Brown paper sessie

Een Brown Paper sessie is een effectieve manier om in groepsverband een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bijvoorbeeld tijdens een brainstormsessie.

Wat is een Brown Paper sessie?

Tijdens een Brown Paper sessie wordt een groot vel papier, een zogenaamd Brown Paper, aan de wand geplakt. Deelnemers van de workshop werken hierop gezamenlijk aan een oplossing. U kunt gericht vragen stellen, waarna de antwoorden met stift op zelfklevende memoblaadjes worden geschreven. Deze memoblaadjes worden op de wand geplakt en in een latere fase eventueel logisch geordend door ze te verplaatsen.

Voordelen van de Brown Paper sessie

Deze effectieve methode heeft een aantal voordelen ten opzichte van traditionele vergaderingen. U kunt complexe groeps- en denkprocessen vastleggen, waarna de oplossing in groepsverband wordt bepaald. Iedereen kan een even grote bijdrage leveren, waardoor er veel draagvlak is voor het resultaat.

Effectiever met meetingsoftware

Door de inzet van Spilter meetingsoftware tijdens een Brown Paper sessie werkt u nog effectiever. Via laptops, tablets of smartphones geven deelnemers direct antwoord op de vragen. Iedereen voert gelijktijdig antwoorden in, wat resulteert in een enorme tijdwinst tijdens de Brown Paper sessie. Omdat deels digitaal wordt gewerkt, zijn niet alleen de spraakzame deelnemers steeds aan het woord; iedereen doet actief mee. Bovendien kunnen antwoorden ook nog anoniem worden ingevoerd, waardoor de drempel nog lager wordt en de vrijheid van spreken wordt vergroot. Een perfecte wijze om met succes te brainstormen. Het categoriseren gaat al even gemakkelijk. De antwoorden worden digitaal geordend en ingedeeld in relevante clusters. Lees meer over deze effectieve manier van brainstormen: digitale brown paper sessie.

Betere resultaten

Omdat u niet ziet wie wat invult, worden geen sociaal wenselijke antwoorden gegeven. Op deze wijze krijgt de grootste prater dus niet zijn zin, maar het beste antwoord wordt gehonoreerd. Bovendien blijft de oorspronkelijke volgorde bewaard, zodat u achteraf alles kunt terugzien. Aan het eind van de Brown Paper sessie print u direct een rapportage. Het uitwerken van grote vellen met veel memoblaadjes is hiermee verleden tijd.

Interactie met Spilter

Spilter is geschikt voor touchscreens, Ipads, smartboards- en phones. Dit resulteert in veel interactie tijdens de Brown Paper sessie. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld rond een bord gaan staan en overleggen met de groep. Vervolgens kunnen de ideeën verschoven worden, net als bij een Brown Paper.

Alle voordelen van Spilter tijdens uw Brown Paper sessie

 • Deelnemers geven direct en gelijktijdig antwoord: dat levert tijdwinst op
 • Ook zwijgzame deelnemers hebben een even groot aandeel in de sessie
 • Antwoorden kunnen anoniem worden ingevoerd
 • Het beste antwoord wordt gehonoreerd, niet de deelnemer met de grootste mond
 • U hoeft na een Brown Paper sessie nooit meer memoblaadjes uit te werken
 • U krijgt direct na de sessie een rapportage
 • Spilter is geschikt voor touchscreens en smartboards: interactie is gegarandeerd

Lees meer over de digitale brown paper sessie.

Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!  Related Blogs

  Posted by admin | 27/03/2019
  Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
  Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
  Posted by admin | 27/03/2019
  Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
  Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
  Posted by admin | 27/03/2019
  Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
  Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...