Gemeente Veenendaal enquête en sessies

De gemeente Veenendaal ontwikkelde in 2010 een programmaplan met vier thema’s: jeugd, veiligheid, economie en wijkzaken. Het plan moest bestaan uit een missie, visiedocument, hoofddoelstellingen, subdoelstellingen en een uitvoeringsplan. De gemeente wilde hiervoor een enquête uitzetten over de vier thema’s met ongeveer tien vragen per thema. De enquête was bedoeld voor de inwoners van de stad en enkele professionele organisaties, zoals welzijnswerk, politie en woonstichtingen. Na de enquête moest met de professionele partners een Spiltersessie per thema worden gehouden met als resultaat concreet uitgewerkte subdoelstellingen met afspraken over meetbaarheid en streefwaarden.

Waarom werd voor Spilter gekozen?
Er was een enquêteprogramma nodig voor een grote groep respondenten. Met de gegevens uit die enquête moesten bovendien brainstormsessies gehouden worden. Daarbij was de tijdsfactor waarin alles geregeld moest zijn erg belangrijk. Het doel was om tijdens deze sessies snel veel meningen van experts te verzamelen, waarna ook heel snel rapportages voorhanden moesten zijn. Op die manier kon de gemeente weer vlot verder met de ontwikkeling van de programmaplannen. Spilter voorzag in al deze mogelijkheden.

Het project
De inwoners van Veenendaal konden via een online enquête op de site van de gemeente rechtstreeks hun mening geven. Ook liepen er in de stad een viertal enquêteurs met een iPad rond, die personen om hun mening vroegen. Deze enquête heeft twee weken lang gelopen. Vervolgens zijn alle resultaten geanalyseerd en hebben als input gediend voor de Spiltersessies die één week later werden gehouden. In iedere sessie werd één thema behandeld, waarbij gemiddeld twintig externen waren betrokken. Hierdoor kon men vanuit veel invalshoeken en perspectieven brainstormen.

Wat is er met Spilter bereikt
Spilter zorgde ervoor dat iedere inwoner maximale mogelijkheden kreeg om zijn of haar mening te geven op de vier thema’s. Tijdens de Spiltersessies kon ook in een hele korte tijd de mening van veel deskundigen gevraagd worden. Bovendien waren alle genomen stappen naar het plan achteraf herleidbaar.

 

Opdrachtgever Gemeente Veenendaal
Toepassing Enquête en management- en strategiesessie
Aantal genodigden enquête 60.000
Duur enquête Twee weken
Wijze van enquêteren Online en vier enquêteurs met iPads om enquête persoonlijk af te nemen
Aantal deelnemers Spiltersessie Tussen de 10 – 25
Tijdsduur Spiltersessie Per thema één dag

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...