Gemeente Etten-Leur Beleidsactualisatie

In het raadsprogramma staat wat de gemeenteraad de komende vier jaar wil bereiken en doen. Het college vertaalt dat in beleid. Met de vorige gemeenteraad is al afgesproken om deze keer al het beleid in één keer te actualiseren. De tijd dat de gemeente beleid maakt binnen de muren van het stadskantoor is voorbij. De toekomst wordt vorm gegeven met allerlei partners die in Etten-Leur actief zijn.

In een takendiscussie is verkend wat anders kan en nu wordt dat concreet gemaakt. Het raadsprogramma is naast het bestaande beleid gelegd. De onderwerpen die moeten worden aangepast, én waarbij partners een grote rol kunnen spelen, stonden centraal in twee expertmeetings. Met zo’n 70 partners is in twee bijeenkomsten met Spilter gewerkt aan 4 verschillende thema’s: In en om het huis, meedoen, accommodaties en subsidies.

Per thema stonden 3 vragen centraal waar, onder leiding van een specialist van de gemeente, de ideeën van de partners werden verzameld. Daarna zijn de beste ideeën besproken en verder uitgewerkt. Per sessie zijn ongeveer 250 ideeën verzameld. Deze zijn allemaal direct digitaal vastgelegd. Het resultaat is daarom niet alleen gedeeld met de deelnemers maar ook de gemeenteraad kon direct meekijken welke gedachten er spelen bij de partners.

Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur
Toepassing: Werkconferentie
Aantal deelnemers: 70
Duur sessie: Twee dagen

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...