Templates voor infra

Templates in Spilter, specifiek voor uw infraprojecten.

Op strategische momenten waar de inzet van meetingsoftware een bewezen verschil maakt.

Betrek alle stakeholders

Laat alle betrokkenen actief meedenken. Gebruik de kennis en meningen van iedereen.

Houd het tempo erin

Handhaaf de structuur, focus op de inhoud en werk versneld naar resultaat.

Voer de juiste discussie

Meningen zijn direct grafisch weergegeven. Houd de discussie relevant en gericht op de output.

Leg alle overwegingen vast

Alle input is digitaal vastgelegd. In de rapportage zijn alle genomen stappen terug te vinden.

12jaar ervaring
25infra sessies per jaar

Templates voor infrastructurele projecten

 

Voor infraprojecten zijn er elk project diverse, vergelijkbare fases die men doorloopt. In de afgelopen 12 jaar heeft Spilter op belangrijke beslismomenten in de contractvoorbereiding de besluitvorming ondersteunt met toegespitste sessies. Bijvoorbeeld projectdoelstellingen bepalen, aanbestedingen toetsen en claimscans uitvoeren. Deze ervaring hebben wij met vakinhoudelijke specialisten van Rijkswaterstaat en andere partners omgezet in templates die nu beschikbaar zijn voor iedere project- en contractmanager.

Het grootste voordeel volgens gebruikers van de templates is dat alle beslismomenten op dezelfde manier worden uitgevoerd, waardoor waardevolle kennis wordt opgedaan en lagere foutmarges ontstaan. De beschikbare data biedt de mogelijkheid tot brede analyses. De templates kunt u geheel zelfstandig inzetten of door ons en onze inhoudelijke partners laten faciliteren.

Projectdoelstellingensessie

 

Met het template voor een projectdoelstellingensessie kunt u op een gestructureerde, unieke wijze komen tot breed gedragen doelstellingen. Het template is zo opgezet dat u binnen één dagdeel drie tot vijf concrete doelstellingen formuleert, onderschreven door zowel het projectteam, de interne opdrachtgever als de beheerder.

Tijdens de projectdoelstellingensessie worden alle belangen van de betrokkenen zichtbaar, middels de Top Consensus methodiek starten we bij wat men belangrijk vindt en werken we op naar breed gedragen doelstellingen. Tijdens de sessie is er ruimte voor ieders belang, worden tegenstellingen uitgesproken, gaat men groepsgewijs denken in oplossingen en komt men gezamenlijk tot de top drie/vijf. Naast het formuleren van doelstellingen levert de sessie de belangrijkste randvoorwaarden voor het behalen van de doelstellingen en de impact van mogelijke scope-wijzigingen op. In het rapport zijn alle stappen om te komen tot de feitelijke doelstellingen overzichtelijk weergegeven. Alle meningen zijn inzichtelijk, waardoor altijd terug te lezen is waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Je moet het zelf ervaren om te zien hoe effectief het is

– Johan Mulder, Gemeente Veenendaal

We geloven echt dat Spilter van toegevoegde waarde is voor de discussie en opbrengsten ervan

– IJsbrand Jepma, Sardes

 Verfrissend en nieuw: door de werkwijze en aanpak heb je het gevoel dat er ook echt iets met je inbreng wordt gedaan.

– Provincie Flevoland

Claimscan

 

De claimscan is een template die het meest effectief is als deze wordt ingezet wanneer het contract voor 70-80 procent gereed is. De claimscan maakt gebruik van een actuele database van circa honderd ongewenste gebeurtenissen die bij voorgaande projecten tot een significante bijbetaling hebben geleid, aangevuld met uw eigen risicodossier. Het resultaat van een claimscan is een gefocust team dat de groots mogelijke claimoorzaken helder in beeld heeft. Daar waar bij een normale risicosessie vooral uit ieders eigen rol wordt gedacht en de inhoud van de beheersmaatregel wordt ‘gechallenged’, gaat het bij de claimscan veel verder. Met het hele projectteam wordt vanuit elke invalshoek bekeken of een risico voldoende beheerst is.

Aan de hand van realtime gegenereerde grafieken wordt alleen discussie gevoerd over die risico’s waarover een meningsverschil is qua beheersing. Door het unieke karakter kunt u in één dag het hele dossier doorlopen waarbij het hele projectteam integraal naar het contract heeft gekeken en, over de rollen heen, de belangrijkste risico’s voor het project heeft geïdentificeerd en uitgesproken. In de afgelopen 8 jaar zijn meer dan honderd claimscan uitgevoerd voor zowel natte als droge projecten en voor vele aanbestedingsvormen. Voor elke contractvorm bieden wij een geschikt template en een bijpassende database met ongewenste gebeurtenissen. “Wij zien bij Rijkswaterstaat een significante afname van onnodige bijbetalingen, sinds wij de claimscan inzetten” aldus Dick Stelling, aanbestedingsjurist Rijkswaterstaat.

Aanbestedingsbeoordelingssessie

 

Om te voorkomen dat na gunning van het project juridische procedures worden aangespannen, is het aanbestedingsbeoordelingstemplate ontwikkeld. Het template biedt de betrokken experts de mogelijkheid om de aanbestedingen te toetsen aan de EMVI-criteria en daar gestructureerd de discussie over te voeren. Het toetsen kan elke expert individueel, zelfs online vanaf elke locatie, waardoor de beoordeling invloedsvrij en eenvoudig in te plannen is.

De duur van het inzetten van het aanbestedingsbeoordelingstemplate, is tijdonafhankelijk. Het draait hier nog steeds om de eenduidigheid tussen de experts. Het template ligt hoogstwaarschijnlijk dicht tegen de huidige werkwijze, echter het grote voordeel van digitaal werken is dat de volledige beoordeling is vastgelegd. Het resultaat is dat de partijen die in hebben geschreven op de aanbesteding allemaal een rapportage ontvangen waarin gemotiveerd de beoordeling staat. Zelfs degene die onderaan is geëindigd begrijpt de uitslag.