Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een steeds belangrijker aspect van het contact tussen de overheid en haar burgers. Gemeentes kunnen op diverse manieren met burgerparticipatie omgaan maar het doel is altijd een samenwerking tussen burgers en overheid, waarbij de burger zich gehoord voelt. Met de inzet van de meetingsoftware van Spilter tilt u burgerparticipatie naar en hoger niveau. Met meetingsoftware benut u de tijd en kennis van de burgers op effectieve en efficiënte wijze.

Spilter Online Enquête(Online) Wijkonderzoek
Bij onderzoek naar bijvoorbeeld de tevredenheid in een wijk, de problemen waar zij tegen aanlopen of de mening over nieuwbouwplannen: met Spilter gaat u op laagdrempelige wijze de interactie aan met de betrokken burgers. U bepaalt vooraf welk resultaat u verwacht van het wijkonderzoek. Op basis hiervan stelt u of met ons samen de vragen op die zullen leiden tot dit resultaat. Vervolgens kunt u zelf bepalen of u een bijeenkomst organiseert of enquêteurs inzet of de vragen volledig online uitzet. Ook een combinatie werkt goed.

Wij maken bijvoorbeeld veel gebruik van eerst breed online informatie ophalen vooraf aan een bijeenkomst, om deze vervolgens tijdens de bijeenkomst verder uit te werken. Omdat uw burgers zowel online als tijdens de bijeenkomst hun input leveren via de software, is alles direct opgeslagen én is voor u meteen inzichtelijk wat de algemene deler is. Hier kunt u ook tijdens de bijeenkomst weer op inspelen. Met de ondersteuning van de Spilter tool verbreedt en verdiept u het contact met de burgers.

Burgerparticipatie SpilterInloopavonden
Grote groepen, verschillende ideeën, uiteenlopende belangen: een inloopavond gestructureerd en effectief laten verlopen is altijd een uitdaging. Daarnaast is het van belang het gesprek constructief aan te gaan en te zorgen dat de burgers gehoord worden. Met de meetingsoftware van Spilter gaat u ín gesprek met de burger: zij geven hun mening en kunnen middels de tool direct hun eigen mogelijke oplossingen aandragen. Zo kunt u gezamenlijk met een grote groep burgers nadenken over oplossingen voor de problemen waar zij tegenaan lopen. Tijdens discussie kunnen de burgers op ieder moment vragen en opmerkingen plaatsen, brainstormen en stemmen. Zo brengt u structuur in de bijeenkomst en werkt u gezamenlijk naar gedragen resultaat.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Bij voorlichtingsbijeenkomsten is de valkuil dat het vooral een bijeenkomst vol met zenden wordt. U wilt uw burgers informeren over een bepaald onderwerp. Met de meetingsoftware van Spilter kunt u de bijeenkomst interactief maken, door inwoners de mogelijkheid te bieden hun mening individueel te delen. Dit kan op verschillende manieren, onder andere door het neerzetten van laptops met enkele vragen of door inwoners feedback te laten geven via hun smartphone tijdens een presentatie of lezing. Denk hierbij aan stemmen op diverse stellingen, vragen aan de spreker in te brengen of een korte evaluatie achteraf.

Burgerpanel
Met een burgerpanel krijgt u inzicht in de meningen van uw inwoners en is hiermee een belangrijke tool om in contact te blijven met betrokken inwoners. Met Spilter krijgt u de volledige regie over uw burgerpanel: u maakt zelf uw vragen in uw eigen omgeving en nodigt eenvoudig deelnemers uit. Zo bouwt u uw eigen database op met waardevolle informatie, die ook nog eens kostenbesparend is.

Wilt u meer weten over bovenstaande voorbeelden of andere manieren van burgerparticipatie vereenvoudigen en verdiepen? Neem contact met ons op.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: Een energieplan voor Ameland
Opdracht Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil al in 2020 energieneutraal zijn. Het benodigde energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: P3 Pop- & Cultuurpodium
Opdracht In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater in regio Waterland. P3 is een stichting met een bestuur, een klein deel betaalde...