Decisions by Design Digital

Decisions by Design is een methode die in samenwerking met Spilter is gedigitaliseerd.

De ideale combinatie van een bewezen methodiek met alle voordelen van meetingsoftware.

Betrek alle deelnemers

Laat alle deelnemers (anoniem) meedenken. Gebruik de kennis en meningen van iedereen.

Houd de focus

Handhaaf de structuur, onafhankelijk van het aantal deelnemers. Focus op de inhoud.

Voer de juiste discussie

De uitkomst is direct zichtbaar. Hierdoor blijft de discussie relevant en gericht op de inhoud.

Print direct rapportage

Alle input is digitaal vastgelegd. Er is direct een rapportage van de sessie beschikbaar.

Decisions by Design

 

Besluitvorming in organisatieverandering is een complex proces. Niet in de laatste plaats omdat er steeds meer betrokkenen zijn. Het kan daarbij lastig zijn om alle stakeholders zoals managers, medewerkers, ketenpartners, klanten en leveranciers op één lijn te krijgen. Het is uitdagend om alle verschillende belangen in de besluitvorming een stem te geven en commitment te bereiken.

Hoe neemt men betere, gedragen besluiten? Een hulpmiddel kan zijn om de methode Decisions by Design toe te passen. Hierbij doorloopt u met een groep stakeholders vier stappen. Met het kant-en-klare template Decisions by Design Digital zijn deze stappen eenvoudig uit te voeren. De ideale combinatie van een bewezen methodiek met alle voordelen van meetingsoftware.

Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om via actieve participatie tot gedragen besluiten te komen. Vier ontwerpstappen leiden u als veranderaar gezamenlijk en interactief met de stakeholders naar cruciale en gedragen beslissingen, waarin alle verschillende perspectieven en werkelijkheden erkend zijn: 1. Feiten delen, 2. Reflecteren, 3. Nieuwe inzichten en 4. Beslissen.

Groepsprocessen en resultaat


Deze besluitvormingsmethode weet om te gaan met:

  • valkuilen in groepsprocessen zoals tunnelvisie;
  • tegenstrijdige belangen;
  • denkfouten zoals de neiging tot zelfoverschatting;
  • intuïtie;
  • borging van het besluit voor de lange termijn.

Het resultaat van deze besluitvormingsmethode:

  • Decisions by design;
  • van een opgelegde verandering naar een gedragen toekomst;
  • een procesmatige benadering met een resultaatgerichte aanpak;
  • focus op kwaliteit door evidence driven besluiten.

Decisions by Design Digital

Decisions by Design Digital is een kant en klaar template in de Spilter meetingsoftware waarin het Decisions by Design Canvas volledig is uitgewerkt en die de handvatten geeft voor productieve en gezamenlijke besluitvorming. Het is een samenwerking tussen Marjolijn en Edwin de Graaf, ontwerpers van deze beproefde methode en tevens schrijvers van het boek Decisions by Design, en Spilter met haar meetingsoftware platform. Wilt u meer weten over deze methode en de digitale tool? Neem contact op met Spilter via 036-7508275 of vraag informatie op via info@spilter.nl.

De 4 stappen van Decisions by Design

Feiten delen

U stelt de vragen die de groep aanzet tot het objectief beschouwen van alle feiten over het vraagstuk. Wanneer we de informatie van alle betrokkenen verzameld hebben, is de uitkomst van alle antwoorden de geïntegreerde werkelijkheid op het vraagstuk. Bijv.: Welke zaken zijn opgevallen? Wat is er (niet) gebeurd?

Reflecteren

U stelt de vragen die een onmiddellijke persoonlijke reactie op de feiten oproepen. Dit kunnen soms emoties zijn maar ook verborgen beelden en associaties die iemand blijkbaar aan de feiten koppelt. Bijv.: Wat verraste je? Wat vond je lastig? Welke ervaringen doen je hieraan herinneren?

Nieuwe inzichten

U stelt vragen die betekenissen, waarden, belangen en implicaties oproepen. Wanneer de groep bedoeling en betekenis toeschrijft aan de externe (feiten) en interne (reflecties) informatie kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Bijv.: Waar gaat het echt om? Wat betekent dit voor ons? Wat leren we hiervan?

Beslissen

U stelt de vragen die een oplossing aan het licht brengen, zodat de interactie kan convergeren richting afronding en de groep in staat wordt gesteld om voornemens over de toekomst te formuleren. Bijv.: Wat is ons gezamenlijke antwoord? Welke besluiten roept dit op? Wat zijn de vervolgstappen?