Innoveren met SIT

Iedereen weet dat innovatie belangrijk is om succesvol te worden en te blijven in de markt. De grote vraag is: HOE doe je dat? Hoe kom je aan ideeën die zowel interessant zijn voor de afnemer/consument alsook haalbaar en dus commercieel interessant voor de eigen organisatie?

De kracht van SIT
Er zijn vele creatieve denktechnieken en werkwijzen die gebruikt kunnen worden voor dit vraagstuk. Maar geen daarvan is zo efficiënt als Systematic Inventive Thinking (SIT). De kracht van SIT zit in de systematische en kritische aanpak. Het strakke denkpatroon dwingt mensen tot focus en creativiteit. Het is een ideale manier om product en productie systematisch te koppelen aan afnemers- dan wel consumentenbehoeften.

Bovendien zorgt SIT voor oplossingsgerichte en effectieve communicatie tussen de verschillende disciplines. Hoe meer vakgebieden en partijen in de keten aan tafel zitten, des te beter het werkt. Daarom is het SIT-proces ook in Spilter verwerkt. Met Spilter kunnen meer mensen deelnemen aan het proces, zonder gevolgen voor de agenda of het benodigde tijdsbestek.

Voor sterke innovaties en een gemotiveerd team
SIT is een revolutionaire innovatietechniek gebaseerd op creativity templates, ontwikkeld door de universiteit van Tel Aviv. Het is geen traditionele brainstormtechniek maar een streng gedisciplineerde aanpak voor ideegeneratie. Het uitgangspunt van SIT is het bestaande productaanbod of productieproces en het bestaande transport en gebruik ervan.

Door op systematische manier de onderdelen en variabelen daarin te benoemen en vervolgens de creativity templates daarop los te laten, worden nieuwe concepten gevormd. Deze hypothetische concepten worden geconcretiseerd en direct op voordelen, relevantie en haalbaarheid beoordeeld. Sommige concepten worden in dat proces direct verworpen, andere blijken interessant te zijn, ook omdat ze tot nieuwe inzichten over product, productie of doelgroep leiden.

De kern van de methodiek is het systematisch scannen van componenten in en rond het product. Zo kom je ook terecht op de paden die je niet spontaan zou betreden. De veranderopdrachten pakken heel gericht psychologische denkvoorkeuren en denkblokkades in het hoofd aan. Zo kom je op zeer verrassende ideeën, die toch ontzettend logisch en makkelijk te begrijpen zijn.

Creativity templates zijn vaste veranderpatronen die ontdekt zijn bij patentonderzoek. Ze worden via het SIT-proces toegepast op producten en processen. De 5 belangrijkste zijn:

  • Verwijderen van een component
  • Vermenigvuldigen van een component
  • Opdelen en herschikken van componenten
  • Herverdelen van functies van componenten
  • Verbanden leggen en verbreken tussen componenten

Door met een gemengde groep te werken wordt enorm veel kennis van verschillende disciplines uitgewisseld. Dat is een succesformule; het zorgt voor verrassende, relevante en haalbare ideeën. Met Spilter kunnen meer mensen meedenken.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...