Digitaal World Cafe

Digitaal World Café

De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een World Café zitten de deelnemers in kleinere groepen bij elkaar om ideeën, kennis en meningen uit te wisselen. Binnen deze groepjes worden de deelnemers gestimuleerd om hun eigen inbreng te leveren en voort te borduren op de inbreng van de anderen. De deelnemers werken in verschillende rondes. Tijdens elke ronde wordt er van plek gewisseld, waardoor kruisbestuiving plaatsvindt en samenwerken met steeds andere deelnemers. Het Digitaal World Café brengt het beste van twee werelden samen: de kracht van de World Café methodiek en de effectiviteit en efficiëntie van meetingsoftware. In plaats van op tafellakens te schrijven wordt alle input digitaal vastgelegd, waardoor de input van de volledig direct inzichtelijk is. Ook kan deze input meteen op grote schermen worden getoond, waardoor direct plenair de grote lijn kan worden uitgelicht.

Belangrijke onderdelen Digitaal World Café

Het Digitaal World Café bestaat altijd uit een aantal belangrijken elementen die bijdragen tot een succesvol resultaat.

Digitaal World Café1. Setting: Allereerst moet er bij het Digitaal World Café goed nagedacht worden over de inrichting. Het is belangrijk een creatieve omgeving te creëren en dat de inrichting past bij de doelstelling die u wilt bereiken. Zijn de deelnemers bijvoorbeeld senioren en is de bijeenkomst gericht op participatie, kies dan voor ronde tafels met comfortabele stoelen. Maar is het een dynamische groep die u wil laten brainstormen, regel dan festivalchairs, waarmee een intieme sfeer wordt gecreëerd.

2. Aantal deelnemers per groep: De grootte van elke groep is afhankelijk van het einddoel maar ligt altijd tussen de 5 en 10 deelnemers. Het voordeel van kleinere groepjes van rond de vijf personen, is dat zij zelfsturend zijn. Bij grotere groepen is het noodzakelijk een tafelhost in te schakelen. Dit kunnen mensen uit uw eigen organisatie zijn of externen. Tip: belangrijk is dat de tafelhosts zich afzijdig van de inhoud houden en alleen sturen in het proces. Zij gaan uit van de vragen die vooraf zijn opgesteld en typen de ideeën van de deelnemers in, in het systeem.

3. Vragen en verdieping: Voor het opstellen van de vragen binnen een Digitaal World Café gebruiken wij een bewezen aanpak: denken vanuit het einddoel. Wat is het resultaat dat u uit het World Café wilt halen? Stel de gewenste uitkomst op en bedenk hierbij de vragen die tot dit resultaat leiden. Binnen het Digitaal World Café heeft u tevens de mogelijkheid deelnemers ideeën te laten prioriteren en verder uit te werken. Zo haalt u niet alleen een boel ideeën op, maar worden de belangrijkste ideeën verdiept.

4. Laptops of tablet: Elke groep of tafelhost krijgt een laptop of tablet tot zijn of haar beschikking. Deze worden gebruikt om de ideeën en antwoorden van de deelnemers per tafel te noteren. Daarnaast kunt u een extra laptop of tablet op tafel zetten zodat elke deelnemer kan meelezen. Ideeën van andere tafels met betrekking tot hetzelfde thema kunnen zichtbaar worden gemaakt zodat deelnemers elkaar inspireren.

Digitaal World Cafe

5. Rondes: Voor een dynamische bijeenkomst wordt binnen het World Café gewerkt in rondes. Zo krijgen deelnemers de mogelijkheid om mee te denken over verschillende onderwerpen, in een beperkte tijd. Omdat de eerder ingevoerde ideeën voor elke deelnemer zichtbaar zijn en de tafelhost wel bij een eigen tafel blijft staan kan er snel worden gebrainstormd. Bijkomend voordeel van de rondes is dat de deelnemers een groot deel van de andere aanwezigen leert kennen.

6. Centraal scherm: Binnen het Digitaal World Café heeft u de unieke mogelijkheden om alle kennis, ideeën en meningen die u ophaalt direct op een centraal scherm weer te geven. Hierdoor is niet alleen voor de dagvoorzitter inzichtelijk wat er leeft in de kleine groepjes maar kunnen deelnemers elkaar breder inspireren.

Wilt u het Digitaal World Café inzetten tijdens uw bijeenkomst? Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden. Van volledig ontzorgen tot alleen inhuur van de software: alles is mogelijk.

