Releasenotes uitlevering Spilter 5.2

De belangrijkste wijzigingen in deze release zijn:

Door COVID-19 heeft de online inzet van Spilter een grote vlucht genomen. Om onze klanten daarin zo goed als mogelijk te ondersteunen hebben wij diverse ontwikkelingen versneld doorgevoerd. Dit zijn ontwikkelingen die bij 100% online inzet van Spilter in projecten grote meerwaarde bieden. Daarnaast is er een security update doorgevoerd met een nieuw wachtwoordbeleid.

 • NIEUW: Daar waar offline heel eenvoudig breakout-rooms toegepast worden, blijkt dat online veel lastiger. De software Adobe Connect en Zoom bieden deze mogelijkheden voor audio/visueel. Met Spilter is het nu mogelijk om -in combinatie met de hernieuwde 'toon'knop-  zeer eenvoudig in breakout-rooms te werken. Voor het audio/visuele kan daar Zoom of Adobe voor gebruikt worden. Voor de structuur en inhoud Spilter. Om deelnemers naar de juiste breakout-room te loodsen is het vanaf deze versie mogelijk om interne links in Spilter te plaatsen naar specifieke agendapunten of zelfs individuele vragen. Dit kan bij iedere tekstpagina, vraag of agendapunt.

 • NIEUW:  Sterk verbeterde toonknop. Hiermee heeft de voorzitter de mogelijkheid, als deelnemers bijvoorbeeld in diverse breakout-rooms aan het samenwerken zijn, deze deelnemers weer naar de juiste pagina in Spilter te 'pushen' zodat er plenair verder gegaan kan worden.
 • NIEUW: Goede security is voor Spilter altijd zeer belangrijk. Bij ieder update wordt gekeken naar de huidige stand van zaken en voeren we diverse aanscherpingen door. Vaak merkt u als gebruiker daar niets van. Eén maatregel is in deze versie wel zichtbaar geïntroduceerd. Dat is dat nieuwe wachtwoorden vanaf heden moeten bestaan uit minimaal 8 karakters met een combinatie van symbolen en cijfers.
 • NIEUW: Nog een ontwikkeling die wij versneld hebben doorgevoerd. Als men in kleine groepen aan het categoriseren is, refresht nu automatisch bij iedereen de Spilterpagina. Zo heeft iedereen continu de juiste informatie tot zijn beschikking en kan samen in groepen categoriseren.
 • NIEUW: Wanneer deelnemers alleen hun eigen antwoorden mogen categoriseren, was daar in Spilter een afwijkende user-interface voor. Die hebben we sterk verbeterd waardoor individueel categoriseren door deelnemers veel eenvoudiger is geworden.
 • Daarnaast diverse verbeteringen op de volgende vlakken:
  • Aangepaste IE11 ondersteuning van de grafieken
  • Pagina categoriecluster visueel verbetert
  • Weergave bubblechart bij een Multicriteria analyse.
  • Visuele verbeteringen bij grafieken met een weergave met subgroepen

Wilt u ook meedenken over nieuwe functionaliteiten of verbeteringen aan Spilter? Wordt via deze link lid van onze LinkedIn groep en denk mee!

 


Releasenotes uitlevering van november 2019.

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

Introductie Spilter5. Wij hebben de afgelopen tijd gefocussed op het introduceren van een nieuw home-scherm en daarmee de software gedoopt tot Spilter5. Op verzoek van vele klanten is er de mogelijkheid gecreëerd om Spilter te personaliseren. Op het nieuwe home-scherm staat veel meer informatie dan alleen een lijst van sessies. Zo ziet u de contactpersonen binnen de organisatie, kunt u direct een hulpvraag stellen aan Spilter, zijn de veelgestelde vragen zichtbaar en staan er een 8-tal instructiefilms die zeer gedegen het werken met Spilter uitleggen.  En dat niet alleen; u kunt ook uw eigen homescherm creëren met elementen die voor u interessant zijn. Om snel te leren hoe het precies werkt, kunt u het beste video 07 Dashboard bekijken.

Daarnaast zijn er diverse uitbreidingen en veranderingen uitgevoerd ten behoeve van sessies. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd.

