Gemeente Almere Brainstormsessie

De gemeente Almere wilde graag een brainstormsessie organiseren met ZZP’ers, om te onderzoeken hoe zij deze groep op de arbeidsmarkt kon ondersteunen. Hierbij was het van belang om de uitdagingen en oplossingen van de zelfstandigen te kunnen vertalen naar daadwerkelijke beleidsmatige aanbevelingen.

Waarom werd Spilter gekozen?
De uitkomsten van de brainstormsessie dienden als basis voor nieuw beleid. De gemeente hechtte dan ook veel waarde aan de input vanuit de praktijk. Met Spilter kon alle input van de aanwezige ZZP’ers automatisch worden opgeslagen in een rapportage. Iedere bijdrage bleef zo bewaard en kon direct na afloop aan de wethouder van de gemeente worden aangeboden.

Het project
Voorafgaand aan de brainstormsessie heeft de gemeente samen met Spilter een diverse groep zelfstandigen uit Almere geselecteerd. ZZP’ers werkzaam in uiteenlopende sectoren zijn uitgenodigd voor de sessie. Trainers, softwareconsultants, zelfstandigen uit de retailsector, maar ook fotografen en een wijnspecialist zijn gevraagd hun bijdrage te leveren. Uiteindelijk ging een bont gezelschap van 17 zelfstandigen met elkaar brainstormen over de vraag op welke manier gemeentelijke ondersteuning hen kon helpen succesvoller te zijn. Eerst zijn gezamenlijk een aantal knelpunten geanalyseerd die al in vooronderzoek waren benoemd. Daarna gingen de deelnemers in groepjes oplossingen bedenken, die vervolgens in het bijzijn van de wethouder Economische Zaken verder zijn uitgediept.

Wat is er met Spilter bereikt?
Spilter zorgde er tijdens de bijeenkomst voor dat iedereen voldoende ruimte had om uiting te geven aan zijn of haar opinie. Alle ideeën en oplossingen van de aanwezigen zijn vervolgens digitaal opgeslagen. Aan het eind van de dag werden deze uitkomsten en aanbevelingen aangeboden aan de wethouder Economische Zaken, aan de Kamer van Koophandel en aan de directeur van de Vereniging Bedrijfskring Almere. Een constructieve bijeenkomst met concrete resultaten voor alle betrokken partijen was het resultaat.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...