtbaar in de juiste categorie in Spilter. Zo is er direct tijdens de sessie meer grip en overzicht op de resultaten.

Daarna beoordeelt elke deelnemer de verschillende ideeën, met als resultaat een overzichtelijk grafiek met daarin de verschillen en overeenkomsten van de meningen. Dit biedt hét startpunt voor inhoudelijk discussie. Én: alle ideeën, clusteringen en analyses zijn na afloop van de sessie overzichtelijk beschikbaar in een rapportage.

 

Nooit meer ‘geeltjes’ uitwerken!

PC’s

Alle laptops, PC’s & desktops met Internet Explores 8 of hoger ondersteunen Spilter.

Tablets

Spilter kan worden gebruikt op tablets met Android-, iOS- en Windows-besturingssystemen.

Smartphones

Spilter werkt op alle mobiele browsers zoals Safari, Internet Explorer en Chrome.


In welke taal u Spilter ook wilt gebruiken, de software maakt het mogelijk! Spilter wordt standaard geleverd in het Nederlands, Engels en Duits maar is uiteraard verkrijgbaar in elke gewenste taal. Spilter neemt automatisch de taal over waarop uw browser in is gesteld dus u kunt direct aan de slag.


In Spilter kunt u deelnemers aan de sessie uit nodigen via een notificatie met daarin een directe link naar de sessie. U kunt er echter ook voor kiezen een directe link naar de sessie op uw website te plaatsen of te verwerken in andere vormen van communicatie.


U kunt ervoor kiezen om kennis, meningen en ideeën onder deelnemers te inventariseren door middel van open en gesloten vragen.
Met open vragen kan iedere deelnemer zonder terughoudendheid antwoorden, terwijl gesloten vragen juist weer geschikt zijn als u in een kort tijdsbestek specifieke informatie wilt verzamelen.
Gesloten vragen zijn ook uitermate geschikt om te gebruiken als registratievragen, die later in de sessie gebruikt kunnen worden om dwarsdoorsneden mee te maken.


De fase van structuur aanbrengen. U kunt de antwoorden ordenen en categoriseren om zicht te krijgen op de belangrijkste, de beste, de origineelste of opvallendste antwoorden; dit kan individueel, groepsgewijs of plenair.
Zo krijgt u direct tijdens uw sessie meer grip en overzicht op de resultaten.


Spilter biedt verschillende analysemogelijkheden met elk een eigen doel en toepassing. Enkelvoudige analyses zijn zeer geschikt om te gebruiken wanneer u stellingen wilt toetsen, de gezamenlijke deler wilt bepalen of een score aan acties wilt hangen. Met de multicriteria analyse kunt u per criterium vaststellen hoe het zich verhoudt tot de acties. Tevens kunt u een weging aan de scores geven.


Met Spilter is notuleren verleden tijd. Alle gegevens van de sessie worden opgeslagen en een rapport kan eenvoudig worden uitgedraaid.
U kiest zelf de lay-out van het rapport, of u een totaalrapport of een rapport met groepen aanmaakt en in welk type programma u het rapport wilt downloaden.

Bij groepen van 75 man komt normaal gesproken zo’n 20 man aan het woord. Deze techniek biedt de mogelijkheid dat iedereen in de zaal zijn zegje kan doen. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Bert Gijsberts, Gedeputeerde Provincie Flevoland
Zo’n 70 partners uit de gemeente hebben met het systeem en de begeleiding van Spilter ongeveer 500 ideeën verzameld. Prettige bijeenkomsten met een mooie opbrengst
Saskia de Smet, Gemeente Etten-Leur
Ik heb nog nooit gezien dat er na een halve dag overleggen nog zó actief gewerkt werd; ik weet zeker dat er vandaag verbindingen met elkaars werk zijn gemaakt.
Theo de Groen, Penitentiare Inrichting Almere
Heerlijk dat je als facilitator met deze geavanceerde software mag werken.
Addy de Zeeuw – Facilitator, LEF Future Center
Back to Top