 • NIEUW: De lijstvraag is uitgebreid met de optie om de onderdelen als losse vragen onder elkaar te tonen, in plaats van in een pulldown-menu. Zo ziet de deelnemer per onderdeel een tekstveld om in te antwoorden. Hiermee is het mogelijk geworden om op één pagina meerdere vragen onder elkaar te zetten. Een lijstvraag heeft nu de volgende mogelijkheden;
  • Onderdelen in een pulldown-menu, met meerdere rubrieken onder het tekstinvulveld. (Zoals u gewend was)
  • Onderdelen in een pulldown-menu, zonder rubrieken (Nieuw)
  • Onderdelen als losse vragen onder elkaar, met individuele invulvelden (Nieuw)
  • Onderdelen als losse vragen onder elkaar, met individuele invulvelden en meerdere rubrieken. (Nieuw)
 • NIEUW: In de agenda van de sessie, op het bovenste niveau, is het rechter muismenu uitgebreid met een aantal opties om eenvoudiger wijzigingen in de sessie-instellingen aan te kunnen brengen
 • NIEUW: Het zichtbaar / onzichtbaar zijn van een vraag is duidelijker aangegeven door middel van een apart icoon dat een afwijkende kleur heeft
 • NIEUW: Om in de agenda van de sessie niet alleen aan de hand van het icoon te kunnen zien wat het type vraag is, hebben we het type vraag ook als tekst toegevoegd. Deze wordt zichtbaar op het moment dat u met uw muis over het icoon gaat. Er komt dan een 'hover'-tekst tevoorschijn die het type toont. Hiermee hoeft u niet meer de vraag te bewerken om te zien wat het type van de vraag is
 • Diverse verbeteringen op de volgende vlakken:
  • Aantal aanpassingen aan de Engelse rapportage. Sommige vertalingen bleken voor verbetering vatbaar.
  • Presenteeropties van de wordclouds bij open vragen.
  • Op sommige plaatsen een herschikking in menuopties bij gesloten vragen en analyses. Deze herschikking vindt u vooral in de [+] menu’s bij presenteren.

 


Releasenotes uitlevering van 12 januari 2019.

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • NIEUW: Voor enquêtes kan de [OK] knop weggelaten worden. Een aantal van onze klanten gebruikt Spilter hoofdzakelijk voor sessies die niet op dezelfde plaats én niet op hetzelfde moment plaatsvinden. Zij gaven aan dat het verplicht gebruiken van de [OK] knop bij gesloten vragen en analyses als storend werd ervaren. Dit is in deze uitlevering aangepast. Bij de instellingen van de sessie is er één instelling bijgekomen die het gebruik van [OK] knop regelt.  Als deze instelling wordt gebruikt dan;
  • blijft bij open vragen de [OK] knop wel staan om het antwoord op te slaan. De [volgende] knop slaat het antwoord niet op;
  • Is er bij gesloten vragen en bij analyses geen [OK] knop meer. Als de deelnemer doorgaat wordt het antwoord gecontroleerd en als akkoord, gaat men naar de volgende vraag
  • Als een gesloten vraag of een analyse niet verplicht is, en de deelnemer geeft niet of niet correct op alle onderdelen antwoord wordt dit middels een pop-up kenbaar gemaakt
 • NIEUW: Deelnemers kunnen nu ook zelf antwoorden aanmaken bij categoriseren. Wanneer de instelling van het categoriecluster zo is dat deelnemers zelf mogen categoriseren (niet alleen hun eigen antwoorden) kunnen zij nu ook extra antwoorden toevoegen.
 • Diverse verbeteringen op de volgende vlakken
  • Deelnemersscherm bij categoriseren van eigen antwoorden
  • Bij ontdubbelen van antwoorden klappen de items niet standaard meer open, maar blijven gesloten
  • Visuele verbeteringen bij grafieken met een weergave met subgroepen
  • Visuele verbetering van toevoegscherm bij andere talen dan NL

Releasenotes uitlevering van 11 april 2018.

