Brainstormtechnieken

Brainstormtechnieken

Er zijn verschillende technieken voor het organiseren van een succesvolle brainstormsessie. Hieronder sommen wij enkele op en lichten deze kort toe. Wilt u meer weten over de juiste brainstorm-techniek voor uw sessie? Sparren over de techniek die past bij uw doelstelling? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag mee!


shutterstock_2666132Brainwriting
Daar waar brainstorming niet toepasbaar is in verband met een te groot aantal deelnemers of doordat samenkomen onmogelijk blijkt, kunt u brainwriting toepassen. Aan de hand van een beschreven probleemstelling of vraag kunnen alle deelnemers ideeën, vragen en opmerkingen opsturen. Deze worden toegevoegd aan het basisdocument. Aan de hand van een routeringsmechanisme schrijven de verschillende deelnemers vervolgens wat ze van een bepaald item vinden, of geven opbouwend commentaar op eerdere beschrijvingen.


Hybride brainstormen
Hybride brainstormen is het beste van twee werelden. De voordelen van het digitale brainstormen aan de ene kant en aan de andere kant de groepsdynamiek van het traditionele brainstormen. Dit kan nu met de Spilter Versnellingskamer, gecombineerd met de Spilter-app. Bekijk hierboven hoe een hybride brainstorm met Spilter in zijn werking gaat.


brownpapersessieBrown Paper sessie
Het grote vel papier aan de muur waarop zichtbaar gemaakt wordt welke acties we gaan uitzetten, wie welke rol speelt (ook buiten het team), welke obstakels er nog zijn, en welke doelen bereikt moeten worden. Lees meer voor een uitgebreide uitleg over de inzet van de Brown Paper sessie.


Yellow paper
Vooral goed bruikbaar om processen of procedures te ordenen. Eerst alles benoemen en plakken, vervolgens verhangen en toevoegen. Het proces van ordenen en verbeteren krijgt steeds meer structuur. Naast verbetering van de workflow tevens een uitstekend instrument om de nieuwe werkwijze geaccepteerd te krijgen.


Weten welke brainstormtechniek voor u geschikt is? Neem dan nu contact met ons op.

 


denkhoeden-van-de-bonoZes Denkhoeden techniek
Iedere deelnemer aan deze sessie krijgt een gekleurde hoed op (virtueel). De zwarte hoed betekent bijvoorbeeld dat die persoon de advocaat van de duivel speelt terwijl degene met de gele hoed juist alles positief bekijkt. Degene met de witte hoed geeft alleen maar feiten en informatie. Degene met de rode hoed reageert vanuit emotie, degene met de groene hoed denkt creatief mee. Tenslotte houdt degene met de blauwe hoed het proces in de gaten. Zo wordt iedereen in een rol gezet, waardoor alle gezichtspunten worden meegenomen in de discussie.


Rolwisseling
De opdrachtgever wordt uitvoerder, de uitvoerders leverancier, de leverancier is de projectleider en de projectleider is de klant. Door in de rol van een ander te kruipen, ontstaat een bredere kijk op de uitdaging en komt er meer begrip voor de ander. Een verrijkende ervaring.


Metafoor denken
Beschrijf de situatie eens als een sprookje, maak er een tekening van of een karikatuur. Hoe zou Willem Bever de situatie oplossen? Denken in metaforen geeft mogelijkheden om zaken anders te verwoorden, waardoor meer inzicht ontstaat, voor uzelf en voor anderen.


SIT
SIT is een gecontroleerd brainstormproces waarbij continu hypotheses worden geformuleerd en gevalideerd. Een systematische en zeer effectieve aanpak voor het slim en grondig vernieuwen van producten en (productie) processen. Lees meer over SIT.


Confused businessmanScenario denken
Door de deelnemers in een bepaalde uitgangspositie te zetten worden gebruikelijke knelpunten omzeild. Hoe gaan we verder als onze marktpositie met 300% verbeterd, omdat de twee belangrijkste concurrenten uitvallen? Hoe bouwen we het bedrijf opnieuw op na een alles verwoestende brand? Door het scenario goed te kiezen bij uw situatie zijn de resultaten verhelderend en zal het een aanleiding zijn tot actie.


Lateraal denken
Mensen worden gedwongen via een bepaald voorwerp, persoon of methode met ideeën te komen. De dwang weerhoudt ze ervan in de geijkte patronen te denken, waardoor er kansen geboden worden aan frisse, nieuwe ideeën.


PMI
Het op zich heel eenvoudig, maar gestructureerd in kaart brengen van positieve punten, minpunten en interessante zaken. Bij elk van deze drie punten opschrijven wat er in je op komt en daarmee aan de slag gaan.


Grensverlegging
De bedoeling is alle beperkingen op te heffen of behoorlijk te verschuiven. Hoe pakt u het aan als er wél alle tijd is, of voldoende geld, als de klant nooit tevreden is, of als u gebruik kunt maken van de nieuwste technologieën?


Science fiction
Stel u voor, we leven in het jaar 2030. Hoe ziet het er dan uit in de wereld? En hoe gaat het met uw bedrijf; waar bent u mee bezig, zijn er nog hiërarchische verhoudingen, hoe ziet de grondstof-/productketen er uit? Een uitstekende bron voor strategische verkenningen en planningen.


Morfologische analyse
Via een morfologische analyse zijn alle aspecten van een probleem heel grondig te onderzoeken. Een probleem wordt in kleinere stukjes opgedeeld om te kijken wat per onderdeel valt te ontdekken. Het is een eenvoudige techniek die altijd goede resultaten oplevert. Deze creatieve methode heeft iets weg van het klassieke kinderspel: hoofd, lichaam en benen.


Wist u dat al deze brainstormtechnieken ook digitaal kunnen? Neem contact met ons op via info@spilter.nl of 036 7508275.

5 randvoorwaarden bij brainstormen
Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden zorgen er juist voor dat deelnemers elkaar kunnen inspireren en gezamenlijk tot écht goede ideeën komen. Ideeën die daadwerkelijk het verschil kunnen maken voor uw bedrijf. Met deze vijf randvoorwaarden brainstormt u creatief naar succesvol resultaat.

Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!  Related Blogs

  Posted by admin | 27/03/2019
  Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
  Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
  Posted by admin | 27/03/2019
  Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
  Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
  Randvoorwaarden brainstormen
  Posted by admin | 26/06/2018
  5 randvoorwaarden bij brainstormen
  Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...