Nieuwe begrotingsopzet Gemeente Wassenaar/Voorschoten

2016.GemeenteWassenaar.3

In het kader van de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BVV) dient de begroting via uniforme indeling te worden ingevuld. Crux in deze uniformiteit is de opdeling van de begroting in vijftig verplichte taakvelden. Deze taakvelden zijn de verantwoordelijkheid van het college en zijn samengebracht in negen begrotingsprogramma’s.

Het is de bedoeling dat elk programma begint met een totaal overzicht. Daarin staan het doel van het programma, de verplichte taakvelden met antwoord op de vraag wat gaan we ervoor doen? en de bedragen per taakveld/programma. Om te zorgen dat vanaf moment één draagvlak is voor de doelen worden deze samen met de raad geformuleerd en geprioriteerd.

Hoe was de aanpak?
De sessie is gestart met het ophalen van de belangrijkste doelstellingen per thema. De raadsleden hebben individueel per begrotingsprogramma hun belangrijkste doelen geformuleerd. Deze doelen werden simultaan in een andere ruimte door inhoudelijk betrokken beleidsmedewerkers geclusterd. Direct na het clusteren zijn de doelstellingen wederom individueel door de raadsleden geprioriteerd in een top 3. Omdat de raad in juiste stemverhoudingen aanwezig was, gaf dit direct inzicht in de belangrijkste doelen. Deze doelen zijn vervolgens besproken en waar nodig verduidelijkt.

Met de output gaan de beleidsmedewerkers aan de slag om de doelstellingen in mooie volzinnen te formuleren. Deze doelen vormen het uitgangspunt van de verdere invulling; Wat gaan we ervoor doen en wat zijn de bijbehorende kosten.

Wat is er met Spilter bereikt?
In zeer korte tijd zijn de doelen opgehaald en geprioriteerd in de juiste stemverhoudingen. Dit zorgt vanaf moment één voor meer draagvlak binnen de raad voor de begroting.

OpdrachtgeverGemeente Wassenaar/Voorschoten
ToepassingVersnellingskamer
Aantal deelnemers2 x 21 personen
Duur sessie2 x een avond
LocatieGemeentehuis van Wassenaar & gemeentehuis van Voorschoten

Related Blogs

Posted by admin | 12/12/2018
3 positieve gevolgen van duurzame beslissingen
Duurzaam beslissingen nemen: een slim besluit met positieve gevolgen Denken, en oordelen en beslissen zijn sinds Descartes (‘Cogito ergo sum’) drastisch veranderd. Zijn homo rationalis, de mens die goed geïnformeerd...
Posted by admin | 04/12/2018
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer Dankzij de vele mogelijkheden van beslissingen nemen binnen een Versnellingskamer is de inzet relevant in diverse fases binnen een project. Ieder moment waarop het...
Posted by admin | 18/09/2018
De beste netwerker ter wereld is een Nerd
De beste netwerker ter wereld is een Nerd Wat is een goede netwerker? Het stereotiepe beeld is iemand met een vlotte babbel die strooit met visitekaartjes, die heel makkelijk contact...