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren;

 • NIEUW: Meerdere verbeteringen en uitbreidingen bij het presenteren van resultaten
  • De grootte van de grafieken op het presentatiescherm is niet meer vast, maar afhankelijk van de schermresolutie. In de vorige release hadden we dit al gerealiseerd voor de Wordcloud, maar nu uitgebreid naar alle grafieken in Spilter. Hierbij is ook de legenda bij gesloten vragen verplaatst van links naar rechts op het scherm.
  • Het staafdiagram is naast kolom- en cirkeldiagram toegevoegd als grafiektype. Zeker wanneer de keuzes bij een gesloten vraag wat langer zijn, biedt dit grafiektype uitkomst. Deze grafiek is te presenteren in 2D modus.
  • De weergave van antwoorden op groepsniveau bij een gesloten vraag is nu tevens gestapeld mogelijk. Deze optie is te vinden onder de [+] bij weergave detailgrafieken
  • Bij de weergave van kolom- en staafdiagram is het nu mogelijk om een lijn toe te voegen aan de grafiek.
  • Door deze uitbreidingen zijn een aantal instellingen van de detailgrafieken verplaatst naar het uitgebreide menu onder de [+].
 • NIEUW: De afzender van mails uit Spilter is nu standaard no-reply@spilter.nl. Het 'van' adres wat u invult bij opmaken van een mail, wordt gebruikt als antwoordadres. Hiermee voorkomen we in veel gevallen dat uitnodigingsmails die u intern verstuurd naar collega's in de spambox terecht komen. Als een collega de 'out-of Office' aan heeft staan, wordt dit verzonden naar het van-adres.
 • NIEUW: Klikbare URL’s in tekstpagina’s of omschrijvingen bij vragen toegevoegd. Op iedere tekstpagina, of bij iedere toelichting op een vraag is het nu mogelijk om een directe link naar bijvoorbeeld een website of YouTube filmpje te maken. Met de link wordt een compleet nieuw scherm in de browser geopend.
 • Diverse verbeteringen op de volgende vlakken
  • Antwoorden die uit alleen een leesteken bestaan in de Wordcloud en rapport.
  • Kleuren in de weergave van groepen bij een meerkeuze vraag.
  • Aantal pixels waarmee een grafiek wordt opgebouwd in het rapport verhoogd.
  • Weergave van het lichte thema bij presenteren resultaten.
  • Kleine wijziging in tabel van Multicriteria analyse. De kolom ‘risico’ is tekstueel aangepast naar ‘product’.
 • Performance verbeteringen doorgevoerd door heel Spilter.

Releasenotes uitlevering van 28 november 2017.

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • NIEUW: Op verzoek van diverse klanten is de waarde die ingesteld kan worden bij een score -vraag of -analyse verhoogd van 0 tot 100 naar -100.000 tot + 100.000.  De instelling van de slider is logaritmisch gemaakt. Om de gebruikersvriendelijkheid te waarborgen is de exacte instelling te kiezen met de invoervelden voor en achter de slider.
 • NIEUW: Het is vanaf deze versie mogelijk om voor alle open vragen bij de weergave 'tekstballonnen' exact aan te vinken welke antwoorden getoond worden. In het tabblad [presenteren] is er een extra optie in het pop-up menu [weergave resultaten] bijgekomen
  • Bij brainstorm- en brede vragen is er de optie 'alleen geselecteerde antwoorden' bijgekomen. Bij gebruik van deze optie komt in het voorzittersscherm achter alle antwoorden een selectiebox te staan. De antwoorden die daar aangevinkt worden, worden live getoond op het presenteerscherm. Dit wordt continu gesynchroniseerd.
  • Bij rubriceringsvragen kunnen ook de antwoorden niet alleen individueel, maar ook per rubriek getoond worden.
  • Bij lijstvragen is dit nog verder uitgebreid met de mogelijkheid om het van één onderdeel icm een rubriek te tonen.
 • NIEUW: Veel van onze klanten gebruiken al de optie [resultaten op uitgebreid scherm] om alle antwoorden te tonen op een 2e scherm (bv beamer). Dat kon alleen nog niet voor het categoriseren. Dat is nu aangepast. Ook bij de categoriepagina is het nu mogelijk om met een tweede beeldscherm te werken. Alle wijzigingen die een voorzitter doorvoert op zijn eigen PC worden direct gesynchroniseerd met het 2e scherm.
 • Diverse verbeteringen aan de Wordcloud.
  • Als je een woord aanklikt, verdwijnt deze uit de Wordcloud
  • De grootte van de Wordcloud is niet langer vast, maar afhankelijk van de schermresolutie
  • Er wordt beter omgegaan met erg lange woorden die ook vaak voorkomen
 • Daarnaast nog diverse verbeteringen op de volgende vlakken
  • Het grootste te kiezen lettertype bij presenteren is vergroot
  • Afbeeldingen bij een vraag worden passend gemaakt
  • De juiste rechten krijgen bij importeren van oude sessies
  • Bubble chart bij onderdelen met exact dezelfde waarden
  • Weergave van de resultaten bij meerkeuze vragen met meer dan 20 antwoordopties
  • Export van een lijstvraag naar formaat tbv SPSS

