Gemeente Etten-Leur Beleidsactualisatie

In het raadsprogramma staat wat de gemeenteraad de komende vier jaar wil bereiken en doen. Het college vertaalt dat in beleid. Met de vorige gemeenteraad is al afgesproken om deze keer al het beleid in één keer te actualiseren. De tijd dat de gemeente beleid maakt binnen de muren van het stadskantoor is voorbij. De toekomst wordt vorm gegeven met allerlei partners die in Etten-Leur actief zijn.

In een takendiscussie is verkend wat anders kan en nu wordt dat concreet gemaakt. Het raadsprogramma is naast het bestaande beleid gelegd. De onderwerpen die moeten worden aangepast, én waarbij partners een grote rol kunnen spelen, stonden centraal in twee expertmeetings. Met zo’n 70 partners is in twee bijeenkomsten met Spilter gewerkt aan 4 verschillende thema’s: In en om het huis, meedoen, accommodaties en subsidies.

Per thema stonden 3 vragen centraal waar, onder leiding van een specialist van de gemeente, de ideeën van de partners werden verzameld. Daarna zijn de beste ideeën besproken en verder uitgewerkt. Per sessie zijn ongeveer 250 ideeën verzameld. Deze zijn allemaal direct digitaal vastgelegd. Het resultaat is daarom niet alleen gedeeld met de deelnemers maar ook de gemeenteraad kon direct meekijken welke gedachten er spelen bij de partners.

Opdrachtgever:Gemeente Etten-Leur
Toepassing:Werkconferentie
Aantal deelnemers:70
Duur sessie:Twee dagen

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...