De perfecte aanbesteding

De perfecte aanbesteding

Werk aan het spoorAls overheid wilt u elke aanbesteding van een infrastructureel project zo objectief mogelijk beoordelen. Ook om te voorkomen dat u na gunning van het project in juridische procedures verwikkeld raakt. Daarnaast ontvangen de partijen die in hebben geschreven op de aanbesteding allemaal een rapportage waarin gemotiveerd de beoordeling staat. Voor Rijkswaterstaat hebben wij een manier ontwikkeld waarmee een aanbesteding zo objectief en efficiënt mogelijk beoordeeld wordt.

Methode
De basis van de methode zijn de EMVI criteria waarbij iedere inschrijver op dezelfde criteria beoordeeld wordt en de cijfers onderbouwd worden. De beoordeling start met een individuele beoordeling door elk projectteamlid op de EMVI criteria. Omdat dit individueel gebeurt, zorgt dit voor een grote objectiviteit. Vervolgens gaat het projectteam samen alle beoordelingen bekijken en bespreken. Daarna kan het hele projectteam, individueel, per EMVI criterium punten geven. Ook hier wordt weer direct inzichtelijk door de inzet van de Spiltersoftware of de scores hetzelfde zijn of niet. Tenslotte wordt de open vraag gesteld welke onderdelen de projectleden missen binnen de inschrijving voor het toekennen van het maximum aantal van 10 punten. Doordat het hele proces digitaal is vastgelegd is de eindbeoordeling transparant voor iedereen.

Resultaat
Het resultaat van deze methode is dat alle projectleden gezamenlijk werken aan het beoordelen van de aanbesteding en vanuit hun eigen standpunten in discussie gaan met elkaar. Doordat alle meningen digitaal worden vastgelegd is dit een eerlijk en transparant proces. Na afloop van de beoordelingen ontvangen de aanbesteders ieder hun eigen rapport waardoor kennisoverdracht plaatsvind tussen het projectteam en de diverse aanbesteders en de aanbesteders de onderbouwing van de becijfering kunnen nalezen. Door dit volledige transparante proces is de kans op juridische procedures na gunning vele malen kleiner dan bij de standaard werkwijze.

Referenties
De hele methode is in samenwerking met de inkopers van Rijkswaterstaat tot stand gekomen. Bij evaluaties zowel intern bij Rijkswaterstaat als bij inschrijvers is de methode als zeer positief ervaren. Bij de eerste projecten zijn de juridische procedures ook aanzienlijk verminderd.

“De EMVI beoordelingen en terugkoppelgesprekken aan de inschrijvers, van het Project “A27 Stichtse brug – Knooppunt Almere”, zijn dankzij Spilter soepel verlopen.”- Arnold de Kuijk, sr. Inkoopadviseur Rijkswaterstaat

Wilt u weten wat Spilter nog meer voor u kan betekenen tijdens infrastructurele projecten? Lees hier meer.

Met uw eigen team deze efficiënte methode inzetten? Neem contact met ons.

Related Blogs

No Image
Posted by Dennis Jansen | 07/12/2019
Essay On Why You Love Music
rnA well-known pattern throughout heritage is the mentality that guys need to work additional than ladies. The speedy tempo of the experienced entire world, merged with society's anticipations of a...
No Image
Posted by Dennis Jansen | 07/12/2019
How To Create-Essays On Influence Of Rap Music
Shorter time restrains in CPR 54. These are that a situation identifying with an arranging option ought to be indexed inside of 6 weeks and a circumstance tests an acquirement...
No Image
Posted by Dennis Jansen | 06/12/2019
Building Toughness, Preventing Termes conseilles
Building Toughness, Preventing Termes conseilles If you're a fresh teacher, it's possible you'll (meer…)