Nieuwe begrotingsopzet Gemeente Wassenaar/Voorschoten

2016.GemeenteWassenaar.3

In het kader van de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BVV) dient de begroting via uniforme indeling te worden ingevuld. Crux in deze uniformiteit is de opdeling van de begroting in vijftig verplichte taakvelden. Deze taakvelden zijn de verantwoordelijkheid van het college en zijn samengebracht in negen begrotingsprogramma’s.

Het is de bedoeling dat elk programma begint met een totaal overzicht. Daarin staan het doel van het programma, de verplichte taakvelden met antwoord op de vraag wat gaan we ervoor doen? en de bedragen per taakveld/programma. Om te zorgen dat vanaf moment één draagvlak is voor de doelen worden deze samen met de raad geformuleerd en geprioriteerd.

Hoe was de aanpak?
De sessie is gestart met het ophalen van de belangrijkste doelstellingen per thema. De raadsleden hebben individueel per begrotingsprogramma hun belangrijkste doelen geformuleerd. Deze doelen werden simultaan in een andere ruimte door inhoudelijk betrokken beleidsmedewerkers geclusterd. Direct na het clusteren zijn de doelstellingen wederom individueel door de raadsleden geprioriteerd in een top 3. Omdat de raad in juiste stemverhoudingen aanwezig was, gaf dit direct inzicht in de belangrijkste doelen. Deze doelen zijn vervolgens besproken en waar nodig verduidelijkt.

Met de output gaan de beleidsmedewerkers aan de slag om de doelstellingen in mooie volzinnen te formuleren. Deze doelen vormen het uitgangspunt van de verdere invulling; Wat gaan we ervoor doen en wat zijn de bijbehorende kosten.

Wat is er met Spilter bereikt?
In zeer korte tijd zijn de doelen opgehaald en geprioriteerd in de juiste stemverhoudingen. Dit zorgt vanaf moment één voor meer draagvlak binnen de raad voor de begroting.

OpdrachtgeverGemeente Wassenaar/Voorschoten
ToepassingVersnellingskamer
Aantal deelnemers2 x 21 personen
Duur sessie2 x een avond
LocatieGemeentehuis van Wassenaar & gemeentehuis van Voorschoten

Related Blogs

No Image
Posted by Dennis Jansen | 07/12/2019
Essay On Why You Love Music
rnA well-known pattern throughout heritage is the mentality that guys need to work additional than ladies. The speedy tempo of the experienced entire world, merged with society's anticipations of a...
No Image
Posted by Dennis Jansen | 07/12/2019
How To Create-Essays On Influence Of Rap Music
Shorter time restrains in CPR 54. These are that a situation identifying with an arranging option ought to be indexed inside of 6 weeks and a circumstance tests an acquirement...
No Image
Posted by Dennis Jansen | 06/12/2019
Building Toughness, Preventing Termes conseilles
Building Toughness, Preventing Termes conseilles If you're a fresh teacher, it's possible you'll (meer…)