Mediawijsheid onderwijs Mediawijzer.net Brainstormsessie

Mediawijzer.net wilde in opdracht van het Ministerie van OCW een expertmeeting houden over de Integratie van mediawijsheid in het primair onderwijs. Hiervoor kwamen in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum 60 experts uit verschillende disciplines bijeen: inhoudsdeskundigen op het gebied van media, onderwijskundigen, docenten uit het primair onderwijs, onderzoekers, marketeers jongeren en media en gedragswetenschappers.

Waarom werd voor Spilter gekozen?
Mediawijzer.net wilde op een informele manier zoveel mogelijk opvattingen van de 60 experts inzichtelijk maken binnen het korte tijdsbestek van één dag. Door de grote omvang van de groep en de verschillende disciplines is het een uitdaging ieders stem boven tafel te krijgen. Dit was van belang omdat de uitkomsten van de brainstormsessie de basis vormden voor het concrete stappenplan dat Mediawijzer ontwikkelt als onderdeel van het jaarplan 2012 en het meerjarenplan voor 2014.

Het project
Na presentaties over Mediawijsheid werd een plenaire brainstormsessie gehouden waarbij ieder van de 60 experts op eigen laptops zijn ideeën kon geven. De resultaten van de Spiltersessie waren direct zichtbaar op een groot beeldscherm. Een moderator leidde de discussie die hieruit voortvloeide. Vervolgens werden de onderwerpen over drie werkgroepen verdeeld, om in kleinere Spiltersessies de ideeën uit te diepen. Na de subsessies kwam men weer plenair bijeen om alle resultaten te bespreken en met Spilter keuzes te maken voor het stappenplan. Alle antwoorden zijn met behulp van Spilter digitaal vastgelegd in een rapportage.

Wat is er met Spilter bereikt
Met Spilter waren aan het eind van de dag zowel de resultaten van de plenaire sessie als van de subsessies digitaal beschikbaar. Niet alleen zijn de meningen van álle experts gehoord, deze zijn stuk voor stuk vastgelegd en direct in een rapportage beschikbaar. De uitkomsten van deze sessie vormen de basis voor het stappenplan dat Mediawijzer gaat ontwikkelen als onderdeel van het jaarplan 2012 en het meerjarenplan voor 2014.

Opdrachtgever Mediawijzer.net
Opdrachtgever Spilter CBE Consultants
Toepassing Brainstormsessie
Aantal deelnemers 60
Duur sessie Eén dag
Opstelling Plenaire sessie en drie werkgroepen in U-vorm
Locatie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...