Help! Mijn brainstorm was te succesvol

Je hebt een ontzettend leuke en productieve dag achter de rug. Er is gelachen, genetwerkt maar bovenal hard gewerkt. Samen hebben jullie gebrainstormd over verbeteringen, nieuwe samenwerkingen en innovaties met als resultaat maar liefst 1500 ideeën. Maar wat nu? Je wilt immers wel echt iets met de input doen, zodat het positieve gevoel van de bijeenkomst blijft hangen. En zodat medewerkers zich betrokken blijven voelen bij de stijgende lijn van het bedrijf. Wij bieden je hierbij drie bewezen methodes voor het succesvol verwerken van de opgehaalde input én het vasthouden van die positieve vibe bij jouw medewerkers.

1. Plak de ideeën op een grote centrale muur in de gang van jouw organisatie en laat deze een week lang hangen. Vraag al je medewerkers om in het voorbij gaan, bijvoorbeeld tijdens het koffie halen of tussen meetings door, om de ideeën te bekijken en zodra ze een idee zien die past bij een ander deze te verplaatsen naar elkaar. Hierbij ontstaan op een natuurlijke wijze clusters van ideeën met elk hun eigen categorie en vermindert het aantal ideeën naar een behapbaar aantal welke je gegarandeerd kan uitvoeren.
Voordeel: De brainstorm blijft leven onder al je medewerkers + het betrekt diegene die onverhoopt niet aanwezig konden zijn.
Nadeel: Deze aanpak brengt het risico met zich mee dat slechts een klein deel van je medewerkers mee doet, waardoor er geen gedefinieerd einde is.

succesvol_brainstormen1

2. Vraag een aantal, bijvoorbeeld 15 medewerkers, om ambassadeur te worden. Stel hen in de gelegenheid om in kleinere teams zo’n 500 ideeën te clusteren en een globale categorie toe te kennen aan elke clustering. Organiseer vervolgens een integratie-sessie waarbij alle ambassadeurs de gevonden categorieën bespreken en samenvoegen. Ook hiermee ontstaan op een natuurlijke wijze, breed gedragen categorieën die je zichtbaar kunt gaan uitvoeren.
Voordeel: Met deze methode creëer je gedreven ambassadeurs die andere medewerkers met hun enthousiasme over het proces op de hoogte houden en medewerkers die eigenaarschap voelen voor bepaalde categorieën.
Nadeel: Het vraagt wel een investering in tijd van een aantal van je medewerkers, het is belangrijk hen de ruimte te gunnen te discussiëren en overleggen over de categorieën.

succesvol_brainstormen2

3. Bepaal onafhankelijk van de geleverde input categorieën waar je mee verder wilt werken. Voorbeelden zijn: out-of-the-box ideeën, laag hangend fruit, wat levert de meeste omzet enzovoorts. Laat vervolgens enkele medewerkers de ideeën verdelen over deze categorieën en kies een categorie waarmee je medewerkers aan de slag gaan.
Voordeel: Met deze methode werk je snel naar resultaat en kan je zo goed als direct aan de slag met het realiseren van enkele ideeën.
Nadeel: Ten eerste moeten degene die categoriseren veel af weten van het bedrijf en ten tweede wordt op deze wijze geen eigenaarschap gecreëerd.

Alle drie de werkwijzen kunnen zowel op analoge wijze als met Spilter worden uitgevoerd. Met de Spilter tool heb je de brainstormideeën vanaf het begin digitaal. Bij de eerste methode print je de ideeën uit op herpositioneerbare stickers, na het categoriseren scan je ze weer eenvoudig in met de Spilter app. Lees meer over digitaal brainstormen.

 

5 randvoorwaarden bij brainstormen

Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden zorgen er juist voor dat deelnemers elkaar kunnen inspireren en gezamenlijk tot écht goede ideeën komen. Ideeën die daadwerkelijk het verschil kunnen maken voor uw bedrijf. Met deze vijf randvoorwaarden brainstormt u creatief naar succesvol resultaat.

Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!  Verder lezen...

  stem_analyse_liveOp 21 maart 2018 gaan we weer naar de stembus, voor de gemeenteraad dit keer. Voordat we stemmen, gaan we debatteren. Hebben we eenmaal gestemd, dan volgen de verkiezingsavonden. Tijdens deze vele bijeenkomsten vieren we onze democratie en onze vrijheid van meningsuiting.

