Natuurtop met 100 iPads Versnellingskamer

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken organiseerde de Natuurtop, 24 uur in de natuur. Deze top is een van de activiteiten waarmee het Rijk maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere overheden uitnodigt om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven. De 350 deelnemers wilden tijdens de Natuurtop afspraken maken over de verdere ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid.

Staatssecretaris verzamelt digitaal input op de Natuurtop met 100 iPads
Een Versnellingskamer met Spilter brengt dialoog, ook op grote bijeenkomsten met veel deelnemers en uiteenlopende belangen. Via het digitale discussie- en brainstormplatform Spilter werd door 100 deelnemers gediscussieerd over de uitwerking van de natuurvisie. De deelnemers gaven hun mening, motivatie en adviezen via iPads. Deze resultaten waren vervolgens realtime beschikbaar en vormden de basis voor de verdere discussies en gesprekken. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties konden zo hun stem laten horen en tegelijkertijd hun steentje bijdragen aan het natuurbeleid voor de lange termijn.

Wat is er met Spilter bereikt?
Alle input die is verzameld via de 100 iPads is opgeslagen en direct in een rapportage aangeboden aan de staatssecretaris. Zij gebruikte de resultaten in de verdere rapportage naar de Kamer. Dankzij de Versnellingskamer schreven de aanwezigen op het congres zo indirect mee aan nieuw beleid.

Opdrachtgever MSL
Toepassing Versnellingskamer
Aantal deelnemers 100
Duur sessie Eén dagdeel
Opstelling Plenaire sessie met 100 iPads
Locatie Natuurtop

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...