Verder lezen...

stem_analyse_liveOp 21 maart 2018 gaan we weer naar de stembus, voor de gemeenteraad dit keer. Voordat we stemmen, gaan we debatteren. Hebben we eenmaal gestemd, dan volgen de verkiezingsavonden. Tijdens deze vele bijeenkomsten vieren we onze democratie en onze vrijheid van meningsuiting.

In samenwerking met Dagvoorzitter.nl heeft u met de 'Stem Analyse Live' de mogelijkheid een verkiezingsbijeenkomst te organiseren die dieper gaat dan de voorspelbare uitwisseling van one-liners en inhoudsloze algemeenheden.

De nuance achter de stem

Een stemming geeft helderheid over de zetelverdeling en mogelijke coalities. Maar onder de harde cijfers zit vaak ontzettend veel nuance. Tussen het zwart-wit van de uitslag zitten minimaal 50 grijstonen. Zeker in deze tijd, waarin steeds meer mensen steeds langer ‘zweven’.

Met Stem Analyse Live kijken we dieper in de ziel van de kiezer. We stellen vragen die inzicht geven in wat de mensen werkelijk denken en analyseren ‘on the spot’ het stemgedrag. Dat is interessant voor de partijen, die een beter inzicht krijgen in waar er stemmen te halen zijn. En het is interessant voor de kiezer, die meer afgewogen zijn keuze kan maken.

Deze gespreksvorm is ontwikkeld samen met Dagvoorzitter.nl, ervaren gespreksleiders die nodig zijn bijeenkomsten in goede banen te leiden om zo het maximale uit het debat te halen. Gebruik en voorbereiding zijn kinderlijk eenvoudig, de kosten overzichtelijk en het effect onvoorstelbaar groot. Geen verkiezingsdebat zal meer hetzelfde zijn.

Wilt u meer weten? Neem contact op met info@spilter.nl of 036-7508275

Verder lezen...

Wanneer verschillende mensen bij elkaar komen om over een onderwerp te praten, zijn ze vaak gericht op verschillende niveaus van het natuurlijk proces om verschillende redenen. In het voorbeeld hiernaast heeft de facilitator maar één vraag gesteld, daarop reageren de deelnemers op verschillende manieren:

– Sommige mensen zullen meteen naar het beslissingsniveau gaan en zij kunnen belangrijke informatie over het hoofd zien. (Persoon D)
– Sommige mensen zijn in de war omdat ze feitelijke informatie gedeeltelijk niet krijgen.  (Persoon A)
– Sommigen worden overspoeld door emoties wegens herinneringen en associaties vanuit eerdere situaties.  (Persoon C)
– Sommigen willen de theorie analyseren, bediscussiëren en consequenties bekijken op het interpretatieve niveau. (Persoon B)

Ook al gaan we door het natuurlijke proces, iedere persoon heeft zijn of haar eigen patronen en tempo om tot een conclusie te komen. Er zijn geen goede of foute patronen. Er zijn alleen aangeleerde gedragingen vanuit ieders levenservaring.

Als een gesprek geen structuur heeft, is het lastig om alle denkpatronen en inzichten mee te nemen of te gebruiken voor de productiviteit van de groep.Conflicten, chaos en ontmoediging zijn dan vaak het resultaat.

 

Een typisch gesprek_ICA

De structuur van de ORIB staat de groep toe om met elkaar door alle vier de niveaus van het menselijk proces te gaan. (hier gaat het mis:)

Objectief: Persoon B mist objectieve informatie en kan niet verder  zonder deze te krijgen.
Reflectief: Persoon D heeft pijnlijke herinneringen bij een soortgelijk probleem en voelt zich gefrustreerd.
Interpretatief: Persoon C wil de situatie analyseren en opties en gevolgen bediscussiëren, voordat  er een conclusie wordt getrokken.
Besluitend: Persoon A heeft al besloten wat er moet gebeuren en  kan de rest van de bijeenkomst deze positie gaan verdedigen.

Verder lezen...

Uit onderzoek van Universiteit Twente is gebleken dat GDSS positieve invloed op het succes van een organisatieverandering hebben. In dit whitepaper worden de verschillende sterke punten en voordelen van GDSS-systemen beschreven. Voor dit onderzoek is Spilter gebruikt als GDSS.

Whitepaper (oktober 2014) geschreven door Jeroen Montaban, verbonden aan de Universiteit Twente met als onderzoeksvraag: "Hoe kunnen Group Decision Support Systems worden gebruikt om op effectieve wijze organisatieveranderingen te faciliteren?"

Wilt u meer weten over GDSS of informatie over Spilter ontvangen? Neem dan nu contact met ons op via 036-7508275 of info@spilter.nl.

Verder lezen...