  In samenwerking met Dagvoorzitter.nl heeft u met de 'Stem Analyse Live' de mogelijkheid een verkiezingsbijeenkomst te organiseren die dieper gaat dan de voorspelbare uitwisseling van one-liners en inhoudsloze algemeenheden.

  De nuance achter de stem

  Een stemming geeft helderheid over de zetelverdeling en mogelijke coalities. Maar onder de harde cijfers zit vaak ontzettend veel nuance. Tussen het zwart-wit van de uitslag zitten minimaal 50 grijstonen. Zeker in deze tijd, waarin steeds meer mensen steeds langer ‘zweven’.

  Met Stem Analyse Live kijken we dieper in de ziel van de kiezer. We stellen vragen die inzicht geven in wat de mensen werkelijk denken en analyseren ‘on the spot’ het stemgedrag. Dat is interessant voor de partijen, die een beter inzicht krijgen in waar er stemmen te halen zijn. En het is interessant voor de kiezer, die meer afgewogen zijn keuze kan maken.

  Deze gespreksvorm is ontwikkeld samen met Dagvoorzitter.nl, ervaren gespreksleiders die nodig zijn bijeenkomsten in goede banen te leiden om zo het maximale uit het debat te halen. Gebruik en voorbereiding zijn kinderlijk eenvoudig, de kosten overzichtelijk en het effect onvoorstelbaar groot. Geen verkiezingsdebat zal meer hetzelfde zijn.

  Wilt u meer weten? Neem contact op met info@spilter.nl of 036-7508275

  Verder lezen...

  Wanneer verschillende mensen bij elkaar komen om over een onderwerp te praten, zijn ze vaak gericht op verschillende niveaus van het natuurlijk proces om verschillende redenen. In het voorbeeld hiernaast heeft de facilitator maar één vraag gesteld, daarop reageren de deelnemers op verschillende manieren:

  – Sommige mensen zullen meteen naar het beslissingsniveau gaan en zij kunnen belangrijke informatie over het hoofd zien. (Persoon D)
  – Sommige mensen zijn in de war omdat ze feitelijke informatie gedeeltelijk niet krijgen.  (Persoon A)
  – Sommigen worden overspoeld door emoties wegens herinneringen en associaties vanuit eerdere situaties.  (Persoon C)
  – Sommigen willen de theorie analyseren, bediscussiëren en consequenties bekijken op het interpretatieve niveau. (Persoon B)

  Ook al gaan we door het natuurlijke proces, iedere persoon heeft zijn of haar eigen patronen en tempo om tot een conclusie te komen. Er zijn geen goede of foute patronen. Er zijn alleen aangeleerde gedragingen vanuit ieders levenservaring.

  Als een gesprek geen structuur heeft, is het lastig om alle denkpatronen en inzichten mee te nemen of te gebruiken voor de productiviteit van de groep.Conflicten, chaos en ontmoediging zijn dan vaak het resultaat.

   

  Een typisch gesprek_ICA

  De structuur van de ORIB staat de groep toe om met elkaar door alle vier de niveaus van het menselijk proces te gaan. (hier gaat het mis:)

  Objectief: Persoon B mist objectieve informatie en kan niet verder  zonder deze te krijgen.
  Reflectief: Persoon D heeft pijnlijke herinneringen bij een soortgelijk probleem en voelt zich gefrustreerd.
  Interpretatief: Persoon C wil de situatie analyseren en opties en gevolgen bediscussiëren, voordat  er een conclusie wordt getrokken.
  Besluitend: Persoon A heeft al besloten wat er moet gebeuren en  kan de rest van de bijeenkomst deze positie gaan verdedigen.

  Verder lezen...

  Uit onderzoek van Universiteit Twente is gebleken dat GDSS positieve invloed op het succes van een organisatieverandering hebben. In dit whitepaper worden de verschillende sterke punten en voordelen van GDSS-systemen beschreven. Voor dit onderzoek is Spilter gebruikt als GDSS.

  Whitepaper (oktober 2014) geschreven door Jeroen Montaban, verbonden aan de Universiteit Twente met als onderzoeksvraag: "Hoe kunnen Group Decision Support Systems worden gebruikt om op effectieve wijze organisatieveranderingen te faciliteren?"

  Wilt u meer weten over GDSS of informatie over Spilter ontvangen? Neem dan nu contact met ons op via 036-7508275 of info@spilter.nl.

  Verder lezen...