Group Decision Room

Wat is een Group Decision Room (GDR)?

“Wat is een Group Decision Room?” is een vraag die menigeen zichzelf zal stellen. Het is geen algemeen bekend fenomeen, terwijl toch veel instanties gebruik maken van een Group Decision Room. Maar wat is een Group Decision Room nou precies? Daar kunnen we kort over zijn: een Group Decision Room (GDR) is de Engelse benaming voor de Versnellingskamer. Ook het Elektronisch Vergader Systeem of Electronic Board Room zijn termen die men vaak gebruikt als het gaat om de Versnellingskamer.

In een Group Decision Room vindt een Versnellingskamersessie plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van hardware en een Group Decision Support System (GDSS). De Versnellingskamersessie wordt veelal gehouden bij complexe processen waarbij actieve participatie van deelnemers wordt gevraagd. Denk daarbij aan risicosessies, strategieontwikkeling, beleidvormingstrajecten, brainstormen of stakeholdersoverleggen.

Wat is een kenmerk van een Group Decision Room?

Het is lastig om zo één kenmerk te benomen van een Group Decision Room omdat verschillende factoren en kenmerken  samen een Group Decision Room vormen.

Een aantal belangrijke kenmerken op een rij:

  • Anonimiteit: Elke deelnemer kan anoniem in een Group Decision Room zijn of haar mening geven. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich vrij voelt welke mening dan ook tentoon te stellen; de ingebrachte ideeën worden op deze manier op hun inhoud beoordeeld, en niet op de persoon.
  • Parallel werken: Deelnemers kunnen in deze workshops gelijktijdig input leveren. Hierdoor verlopen processen efficiënter dan in een normale vergadering. Doordat men andermans antwoorden realtime kan zien wordt zo de creativiteit ook nog eens gestimuleerd.
  • Automatische notulen: Alles wordt automatisch opgeslagen in de Group Decision Room software, waardoor een objectieve rapportage van de workshop ontstaat.
  • Structuur: Group Decision Room Software bied verschillende mogelijkheden om structuur in de discussie aan te brengen.
  • Tijdsbesparing: Doordat in een Group Decision Room processen sneller en efficiënter verlopen zul je zien dat je tot wel 50% sneller kan overleggen dan in normale vergaderingen.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...