Bel ons: +31 (0)36 7508275 - Mail: info@spilter.nl

Alle kansen en bedreigingen snel in kaart zonder urenlang te werken aan een rapport

Bepalen van een nieuwe strategie zonder eindeloze discussies op álle kansen en bedreigingen? Direct een rapportage?
SWOT analyse is dé tool van Spilter om iedereen uit de groep (digitaal) te laten meedenken zonder op elkaar te moeten wachten. De resultaten worden gestructureerd in een analyse verwerkt. Overeenkomsten en verschillen worden direct zichtbaar en bieden een goede basis om over relevánte zaken te discussiëren, de input wordt direct in een rapportage verwerkt.
Na het inzamelen van alle input kan dit in Spilter eenvoudig worden geclusterd en gecategoriseerd. Na het clusteren staan de bijdragen klaar om door de groep beoordeeld te worden. Door de toetsing worden de criteria aangescherpt De betrokkenheid van álle deelnemers biedt ruimte voor échte inhoudelijke discussie. Direct na afloop van de bijeenkomst is een rapportage voor iedereen beschikbaar.

Voordelen van de SWOT analyse

SWOT-analyse
  • Iedereen kan de sterktes en zwaktes tegelijk invoeren
  • Iedereen voelt zich vrij om zijn/haar idee in te brengen
  • Mogelijkheid om online deel te nemen
  • Eenvoudig de sterktes en zwaktes beoordelen
  • Direct inzicht in overeenkomsten en meningsverschillen
  • Veel tijdwinst en het is duurzaam
  • Met 1 druk op de knop een overzichtelijke rapportage
  • Met kennis van een SWOT analyse direct toe te passen

Hoe werkt het

De deelnemers voeren tegelijkertijd, digitaal, via laptops, tablets of smartphones, hun bijdrage in. De ideeën zijn voor iedereen zichtbaar waardoor ze als inspiratiebron kunnen dienen voor alle andere deelnemers. Deze manier levert veel tijdswinst op omdat niemand op elkaar hoeft te wachten om zijn of haar inbreng naar voren te brengen. Het levert ook meer input op omdat niemand zich belemmerd voelt door de mening van een ander.
Een ander voordeel van de digitale input is dat de ideeën bewaard blijven en later op ieder gewenst moment weer kunnen worden teruggehaald. Na het inzamelen van alle input kan dit in Spilter eenvoudig worden geclusterd en gecategoriseerd. Zo is er direct tijdens de sessie meer grip en overzicht op de resultaten. Na het clusteren beoordeelt elke deelnemer de verschillende ideeën, met als resultaat een overzichtelijke grafiek met daarin duidelijk de verschillen en overeenkomsten van de meningen.
De betrokkenheid van alle deelnemers zorgt voor échte inhoudelijk discussie dat de basis vormt voor breed gedragen uitkomsten. Én: alle ideeën, clusteringen en analyses zijn na afloop van de sessie overzichtelijk beschikbaar in een rapportage.

 

Nooit meer ‘geeltjes’ uitwerken!

PC’s

Alle laptops, PC’s & desktops met Internet Explores 8 of hoger ondersteunen Spilter.

Tablets

Spilter kan worden gebruikt op tablets met Android-, iOS- en Windows-besturingssystemen.

Smartphones

Spilter werkt op alle mobiele browsers zoals Safari, Internet Explorer en Chrome.


In welke taal u Spilter ook wilt gebruiken, de software maakt het mogelijk! Spilter wordt standaard geleverd in het Nederlands, Engels en Duits maar is uiteraard verkrijgbaar in elke gewenste taal. Spilter neemt automatisch de taal over waarop uw browser in is gesteld dus u kunt direct aan de slag.


In Spilter kunt u deelnemers aan de sessie uit nodigen via een notificatie met daarin een directe link naar de sessie. U kunt er echter ook voor kiezen een directe link naar de sessie op uw website te plaatsen of te verwerken in andere vormen van communicatie.


U kunt ervoor kiezen om kennis, meningen en ideeën onder deelnemers te inventariseren door middel van open en gesloten vragen.
Met open vragen kan iedere deelnemer zonder terughoudendheid antwoorden, terwijl gesloten vragen juist weer geschikt zijn als u in een kort tijdsbestek specifieke informatie wilt verzamelen.
Gesloten vragen zijn ook uitermate geschikt om te gebruiken als registratievragen, die later in de sessie gebruikt kunnen worden om dwarsdoorsneden mee te maken.


De fase van structuur aanbrengen. U kunt de antwoorden ordenen en categoriseren om zicht te krijgen op de belangrijkste, de beste, de origineelste of opvallendste antwoorden; dit kan individueel, groepsgewijs of plenair.
Zo krijgt u direct tijdens uw sessie meer grip en overzicht op de resultaten.


Spilter biedt verschillende analysemogelijkheden met elk een eigen doel en toepassing. Enkelvoudige analyses zijn zeer geschikt om te gebruiken wanneer u stellingen wilt toetsen, de gezamenlijke deler wilt bepalen of een score aan acties wilt hangen. Met de multicriteria analyse kunt u per criterium vaststellen hoe het zich verhoudt tot de acties. Tevens kunt u een weging aan de scores geven.


Met Spilter is notuleren verleden tijd. Alle gegevens van de sessie worden opgeslagen en een rapport kan eenvoudig worden uitgedraaid.
U kiest zelf de lay-out van het rapport, of u een totaalrapport of een rapport met groepen aanmaakt en in welk type programma u het rapport wilt downloaden.

De claimscan is een unieke versnellings-methode waardoor Rijkswaterstaat professionaliseert in de aanbesteding van projecten, en de faalkosten aanzienlijk afnemen.
Mr. D.M. Stelling, Senior Juridisch Adviseur Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ons adviesteam is gespecialiseerd in strategische en organisatorische vraagstukken. Onder andere voor het structureren van complexe analyse- en besluitvormingsprocessen gebruiken wij Spilter.
dr Olaf McDaniel, consultant
Inmiddels verspreidt het Spiltergebruik zich als een olievlek over onze organisatie; voor zaken als marktverkenning, strategiebepaling, overleg met auteurs, etc. Die veelzijdigheid, dat is de grote kracht van het programma
Claartje Blom, Uitgeverij Malmberg
Weer een succesvolle sessie; de techniek werkte feilloos en jullie ondersteuning was weer erg goed!
Martin Knibbe, Organisatieadviseur, Future Center ‘De Werf’
Back to Top