Gemeente Zoetermeer Burgerparticipatie

‘Iedere wijk een WOP.’ De gemeente Zoetermeer betrekt inwoners actief en interactief om samen te komen tot gedragen wijkontwikkelingsplannen (WOP). Tot de dag van vandaag zijn zij bezig voor iedere wijk de visies en actiepunten in kaart te brengen.

Vijf online wijkenquêtes en acht interactieve bewonersavonden
Wijk voor wijk inventariseert de gemeente samen met Spilter de aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor iedere wijk. Dorp, Driemanspolder, Rokkeveen, Oosterheem en De Leyens passeerden tot nu toe de revue. Elk wijktraject begint met een online enquête onder de duizenden bewoners. Een brede aanpak om een beeld te krijgen van hoe zij denken over de thema’s wonen, veiligheid, voorzieningen, overlast en sociale samenhang in hun wijk.

De uitkomsten analyseren wij uitvoerig; deze zijn van grote waarde bij het voorbereiden van de drukbezochte, interactieve bewonersbijeenkomsten. Wij kunnen daardoor maatwerk leveren bij het opstellen van de presentatie en wijkspecifieke verbeterpunten onder de aandacht brengen. Bewoners delen in groepjes hun ideeën met elkaar. Met de digitale ondersteuning van Spilter kunnen bewoners direct elkaars input zien. Zo ontstaat een kruisbestuiving van concrete actiepunten en mogelijke oplossingen voor hun wijkproblemen. De verdiepingsslag naar een tastbare actielijst vormt samen met de enquêteresultaten waardevolle inbreng voor de wijkontwikkelingsplannen.

Wat is er met Spilter bereikt?
Wij nemen voor iedere wijk de zorg van de gemeente grotendeels uit handen. Ieder traject is een combinatie van de inzet van Spilter in een online enquête en een interactieve bewonersavond.

Onze Spilterconsultants begeleiden de breed uitgezette online inventarisatie, faciliteren zowel technisch als inhoudelijk de bewonersavonden en analyseren alle uitkomsten in het eindrapport. Dit eindrapport is de basis voor nieuw wijkbeleid. Inwoners van Zoetermeer kunnen het volledige document bekijken op de gemeentelijke website . Zij vinden zo letterlijk hun eigen bijdrage terug. Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie.

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...