Marktscan

Kansen later niet hoeven te betitelen als gemist en gevolgen niet hoeven aan te merken als “hadden we het maar geweten”. Dit aan de start van een project ondervangen? Dat is mogelijk met een marktscan. Door de unieke werkwijze en beproefde methodiek heeft u in 3 tot 4 uur inzicht in welke kansen en gevolgen spelen rondom het project. Mensen werken afwisselend in groepen en individueel, waardoor het een dynamisch en bijzonder effectief geheel wordt. Uw stakeholders en projectorganisatie zijn hierbij aanwezig.

Kansen en gevolgen op tafel

Een eerste inventarisatieronde draait om zoveel als mogelijk informatie ophalen bij alle aanwezigen. Wat speelt er nog meer in de omgeving? Wat zijn kansen die we niet willen en kunnen laten liggen? Wat zijn eventuele gevolgen voor het project?

Overlast maatregelen beperken

Wat voor maatregelen moeten/kunnen getroffen worden om de overlast in de omgeving tot een minimum te beperken en waar moet verder rekening mee gehouden worden? Niemand die dat beter weet dan uw stakeholders. Er wordt hen een aantal vragen gesteld die vanuit verschillende invalshoeken naar dit thema kijken; Spilter zorgt ervoor dat zij zeer veel input in zeer korte tijd kunnen geven.

Additioneel kunnen onderwerpen die voor u van toepassing zijn opgepakt worden. Zo kunt u zich ook richten op wat de aanwezigen het beste tijdstip voor uitvoering van de werkzaamheden vinden. En: wat is daar de motivatie achter? Met Spilter is een verdiepingsslag eenvoudig gemaakt.

Winnende marktscan

In het Vakblad voor Cost and Value Engineers is de winnende marktscan beschreven die Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met ARCADIS en Spilter. Het volledige artikel vindt u hier: Rijkswaterstaat Project N35 innovatief met Spilter.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: Een energieplan voor Ameland
Opdracht Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil al in 2020 energieneutraal zijn. Het benodigde energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: P3 Pop- & Cultuurpodium
Opdracht In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater in regio Waterland. P3 is een stichting met een bestuur, een klein deel betaalde...