DISCLAIMER

WEBSITE

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites. Canast behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Canast B.V. Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

E-MAIL/NIEUWSBRIEF DISCLAIMER

E-MAIL DISCLAIMER

Dit bericht is persoonlijk en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons onmiddellijk te informeren en dit bericht en eventuele bijlagen te vernietigen, zonder verspreiding, openbaarmaking, vermenigvuldiging of het op enige andere wijze te gebruiken. Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te xxx gedeponeerd.

PRIVACY STATEMENT

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Indien u het contactformulier invult, worden uw gegevens gebruikt voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie. Indien u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending hiervan. Wanneer u zich afmeldt, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.