First Formula Nationaal Franchise Congres

First Formula organiseert jaarlijks het Nationale Franchise Congres en creëert daarmee een kennisplatform voor alle franchisegevers. Voorafgaand aan het congres wilde First Formula weten wat de franchisegevers bezighoudt, zodat daarover tijdens het congres op een innovatieve en positieve manier gediscussieerd kon worden.

Waarom werd voor Spilter gekozen?

First Formula wilde vooraf een enquête houden en vond het belangrijk dat de congresdeelnemers zelf een gedeelte van het programma konden invullen. Ook moest van alle ideeën verslag worden gedaan. Deze punten konden met Spilter gemakkelijk worden gerealiseerd.

Het project

Met Spilter werd voorafgaand aan het congres een groot online onderzoek gehouden onder circa duizend franchisegevers. Er werden vragen gesteld over financiële gegevens, verkoopkanalen, benchmarks en samenwerking. Ook konden deelnemers aangeven welke onderwerpen ze tijdens het congres besproken wilden zien. Tijdens het congres zelf is met honderdtwintig deelnemers, verdeeld over tafels van tien personen, tegelijkertijd gebrainstormd. De ideeën werden per tafel ingevoerd in Spilter. Zo konden alle deelnemers de antwoorden van de verschillende tafels zien, zowel op hun laptop als op een groot scherm. Ook konden ze tijdens de pauze individueel inloggen om hun eigen mening over de gegenereerde ideeën te geven.

Wat is er met Spilter bereikt?

Door vooraf een online onderzoek te houden werd het Nationale Franchise Congres een congres op maat met zeer tevreden deelnemers, die hun eigen problemen en ideeën besproken zagen. Nog tijdens het congres kregen de congresgangers een rapport met alle ideeën én de resultaten van het online onderzoek.

Opdrachtgever: First Formula

Toepassing: Online enquête en brainstormsessie

Aantal genodigden enquête: 1.000

Tijdsduur enquête: Vier weken

Aantal deelnemers Spiltersessie: 180

Tijdsduur Spiltersessie: Eén dag

Opstelling: Losse tafels met één PC per tafel

Locatie: Stadion De Galgenwaard te Utrecht

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...