De ideale bouwsteen

De ideale bouwstenen

Het ontwerpen van een goede sessie vind ik één van de leukste onderdelen die wij verzorgen. De juiste groepsdynamiek creëren waarbij alle input boven tafel komt en de deelnemers verrast worden. Elke keer weer een creatief proces. Vaak gebruik je verschillende methodieken door elkaar heen. Ik wil jullie graag meenemen in zo’n prachtige combinatie; namelijk LEGO SERIOUS PLAY & Spilter.

Het is goed dat we allemaal anders in elkaar steken omdat het elkaar aanvullen juist bijdraagt aan een beter resultaat. Ook kijkt iedereen net even anders tegen bepaalde zaken aan, maar het is wel belangrijk dat we elkaar begrijpen of gaan begrijpen. Door bijvoorbeeld LEGO SERIOUS PLAY te koppelen met Spilter geven we ruimte aan elkaars ideeën en interpretaties. En gaan we ook toetsen of we elkaar echt begrijpen. Zowel LEGO als Spilter is laagdrempelig voor de deelnemers en creëert die randvoorwaarden die nodig zijn. Daarnaast is het nog hartstikke leuk ook!

Zoomin_Lego_SeriousPlay

Iedereen heeft wel iets met LEGO. LEGO SERIOUS PLAY is een gefaciliteerde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, team- en planvorming en innovatie. De kracht is dat iedereen met behulp van de LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis en mening in te brengen. Elke workshop bestaat uit meerdere ‘Uitdagen – bouwen – delen – reflecteren’-cycli. Nadat de facilitator een vraag heeft neergelegd, bouwen de deelnemers hun individuele modellen met behulp van een speciaal samengestelde set LEGO-steentjes. Hun ideeën en creativiteit worden hierbij maximaal benut. De deelnemers geven zelf betekenis aan hun gebouwde modellen. De facilitator en de andere deelnemers stellen verhelderende vragen, delen nieuwe inzichten en benoemen onderlinge verbanden. Dit levert op dat alle deelnemers participeren in het gesprek, aandacht hebben voor elkaars bouwsels en verhalen, diepgang, begrip en vooral ook fun.

Net als Addy de Zeeuw doet met zijn ‘Warroom’-methodiek, kun je managers die meeluisteren tijdens de LEGO SERIOUS PLAY-sessie direct een vertaling laten maken in Spilter. Met de rug naar de deelnemers luisteren ze aandachtig mee en geven zij in Spilter de vertaling van de antwoorden. Het mooie is dat ze niet deelnemen aan het

gesprek, dus geen invloed uitoefenen, maar wel elkaars interpretaties kunnen lezen. Uiteraard kan later bij de groep getoetst worden of dit juist is.

Door het werken met LEGO zijn de deelnemers vaak onbewust bezig en door de juiste vraagstelling van de facilitator wordt dat onbewuste bewust. Maar hoe nu verder? Hoe ziet de ideale strategie eruit en wat is er voor nodig? Die input is ideaal individueel of in groepjes met Spilter uit te werken. Waar de LEGO bouwwerken vaak weer worden afgebroken en tot iets nieuws wordt gemaakt blijft de input in Spilter bewaard.

Door dergelijke combinaties gebruik je elke keer alleen de sterke kanten van de methodiek. Dit levert verrassende resultaten op.

Profielfoto_AD (6)

 

 

 

 

 

Allard Dericks

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...