Releasenotes uitlevering van 26 september 2017

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • NIEUW: De security van onze klantomgevingen is nog verder verbeterd. Vanaf heden worden alle aanvragen naar de Spilteromgeving automatisch ge-redirect naar een https- omgeving. Http wordt niet meer ondersteund zodat onveilige verbindingen niet meer mogelijk zijn.
 • NIEUW: De wijze waarop een deelnemer kan inloggen is uitgebreid. Aan de hand van klantvragen is deze optie geïntroduceerd. In nauw overleg met een aantal klanten is deze optie vervolgens getest en nu bij deze update hebben we het ook geschikt gemaakt voor alle klanten. De grootste wijzigingen zijn;
  • Deelnemers kunnen nu ook inloggen met een 6-cijferige sessiecode. In de ribbon is deze voor de voorzitter overal duidelijk zichtbaar aan de rechterzijde.
  • Een deelnemer kan ook zichzelf aanmelden voor een bijeenkomst. Met de juiste sessiecode kan deze zichzelf met zijn eigen inlognaam en wachtwoord combinatie aanmaken. Vooral handig als er bij de start van de sessie mensen zich alsnog melden.
  • Het is mogelijk om na de laatste vraag de sessie automatisch opnieuw te laten starten met een nieuwe anonieme deelnemer. Bijvoorbeeld toe te passen voor enquêteurs die met een tablet rondlopen.
 • NIEUW: De werkwijze en weergave bij het maken van een compleet nieuwe sessie is sterk vereenvoudigd. De grootste wijzigingen zijn;
  • Het aantal tabbladen die men moet doorlopen bij het aanmaken van een sessie is verminderd tot 3.
  • Het verschil tussen Versnellingskamer, Enquête en Poll is losgelaten.
  • Alle mogelijkheden van in- en uitloggen voor een deelnemer zijn mogelijk voor iedere sessie.
  • De weergave van een deelnemersscherm is losgetrokken van het type sessie. Zo is het dus nu ook mogelijk om bij een sessie met onbekende deelnemers (voorheen poll), de agenda van de bijeenkomst te tonen.
 • NIEUW: Presenteren van de antwoorden op een open vraag middels tekstballonnen is toegevoegd. Doordat de inzet van Spilter bij grotere evenementen een vlucht aan het nemen is ontstond de behoefte om ook de antwoorden in tekstballonnen weer te geven. Zo kan er nog meer interactie ontstaan tussen publiek en dagvoorzitter.
  • In het tabblad [presenteren] is bij open vragen de optie 'weergave in tekstballonnen' toegevoegd.
  • Klikken op een tekstballon zorgt ervoor dat deze naar voren komt en veel groter wordt.
  • Bij rapportagegroepen krijgt iedere groep zijn eigen kleur  tekstballonnen.
 • De Word-rapportage heeft een grote update ondergaan. Er zijn heel veel verbeteringen doorgevoerd in de weergave van de resultaten en de opbouw van het rapport.
 • Diverse verbeteringen op de volgende vlakken
  • Weergave van resultaten van analyses
  • Helpteksten op de verschillende pagina's
  • Hernummeren van items bij categoriseren
  • Export naar Excel tbv SPSS
  • Visuele verbetering bij gebruik NetwerkApp
  • Berekeningen en weergave van waarden bij MCA met wegingsfactoren

