16 Vormen van Vergadervandalisme: Zit de Nieuwe Oude Jas ook bij jou aan tafel?

Overal waar mensen met elkaar brainstormen of vergaderen heeft het gedrag van de aanwezigen invloed op de groep. Vergadervandalisme: De één praat te veel, de ander te weinig. Zo haal je niet het maximale resultaat uit een vergadering. En dat is zonde. Helemaal voorkomen kun je dat niet. Ook al zouden we dat nog zo graag willen. Maar bewustwording van verschillende vormen van vergadervandalisme kan helpen om vergaderingen en brainstormsessies constructiever te maken.

Maak daarom nu kennis met 16 vergadervandalen:

De Oplosservergadertype oplosserDe Oplosser geeft constant het antwoord of de oplossing al, voordat anderen de kans hebben gehad om hun bijdrage te leveren.
De Ouwehoervergadertype ouwehoerIemand die geneigd is veel te praten. In het algemeen behoorlijk luidruchtig dus simpelweg negeren is geen optie. Wanneer ieder woord van groots belang is voor de mensheid, dan mag De Ouwehoer best wat meer spreektijd. Meestal is de verhouding tussen kwaliteit en tijd echter niet in balans.
De Hoofdlettervergadertype de hoofdletterDe Hoofdletter verklaart zijn mening zelfstandig als Het Laatste Woord. Je merkt het vaak aan Het Stemgebruik en De Lichaamstaal.
De Verdedigervergadertype de verdedigerAls De Verdediger het niet met je eens is, vat hij dit op als een persoonlijke aanval: “Jullie begrijpen duidelijk niet wat ik net zei; wat ik bedoelde was..”
De Pietlutde pietlutDe Pietlut wijst altijd op kleine foutjes in uitspraken. Geeft altijd de uitzondering op een regel.
De Nieuwe Oude Jasde nieuwe oude jasIemand vertelt zijn idee. Vervolgens herformuleert De Nieuwe Oude Jas wat diegene zojuist al zei, maar dan net even wat duidelijker en harder.  En ineens lijkt het of het idee komt van De Nieuwe Oude Jas.
De Musicalster de musicalsterDramatische manieren zoeken om in de schijnwerpers te komen en de aandacht te krijgen. Viva la Diva.
De Doemdenkerde doemdenkerDe Doemdenker ziet overal een probleem of fout. Iets positiefs zeggen zit er eigenlijk niet in. De toekomst ziet er uiterst somber uit.
De Verhuizerde verhuizerDe Verhuizer weet binnen één zin het gesprek van een totaal ander onderwerp, telkens weer naar zijn eigen problemen en taken te krijgen. Heel knap eigenlijk. Waarbij je denkt “Huh, maar daar ging het toch helemaal niet over?”.
De Ikkede ikkeDe Ikke luistert al na een paar seconden of woorden van een ander niet meer. Sterker nog, De Ikke begint direct met het formuleren van zijn eigen pleidooi.
De Muurde muurDe Muur houdt vast aan zijn mening en zal nooit één millimeter meegeven. Zelfs niet bij de meest onbelangrijke onderwerpen. Schikken, meegeven of tegemoetkomen aan een ander zit niet in hun vocabulaire.
De Jokerde jokerGrapjes maken of passief gedrag vertonen wanneer het juist het moment is om persoonlijke gevoelens te delen. Daar is De Joker goed in.
De Papade papaDe “aai over de bol” strategie. De Papa houdt zich vooral bezig met  neerbuigendheid en paternalisme. Bepaalt voor anderen wat goed voor hen is. “Het komt wel goed, hoor.”
De Bioloogde bioloogDe aandacht en steun zoeken bij een bepaalde groep mensen en daarmee gaan concurreren met een andere groep: Jong tegenover oud, mannen tegenover vrouwen.
De Particulierde particulierBelangrijke informatie voor zichzelf houden, voor eigen voordeel. Niets delen met de groep.
De Spreekbuisde spreekbuisDe Spreekbuis doet alsof hij de mening van de hele groep geeft, wanneer ze eigenlijk alleen namens zichzelf spreken:  “Iedereen vindt dat..”,  “Wat ze eigenlijk bedoelt is dat..”.

Jaren geleden verscheen in een magazine over Workshops in Nonviolence een artikel waarin een lijst van valkuilen werd opgesomd. Het artikel legde erg de nadruk op verschillen tussen mannen en vrouwen. In dit artikel is dit niet het geval. Waar  hij/hem staat in dit artikel, kan ook  zij/haar bedoeld zijn. Een aantal van de valkuilen zijn vrij vertaald  naar verschillende typen gedrag. Bron: November 10, 1977 entitled “Overcoming Masculine Oppression in Mixed Groups” in WIN Magazine (which began as Workshops in Nonviolence”)

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...