Natuurtop met 100 iPads Versnellingskamer

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken organiseerde de Natuurtop, 24 uur in de natuur. Deze top is een van de activiteiten waarmee het Rijk maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere overheden uitnodigt om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven. De 350 deelnemers wilden tijdens de Natuurtop afspraken maken over de verdere ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid.

Staatssecretaris verzamelt digitaal input op de Natuurtop met 100 iPads
Een Versnellingskamer met Spilter brengt dialoog, ook op grote bijeenkomsten met veel deelnemers en uiteenlopende belangen. Via het digitale discussie- en brainstormplatform Spilter werd door 100 deelnemers gediscussieerd over de uitwerking van de natuurvisie. De deelnemers gaven hun mening, motivatie en adviezen via iPads. Deze resultaten waren vervolgens realtime beschikbaar en vormden de basis voor de verdere discussies en gesprekken. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties konden zo hun stem laten horen en tegelijkertijd hun steentje bijdragen aan het natuurbeleid voor de lange termijn.

Wat is er met Spilter bereikt?
Alle input die is verzameld via de 100 iPads is opgeslagen en direct in een rapportage aangeboden aan de staatssecretaris. Zij gebruikte de resultaten in de verdere rapportage naar de Kamer. Dankzij de Versnellingskamer schreven de aanwezigen op het congres zo indirect mee aan nieuw beleid.

OpdrachtgeverMSL
ToepassingVersnellingskamer
Aantal deelnemers100
Duur sessieEén dagdeel
OpstellingPlenaire sessie met 100 iPads
LocatieNatuurtop

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Posted by admin | 04/12/2018
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer Dankzij de vele mogelijkheden van beslissingen nemen binnen een Versnellingskamer is de inzet relevant in diverse fases binnen een project. Ieder moment waarop het...
Posted by admin | 18/09/2018
5 meest gemaakte fouten bij een Versnellingskamer
5 meest gemaakte fouten bij een Versnellingskamer - en hoe deze te voorkomen Het organiseren en begeleiden van een Versnellingskamer omvat altijd een gedegen voorbereiding. Toch zijn er diverse valkuilen...