Bel ons: +31 (0)36 7508275 - Mail: info@spilter.nl

De meest complete Versnellingskamer

Efficiënt overleg voeren over kleine of grote vraagstukken? Snel kennis en meningen verzamelen?
De Spilter Versnellingskamer zorgt snel en eenvoudig voor beter resultaat bij sessies. Tijdens een Versnellingskamer wordt door middel van het digitale platform Spilter in korte tijd een maximale hoeveelheid ideeën en meningen opgehaald. Deelnemers wisselen overleg en discussie af met tegelijkertijd reageren op vragen, stellingen en analyses via laptop, tablet of smartphone.
Zo is direct inzicht in meningsverschillen en gaat de discussie alleen over relevante zaken. Met name besluitvormende processen, waarbij veel verschillende meningen zijn vertegenwoordigd, zijn hierdoor minder tijdrovend. Ook voor creatieve sessies, zoals een brainstorm waarbij in korte tijd veel input opgehaald wordt, is de Spilter Versnellingskamer de ideale overlegomgeving.Voordelen van de Spilter Versnellingskamer

 • Zorg voor een heldere structuur in iedere sessie
 • Creëer gelijkwaardigheid onder de deelnemers
 • Krijg direct inzicht in overeenkomsten en meningsverschillen
 • Laat iedereen meedenken, ook anoniem
 • Eenvoudig aanmaken van eigen templates
 • Géén installatie nodig
 • Zeer gebruikersvriendelijk en grafisch mooi weergegeven
 • Direct een rapportage beschikbaar

Wat is een Versnellingskamer

De Versnellingskamer is een omgeving waar in korte tijd van verschillende partijen een maximale hoeveelheid ideeën en meningen kan worden opgehaald. Tijdens een Versnellingskamer wordt gebruik gemaakt van Spilter, een Group Decision Support System (GDSS). Een Versnellingskamer staat ook bekend als een Group Decision Room (GDR) of een Besluitenversneller.
De Versnellingskamer is uitermate geschikt om gevoelige of ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken en snel tot de kern van de problematiek te komen. Omdat iedereen tegelijkertijd zijn input kan leveren (eventueel anoniem) wordt het proces niet gehinderd door bijvoorbeeld machtsverhoudingen of dominante deelnemers.
De meetingsoftware van Spilter laat meningsverschillen direct zien waardoor echt op inhoud kan worden gediscussieerd. De input kan eenvoudig worden gepresenteerd om de gezamenlijke meningen te peilen. Alle ingevoerde informatie wordt meteen opgeslagen dus aan het eind van de sessie zijn de resultaten direct in een rapportage beschikbaar.

Versnellingskamer als dienst van Spilter

Samen met u zorgen zorgen onze ervaren meetingsoftware specialisten, en tevens facilitators, ervoor dat het proces tijdens de Versnellingskamer gestructureerd verloopt en het maximale resultaat uit de sessie wordt gehaald. Van voorbereiding tot succesvolle afronding, gedurende het hele proces werken wij samen. Dankzij onze ruime ervaring kunnen we de beste aanpak adviseren waardoor doelstellingen gegarandeerd worden behaald.

Spilter zorgt voor alle benodigde hardware en bouwt de Versnellingskamer op waardoor de sessie direct van start kan gaan. Voor een Spilter Versnellingskamer is alleen een stopcontact nodig. Specialistische inhoudelijke begeleiding nodig, op zoek naar een inspirerende locatie of naar verrassend entertainment voor een energizer? Wij werken met gerenommeerde bedrijven samen.
Wij zorgen voor:

 • Een zorgeloze en effectieve bijeenkomst met kwalitatief hoog resultaat
 • Ondersteuning op inhoud, techniek en begeleiding van het hele proces
 • Een complete inrichting: software, hardware en procesbegeleiding

Waarvoor inzetten

Of het nu gaat om kleine of grote vraagstukken: Spilter zorgt ervoor dat eenvoudig kennis en meningen worden verzameld om een vraagstuk op te lossen. Een Spilter Versnellingskamer is uitermate geschikt voor:

