Onderzoek: Creativiteit optimaal stimuleren met digitaal brainstormen

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen start Spilter in de zomer van 2017 met een wetenschappelijk onderzoek. De focus is het optimaal gebruik maken van digitaal brainstormen om creativiteit bij medewerkers en teams te stimuleren. U wordt van harte uitgenodigd om met uw organisatie aan dit onderzoek deel te nemen.

creativiteit-1Creativiteit en innovatie zijn één van de belangrijkste thema’s voor organisaties op dit moment. Creativiteit helpt om tot vernieuwende inzichten en producten te komen en is noodzakelijk voor succesvol en blijvend innoveren. Steve Jobs beschreef dat de kern van creativiteit is om eenvoudigweg nieuwe verbanden te leggen (‘Creativity is just connecting things’). Digitaal brainstormen blijkt hier de ideale tool voor te zijn.

Maar hoe stimuleer je dat elke medewerker deze vernieuwende verbanden ook ziet en dus een creatieve bijdrage kan leveren? Dit individuele proces is precies waar we met het huidige onderzoek een antwoord op willen geven. In ons onderzoek gaan wij op zoek naar manieren om de creativiteit van medewerkers optimaal te benutten en te activeren bij digitaal brainstormen. Het doel is om hiermee creativiteit in organisaties zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten, als verlengde van de waarde van creativiteit voor individuen.

In samenwerking met Kiki de Jonge, Eric Rietzschel en Nico van Yperen van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG wordt deze zomer het startsein gegeven om het onderzoek op te starten. Deze onderzoekers hebben uitgebreide ervaring met onderzoek naar creativiteit en innovatie. Dit is dan ook een uitgelezen moment om met uw organisatie mede vorm te geven aan de opzet en als eerste te profiteren van de uitkomsten van het onderzoek

Wilt u profiteren van onze expertise en meer halen uit de creativiteit van uw medewerkers? Neemt u dan contact op met Kiki M.M. de Jonge van Rijksuniversiteit Groningen en meld u aan.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...