Claimscans

Claimscans hebben bewezen resultaten behaald in het verminderen van claims en onnodige bijbetalingen bij aanbestedingen van infrastructurele projecten.

Ruime ervaring

Sinds 2009 heeft Spilter in samenwerking met juristen van Dienst Infrastructuur van het Ministerie van I&M circa 80 projecten getoetst. De claimscans ondersteunen DBFM-contracten, D&C-projecten, RAW contracten voor de Rijksoverheid en lokale overheden zoals provincies en waterschappen. Daarnaast worden er claimscans uitgevoerd voor alle grote projecten in het kader van Ruimte voor de Rivieren (RvR) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Eén dag, veel inzichten

De claimscan met Spilter bestaat uit een bijeenkomst van één dag, waarbij alle leden van het projectteam c.q. alle IPM-rolhouders aanwezig zijn. Tijdens de Spiltersessie wordt gebruik gemaakt van digitale ondersteuning om inzicht te krijgen in hoeverre een bepaald risico voldoende is beheerst en op welke gebieden hierover meningsverschillen bestaan. Het doel van de sessie is een volledigheidscheck op het bestaande risicodossier, het genereren van nieuwe risico’s , het valideren van de bestaande risico’s, het bespreken van de mate waarin de beheersmaatregelen afdoende zijn geregeld en het challengen van alle IPM rolhouders om zo in één sessie het risicodossier geheel te doorleven en de grootste aandachtspunten boven tafel te krijgen.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: Een energieplan voor Ameland
Opdracht Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil al in 2020 energieneutraal zijn. Het benodigde energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: P3 Pop- & Cultuurpodium
Opdracht In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater in regio Waterland. P3 is een stichting met een bestuur, een klein deel betaalde...