Mediawijsheid onderwijs Mediawijzer.net Brainstormsessie

Mediawijzer.net wilde in opdracht van het Ministerie van OCW een expertmeeting houden over de Integratie van mediawijsheid in het primair onderwijs. Hiervoor kwamen in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum 60 experts uit verschillende disciplines bijeen: inhoudsdeskundigen op het gebied van media, onderwijskundigen, docenten uit het primair onderwijs, onderzoekers, marketeers jongeren en media en gedragswetenschappers.

Waarom werd voor Spilter gekozen?
Mediawijzer.net wilde op een informele manier zoveel mogelijk opvattingen van de 60 experts inzichtelijk maken binnen het korte tijdsbestek van één dag. Door de grote omvang van de groep en de verschillende disciplines is het een uitdaging ieders stem boven tafel te krijgen. Dit was van belang omdat de uitkomsten van de brainstormsessie de basis vormden voor het concrete stappenplan dat Mediawijzer ontwikkelt als onderdeel van het jaarplan 2012 en het meerjarenplan voor 2014.

Het project
Na presentaties over Mediawijsheid werd een plenaire brainstormsessie gehouden waarbij ieder van de 60 experts op eigen laptops zijn ideeën kon geven. De resultaten van de Spiltersessie waren direct zichtbaar op een groot beeldscherm. Een moderator leidde de discussie die hieruit voortvloeide. Vervolgens werden de onderwerpen over drie werkgroepen verdeeld, om in kleinere Spiltersessies de ideeën uit te diepen. Na de subsessies kwam men weer plenair bijeen om alle resultaten te bespreken en met Spilter keuzes te maken voor het stappenplan. Alle antwoorden zijn met behulp van Spilter digitaal vastgelegd in een rapportage.

Wat is er met Spilter bereikt
Met Spilter waren aan het eind van de dag zowel de resultaten van de plenaire sessie als van de subsessies digitaal beschikbaar. Niet alleen zijn de meningen van álle experts gehoord, deze zijn stuk voor stuk vastgelegd en direct in een rapportage beschikbaar. De uitkomsten van deze sessie vormen de basis voor het stappenplan dat Mediawijzer gaat ontwikkelen als onderdeel van het jaarplan 2012 en het meerjarenplan voor 2014.

OpdrachtgeverMediawijzer.net
Opdrachtgever SpilterCBE Consultants
ToepassingBrainstormsessie
Aantal deelnemers60
Duur sessieEén dag
OpstellingPlenaire sessie en drie werkgroepen in U-vorm
LocatieNederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...