5 processen waarvoor een Versnellingskamer ook geschikt is

5 processen waarvoor een Versnellingskamer ook geschikt is

 

Veel mensen zijn inmiddels bekend met de klassieke Versnellingskamer. Bij creatieve en besluitvormende processen biedt de Versnellingskamer de uitkomst om het proces gestructureerd, efficiënt en effectief te laten verlopen. Maar onze software is inmiddels zo ver ontwikkeld dat het steeds meer mogelijkheden biedt voor het ondersteunen van diverse methodieken en processen.

Risicoanalyse

 

risicoanalyseRisico’s kunnen vooraf online geïnventariseerd worden. Ook de tussenstap van het clusteren en ontdubbelen is gemakkelijk te doen met Spilter. Via een Multi criteria-analyse kunnen de risico’s aan de hand van diverse criteria eenvoudig worden getoetst. Zo is er direct inzicht in de grootste risico’s van het project, gebaseerd op de antwoorden van alle betrokken specialisten en ervaringsdeskundigen. Alle beschikbare kennis binnen het team wordt effectief benut.

Stakeholdersoverleg

 

Bij een stakeholdersoverleg komen vaak tegenstrijdige belangen aan bod. Het kan lastig zijn deze snel inzichtelijk te maken, terwijl hoe sneller dit gebeurt, des te eerder doelgericht aan de slag kan worden gegaan. Met Spilter meetingsoftware kunnen stakeholders vooraf online, op een eigen gewenste tijd hun mening geven. Zo ontstaat op een laagdrempelige manier samenwerking tussen de stakeholders.

                                                                             

Strategie-traject

 

Alle managers en medewerkers betrekken is een belangrijk onderdeel voor het bepalen van de strategie. Spilter meetingsoftware biedt de mogelijkheid regelmatig te toetsen bij betrokkenen of de strategie nog haalbaar is en goed uitgevoerd kan worden. Een belangrijk voordeel hiervan is dat het voor een groot draagvlak zorgt onder de medewerkers. Zij voelen zich gehoord. Online of tijdens een bijeenkomst kan gemakkelijk input opgehaald worden, ook anoniem. Het bevordert de kwaliteit van de ontvangen kennis en meningen.

 

teamwork

Projectdoelstellingen bepalen

 

Binnen een projectteam moet regelmatig vergaderd worden. Wanneer teamleden decentraal of onregelmatig samenwerken kan het lastig zijn iedereen bij elkaar te krijgen. De meetingsoftware van Spilter is webbased en volledig in de cloud dus iedereen kan vanaf de eigen plek input leveren, op het tijdstip dat voor diegene het beste uitkomt. Daarnaast blijft het team met meetingsoftware bij de inhoud, omdat alleen gediscussieerd hoeft te worden over aangetoonde meningsverschillen.

 

 

Verandertraject

 

time-for-a-changeEen verandertraject levert altijd spanning op, positief en negatief. Door tijdens dit traject de medewerkers te betrekken creëer je draagvlak voor de veranderingen. Iedereen kan zijn of haar mening kwijt, desgewenst anoniem. Dominantie en hiërarchie worden uitgeschakeld. Zo weegt elke mening even zwaar mee. Daarnaast kunnen uitkomsten heel objectief beoordeeld worden, door deze aan de hand van enkele criteria voor te leggen aan de betrokkenen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het traject 86% effectiever verloopt bij het gebruik van meetingsoftware.

Ook de Versnellingskamer inzetten? Wij denken graag mee en garanderen resultaat. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...
Posted by admin | 12/12/2018
3 positieve gevolgen van duurzame beslissingen
Duurzaam beslissingen nemen: een slim besluit met positieve gevolgen Denken, en oordelen en beslissen zijn sinds Descartes (‘Cogito ergo sum’) drastisch veranderd. Zijn homo rationalis, de mens die goed geïnformeerd...