Releasenotes uitlevering van 24 juli 2017

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • NIEUW: Er is een grote verbetering in het bovenmenu (het lint) doorgevoerd. Grootste uitdaging was de werkwijze omtrent presenteren van resultaten. In samenwerking met een aantal klanten zijn we gekomen tot een nieuwe lintstructuur die het presenteren van de resultaten vereenvoudigd. Wanneer u gebruik maakt van een zgn. 'uitgebreid bureaublad' is het nu mogelijk om, zowel de resultaten te tonen -als Spilter te bedienen-, vanaf 1 PC. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het lint.
  • tabblad [weergave] is verdwenen.
  • tabblad [acties] heet nu tabblad [start] en is verplaatst naar voren
  • in tabblad [presenteren]  kunt u nu kiezen uit presenteren op eigen scherm of op uitgebreid scherm (wanneer u een 2e scherm aangesloten heeft)
 • NIEUW: Presenteren van alleen de vraag is nu mogelijk. Doordat Spilter steeds meer ingezet wordt bij grotere evenementen ontstond de behoefte om alleen de vraag te presenteren aan het publiek. Dat is nu geïmplementeerd. De volgende mogelijkheden zijn toegevoegd aan het tabblad [presenteren] in Spilter
  • Weergave van alleen de vraag (met keuze of bijbehorende antwoordopties ook getoond worden)
  • Weergave van een tekstpagina  (zelf gebruikt om een agenda van de dag te tonen)
  • Weergave van alleen de agendapunten van een bijeenkomst.
 • NIEUW: Het is nu mogelijk om de eigen NAW gegevens en wachtwoord te kunnen aanpassen. Dit kan op de volgende wijzen;
  • Op het inlogscherm staat een link met 'wachtwoord vergeten'. Hiermee kunt u een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen waarmee u kunt inloggen.
  • In Spilter heeft u de mogelijkheid om uw gegevens, zoals naam, wachtwoord en contact mailadres, aan te passen. Dit doet u door op uw naam in de rechterbovenhoek te klikken.
 • Diverse kleine verbeteringen op de volgende vlakken
  • Aanmaken van sessie. Hier is een wijziging doorgevoerd in tabblad 'overige opties'
  • Spilter app tbv hybride brainstormen geschikt voor nieuwe versie Spilter (download via Applestore. Alleen iOS )
  • Logout verplaatst en zit nu onder uw eigen account
  • Rapportage van categorieën naar MS Excel
  • Bij categoriseren is het mogelijk om agenda te verbergen (in tabblad [start] )
  • Spilter op mobile devices
  • Sorteringen bij categorieën
  • Weergave van score analyse

Releasenotes uitlevering van 23 mei 2017

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • NIEUW: De antwoorden van een open vraag kunnen getoond worden in een Wordcloud.
  • Voegwoorden worden automatisch gefilterd en niet meegenomen (NL, UK)
  • Er is de mogelijkheid om zelf woorden uit te sluiten
  • 3 wijzen van presenteren.
 • NIEUW: De antwoorden van meerdere sessies kunnen worden samengevoegd. Een groeiend aantal klanten maakt inmiddels gebruik van een template die zij, hetzij door ons hebben laten ontwikkelen, hetzij zelf gemaakt hebben. Met deze mogelijkheid bent u in staat om de uitkomsten van meerdere sessies in één Spiltersessie samen te voegen en zo te analyseren hoe de uitkomsten zich met elkaar verhouden.
  • Onbeperkte keuze uit samen te voegen sessies
  • Duidelijke interface bij geconstateerde verschillen
  • Keuze welke sessie als basis moet dienen en de keuze of de sessies integraal of geclusterd moeten worden samengevoegd
 • Diverse kleine verbeteringen op de volgende vlakken;
  • Feedback bij importeren users in Spilter
  • Wordrapportage
  • Spilter op mobile devices
  • Enquête met onbekende deelnemers
  • Bij wijzigen lettertypegrootte weergave grafieken verbeterd

Releasenotes uitlevering 15 maart 2017

De belangrijkste updates in deze release waren:

 • NIEUW: De bubblechart is terug. Bij de ontwikkeling van Spilter4 was deze niet direct meegenomen, maar een aantal klanten heeft ons verzocht deze toch weer terug te brengen. Dat is nu gebeurd. Bij een multi-criteria analyse in een extra grafiek mogelijkheid toegevoegd in de vorm van een bubblechart. De wijzigingen in het menu zijn;
  • Optie standaard en bubblechart toegevoegd.
  • Keuze op welke as een bepaald criterium zichtbaar is via pop-up van weergave resultaten.
  • Bij bubblechart is ook de mogelijkheid tot het filteren van de resultaten.
 • NIEUW: Implementatie van nieuw licentiemodel in de software. Bij de release van Spilter4 hebben wij ook een nieuw licentiemodel geïntroduceerd. Een moderner licentiemodel wat meer aansluit op de huidige marktvraag. Wat we nog moesten doen was dit verwerken in de software. Dat is nu gebeurd. Als u al bent overgestapt naar het nieuwe model zijn de grootste wijzigingen;
  • Op de home-pagina wordt bijgehouden hoeveel voorzitterssleutels nog voorhanden zijn.
  • Als uw een sessie heeft gemaakt, is deze standaard in-actief. Alleen van actieve sessies geldt het aantal voorzitters.
  • Bij de pagina van Spiltergebruikers wordt bijgehouden hoeveel accounts u in gebruik heeft.
  • Als u gebruik maakt van een licentie met 1 voorzitter, kunt u geen extra voorzitter meer toevoegen aan uw sessie.
 • Diverse kleine verbeteringen bij importeren van oudere sessies, categoriseren en rapportage

