De kracht van workshops

De workshop is een participatieve werkbijeenkomst die doel- en resultaatgericht is en waarin mensen door middel van een open dialoog actief meewerken aan het resultaat. Een workshop kan op zichzelf staan of onderdeel uitmaken van een traject om bijvoorbeeld een verandering te realiseren.

En als u denkt dat workshops alleen werken voor kleinere groepen deelnemers kunnen wij u uit eigen ervaring ervan verzekeren dat workshops ook uitermate geschikt zijn voor groepen van ruim honderd deelnemers.

Workshop_IcoonKies de juiste techniek
Om het gewenste resultaat te behalen met de workshop is het belangrijk om te bepalen welke techniek u gaat gebruiken. Enkele veel gebruikte technieken zijn bijvoorbeeld de SWOT-analyse, de brainstorm, de krachtenveldanalyse en consensusbuilding.

Bepaal als eerste wat het gewenste resultaat is: wilt u tijdens de sessie meer input genereren, de inmiddels vergaarde input valideren of juist keuzes maken? Vervolgens is het handig om te kijken naar de groepsgrootte, de tijd die voor de sessie beschikbaar is, of de techniek past bij de cultuur van de organisatie en of de gekozen techniek eventueel te combineren is met een andere techniek.

Voorbereiding
Vervolgens begint u met de voorbereiding van de worskhop; voorbereiden van een goede en effectieve workshop kost tijd. Regelmatig wordt hier te weinig tijd voor vrijgemaakt met vaak teleurstellende resultaten als gevolg.

Leg het gehele proces vooraf vast, zorg voor de juiste vragen, geef de workshop de juiste structuur: dit zorgt gegarandeerd voor een kwalitatief beter eindresultaat.

De workshop
Eén groep weet meer dan het individu dus maak daar gebruik van! Laat de deelnemers elkaar inspireren, maar zorg wel dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken of eigen mening kan geven. Als u de juiste techniek heeft gekozen voor uw workshop kunt hier optimaal gebruik van maken.

Wissel ook het individueel werken en het werken in groepen af.

Vergeet ook de fun factor niet. Met een energizer of een kort intermezzo blijft de energie in de groep.

Na afloop
Uit verschillende onderzoeken is onder andere gebleken dat wanneer deelnemers actief samenwerken, de stappen naar het resultaat toe transparant zijn en acties opgevolgd worden, het draagvlak voor de te nemen besluiten wordt vergroot.

Besteed dan ook het laatste gedeelte van de workshop aan de planning en verdeel de taken en verantwoordelijkheden. Deel de resultaten met de deelnemers en monitor regelmatig of de juiste vervolg stappen genomen zijn.

Een  workshop levert verder een enorme tijdswinst op: ze nemen vaak maar een aantal uur tot een dag in beslag, waardoor in korte tijd toch zeer veel resultaat geboekt kan worden. Welke techniek en vorm u ook kiest: met een workshop bereikt u gegarandeerd in korte tijd een gedragen resultaat. Veel succes!

Related Blogs

Posted by admin | 12/12/2018
3 positieve gevolgen van duurzame beslissingen
Duurzaam beslissingen nemen: een slim besluit met positieve gevolgen Denken, en oordelen en beslissen zijn sinds Descartes (‘Cogito ergo sum’) drastisch veranderd. Zijn homo rationalis, de mens die goed geïnformeerd...
Posted by admin | 04/12/2018
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer Dankzij de vele mogelijkheden van beslissingen nemen binnen een Versnellingskamer is de inzet relevant in diverse fases binnen een project. Ieder moment waarop het...
Posted by admin | 18/09/2018
De beste netwerker ter wereld is een Nerd
De beste netwerker ter wereld is een Nerd Wat is een goede netwerker? Het stereotiepe beeld is iemand met een vlotte babbel die strooit met visitekaartjes, die heel makkelijk contact...