Werkconferentie
Uw beleidvormingstrajecten worden via de werkconferentie met Spilter interactief en doelgericht: kennis en ideeën worden snel verzameld en gebundeld en deelnemers denken actief mee over (deel)thema’s.
Door de aanpak van Spilter wordt tijdens de werkconferentie gezamenlijk tot een eindresultaat gekomen. Omdat u transparant werkt en iedereen de input ziet, kunt u rekenen op een breed draagvlak en extreem hoge acceptatie van uw beleidvorming.
Stakeholdersoverleg
Alle belangen van alle betrokken partijen snel inzichtelijk? Discussies voeren op inhoud, met als resultaat een breed gedragen besluit? Grote, diverse groepen met uiteenlopende belangen?
Inventariseer met Spilter op eenvoudige en snelle wijze input: onze software maakt het mogelijk deelnemers gelijktijdig te laten reageren, anoniem hun mening te laten geven en real-time input van anderen te zien. Daardoor zijn snel alle belangen, inclusief de onderbouwing, inzichtelijk.
Burgerparticipatie
Spilter biedt talloze mogelijkheden om uw inwoners op een doeltreffende en effectieve manier te bereiken en in te zetten bij beleidvormingstrajecten.
Spilter is eenvoudig in te zetten voor (online) wijkonderzoeken, inloopavonden en andere bijeenkomsten waarbij u input van een grote groep deelnemers wilt verzamelen.

Groot aantal bruikbare ideeën
U kunt alle inbreng in de sessie eenvoudig inventariseren en omdat deze ideeën tijdens het brainstormen zichtbaar zijn voor alle andere deelnemers, kunnen ze dienen als inspiratiebron. U verzamelt met Spilter tevens méér input: de deelnemers hoeven niet op elkaar te wachten met spreken doordat ze allen gelijktijdig hun ideeën in kunnen voeren op het device wat tot hun beschikking staat.
Eenvoudig clusteren
Wanneer alle input is geïnventariseerd kunt u op simpele wijze alle input clusteren en indelen in categorieën, om ze aansluitend te toetsen op meerdere criteria. U kunt, afhankelijk van het aantal onderwerpen, de deelnemers individueel of in groepen laten clusteren.
Met één klik bewaart u alle ideeën in een overzichtelijke rapportage.
Brainstormtechnieken
Tijdens brainstormen wordt gebruikgemaakt van associaties, connecties en combinaties van verschillende ideeën, zodat nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Op dit moment zijn er honderden brainstormmethoden die u kunt gebruiken. Bij vrijwel al deze methoden kan Spilter worden ingezet.
Speciaal voor u hebben wij de meest voorkomende en interessante brainstormtechnieken op een rij gezet!

Snel een totaallijst van risico’s
Verschillende deelnemers aan een risicoanalyse hebben ook vaak verschillende risico’s in te brengen en hebben verschillende meningen over met name welke risico’s het belangrijkst zijn. Met Spilter zijn de risico’s en meningen eenvoudig en snel geïnventariseerd; zo kunt u bijvoorbeeld voorafgaand aan de bijeenkomst de deelnemers online hun input laten geven waardoor de tijd van de bijeenkomst effectief en efficiënt gebruikt kan worden.
Inzicht in de grootste risico’s
Alle geïnventariseerde risico’s staan overzichtelijk op een rij, waarna ze met één druk op de knop te clusteren of ontdubbelen zijn. Ook het toetsen van de risico’s aan de hand van diverse criteria is eenvoudig. Het resultaat: snel inzicht in wat de grootste risico’s zijn rondom uw project!
Inventarisatie, analyse en beheersmaatregelen in één sessie
Met Spilter blijft het niet bij het inventariseren en analyseren van de risico’s, binnen dezelfde sessie wordt er ook al een beschouwing gedaan van de eerste beheersmaatregelen inclusief verder doorvoeren van benodigd draagvlak.