Releasenotes uitlevering 1 februari 2017.

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • NIEUW: Er is een compleet nieuwe interface aan Spilter4 toegevoegd. Namelijk voor de mobiele devices. In samenwerking met UX designers is een aparte interface ontworpen voor Spilter. Op iedere smartphone is het nu mogelijk om ook met Spilter te werken. De layout wordt dynamisch aangepast.
 • Vorige update al aangekondigd, maar www voor de naam van uw omgeving wordt niet meer ondersteund. U komt dan op een algemene pagina terecht. Gebruik https://OmgevingsNaam.spilter.nl. (dus zonder www). U kunt er ook nog steeds voor kiezen om een onbeveiligde omgeving, namelijk via http te gebruiken.
 • NIEUW: In navolging van de scorevraag is het nu bij de score-analyse ook mogelijk om sterretjes en sliders te gebruiken als antwoordoptie.
 • NIEUW: Bij de verdelingsanalyse is ook een slider als antwoordmogelijkheid toegevoegd.
 • Het updatemechanisme bij open vragen is ingrijpend veranderd waardoor de deelnemer een veel betere gebruikerservaring beleeft.
 • Op verzoek van diverse klanten zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd bij het categoriseren.
 • Kleine verbeteringen in weergave van een aantal 3D grafieken, gebruik van Spilter op iPads en Word rapportages.
 • Performance verbeteringen doorgevoerd door heel Spilter.

Releasenotes uitlevering 6 december 2016.

De belangrijkste wijzigingens in deze release waren:

 • NIEUW: Iedere omgeving is vanaf nu beveiligd volgens het https protocol.Gebruik hiervoor  https://NaamOmgeving.spilter.nl(zonder www)LET OP! Bij de volgende uitlevering zal http://www.NaamOmgeving.spilter.nl niet meer ondersteund worden.
 • NIEUW: Bij de score vraag is het nu ook mogelijk om sterretjes en sliders te gebruiken als antwoordoptie.
 • Op verzoek van diverse klanten is er een verandering aan het rechtermuismenu doorgevoerd voor het kopiëren van antwoorden uit open vragen. In het snelmenu wordt nu verwezen naar het kopiëren van antwoorden of topX onderdelen in plaats van gehele vraag.
 • Er zijn diverse verbeteringen in de Wordrapportages van analyses.
 • Kleine verbeteringen bij gebruik van Spilter op iPads.
 • De banner aan de bovenzijde schaalt nu beter bij kleinere schermen waardoor de afbeelding altijd goed en enkelvoudig zichtbaar is.
 • Releasenotes zullen vanaf nu altijd op deze wijze getoond worden zodat u weet wat er veranderd is aan Spilter.

Releasenotes uitlevering 7 november 2016.

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • Bovenmenu in Spilterscherm is inklapbaar voor voorzitters. Dit kan 'vastgepind' worden aan de bovenzijde of alleen zichtbaar wanneer er op een optie geklikt wordt.
 • Diverse verbeteringen aan de visualisatie van de grafieken.
 • Diverse kleine bugs die gemeld waren door klanten.
 • Categoriseren "door deelnemers zelf"  geïntroduceerd en verbeterd.Na release bleek het te onduidelijk te zijn hoe het werkte voor onze klanten. Dit hebben we verbeterd.

Releasenotes uitlevering 15 oktober 2016.

De belangrijkste wijzigingen in deze release waren:

 • Heel veel kleine bugs verbeterd
 • Tekstgrootte bij presenteerpagina's éénmalig in te stellen in plaats van per vraag.
 • Webservice voor builder en player geschikt gemaakt.
 • Rapportages standaard in .xslx en .docx formaat gemaakt.