Gebruik de ORIB om individueel gedrag te begrijpen

Wanneer verschillende mensen bij elkaar komen om over een onderwerp te praten, zijn ze vaak gericht op verschillende niveaus van het natuurlijk proces om verschillende redenen. In het voorbeeld hiernaast heeft de facilitator maar één vraag gesteld, daarop reageren de deelnemers op verschillende manieren:

– Sommige mensen zullen meteen naar het beslissingsniveau gaan en zij kunnen belangrijke informatie over het hoofd zien. (Persoon D)
– Sommige mensen zijn in de war omdat ze feitelijke informatie gedeeltelijk niet krijgen.  (Persoon A)
– Sommigen worden overspoeld door emoties wegens herinneringen en associaties vanuit eerdere situaties.  (Persoon C)
– Sommigen willen de theorie analyseren, bediscussiëren en consequenties bekijken op het interpretatieve niveau. (Persoon B)

Ook al gaan we door het natuurlijke proces, iedere persoon heeft zijn of haar eigen patronen en tempo om tot een conclusie te komen. Er zijn geen goede of foute patronen. Er zijn alleen aangeleerde gedragingen vanuit ieders levenservaring.

Als een gesprek geen structuur heeft, is het lastig om alle denkpatronen en inzichten mee te nemen of te gebruiken voor de productiviteit van de groep.Conflicten, chaos en ontmoediging zijn dan vaak het resultaat.

 

Een typisch gesprek_ICA

De structuur van de ORIB staat de groep toe om met elkaar door alle vier de niveaus van het menselijk proces te gaan. (hier gaat het mis:)

Objectief: Persoon B mist objectieve informatie en kan niet verder  zonder deze te krijgen.
Reflectief: Persoon D heeft pijnlijke herinneringen bij een soortgelijk probleem en voelt zich gefrustreerd.
Interpretatief: Persoon C wil de situatie analyseren en opties en gevolgen bediscussiëren, voordat  er een conclusie wordt getrokken.
Besluitend: Persoon A heeft al besloten wat er moet gebeuren en  kan de rest van de bijeenkomst deze positie gaan verdedigen.

Related Blogs

No Image
Posted by Dennis Jansen | 10/12/2019
Best App For Book Reviews
Amazon Appstore's Free App For June 8, 2012: Madagascar 3 Movie StorybookReleased to Europe and US in April this new console will be the most advanced handheld on the market...
No Image
Posted by Dennis Jansen | 09/12/2019
Crucible Essays On John Proctor Tips and Tricks
In the course of the early 1900's the use of X-rays was getting a popular observe in The usa and all around the entire world. Dr. John Caffey was the...
No Image
Posted by Dennis Jansen | 08/12/2019
Business Communication Essay Topics Writing Help
Consumers are considered as a king in all corporations. Although building this assignment, […]rnEffective communication is a quite critical high quality in each and every organization or social location simply...