Strategie
Een strategie bepalen is het maken van een keuze uit alternatieven op hoofdlijnen. Die beslissing gaat over een langere termijn, maar vormt ook het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die u op kortere termijn moet nemen.
Strategie-trajecten
Strategie-trajecten zijn in feite een continue proces waarbij regelmatig wordt gekeken of het strategisch plan nog haalbaar is en of het goed kan worden uitgevoerd. Het is van groot belang dat u hierbij alle managers en medewerkers betrekt. Met Spilter zorgt u ervoor dat de medewerkers in uw organisatie op simpele wijze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming.
Groot draagvlak
Spilter zorgt voor een groot draagvlak omdat veel werknemers kunnen deelnemen aan een brainstormsessie over strategieontwikkeling. Dat kan zelfs anoniem. Bovendien kunnen analysemogelijkheden en strategieën getoetst worden op meerdere criteria en wordt het gehele proces van verzamelen tot aan besluitvorming ondersteund. Strategieontwikkeling wordt op deze wijze niet alleen eenvoudiger, maar ook efficiënter.

Projecten
Team-/project besprekingen: hoe zorgt u dat iedereen kan deelnemen, iedereen na afloop het gevoel heeft een bijdrage te hebben geleverd én u ook nog tijd en kosten bespaart? Met Spilter!
Teambesprekingen
Spilter is een ideaal instrument om in te zetten voor teambesprekingen. Het zorgt voor veel interactie en creëert zo een ideale overlegomgeving. Bovendien wordt effectief en efficiënt gebruikgemaakt van tijd; zo kunt u bijvoorbeeld vooraf de inventarisatie al online plaats laten vinden zodat u in de fysieke bijeenkomst direct kunt discussiëren over de zaken die er toe doen.
Daarnaast kunt u met Spilter eenvoudig alle leden van decentraal of onregelmatig werkende teams bereiken. Doordat Spilter webbased is kan iedereen vanaf zijn/haar eigen(werk)plek input leveren, op een tijdstip dat voor diegene het beste uitkomt.
Evaluatie van het project met Spilter
Goede projectevaluaties worden vaak gehinderd door gedrag van bepaalde personen of door mensen die boven de massa uitschreeuwen. Met Spilter is dat verleden tijd. Het volledige team neemt deel en iedere deelnemer kan zijn of haar mening geven, desgewenst ook anoniem. Op die manier wordt tijdens de evaluatie gediscussieerd op basis van de inhoud, zonder de deelnemende personen in acht te nemen. Zo zijn alle personen gelijk en worden drempels weggenomen.

Verandertrajecten
Een verandertraject levert altijd reacties op, zeker als het gaat om grote veranderingen. Spilter zorgt voor groot draagvlak van uw besluit!
Uit onderzoek is gebleken dat verandertrajecten zoals organisatieveranderingen veel baat hebben bij de inzet van GDSS. Zie voor het betreffende onderzoek de volgende publicatie: Using GDSS to Facilitate Organizational Change (oktober 2014)
Groot draagvlak
Spilter zorgt voor een groot draagvlak doordat veel werknemers gelijktijdig kunnen deelnemen aan een brainstormsessie over het verandertraject. Iedereen kan zijn/haar mening kwijt, desgewenst anoniem of niet; dominantie en hierarchie worden door inzet van Spilter uitgeschakeld waardoor iedereen zich gehoord voelt. Doordat iedereen bij de besluitvorming wordt betrokken kunt u dus rekenen op groot draagvlak!
Uitkomsten toetsen op haalbaarheid
Bovendien kunnen uitkomsten heel objectief beoordeeld worden en kunnen ideeën getoetst worden op meerdere criteria, zodat u snel kunt zien of een verandertraject haalbaar is. Verandermanagement wordt op deze wijze niet alleen eenvoudiger, maar ook efficiënter.

Je moet het zelf ervaren om te zien hoe effectief het is
Johan Mulder, Gemeente Veenendaal
Verfrissend en nieuw: door de werkwijze en aanpak heb je het gevoel dat er ook echt iets met je inbreng wordt gedaan.
Provincie Flevoland, Spiltersessie Elburgerbrug
Opdrachtgevers waarderen de sessies met Spilter met een gemiddelde van 8,4.
We geloven echt dat Spilter van toegevoegde waarde is voor de discussie en opbrengsten ervan.
IJsbrand Jepma, Senior Adviseur, Sardes
Meer informatie? Neem dan nu contact met ons op.
Back to Top