Oorsprong GDSS

Een GDSS of Group Decision Support Systeem is software die digitale ondersteuning biedt daar waar mensen met elkaar in overleg zijn. Het doel is om te helpen overeenstemming te bereiken en tot besluitvorming te komen.

Een GDSS wordt ook wel Group Decision Room (GDR), of in Nederland Versnellingskamer, genoemd.

Over de oorsprong van het GDSS zijn verschillende opvattingen. Zo zou het GDSS in 1970 op verschillende plekken in Amerika zijn ontstaan. Na onderzoek gefocust op management en systeembeheer door de New Jersey Institute of Technology, de Universiteit van Minnesota en de Universiteit van Arizona zou het GDSS verder uitgegroeid zijn.

Een andere opvatting is dat in 1980 door een commerciële samenwerking tussen IBM en het Amerikaanse Ministerie van Defensie een nieuwe software-vorm ontstaan is, als oplossing om de afstemming tussen de verschillende takken van de strijdkrachten te verbeteren.

Zeker is dat het GDSS pas interessant werd vanaf het moment dat computers draagbaar en betaalbaar werden in de jaren negentig.

50% sneller overleggen, meer interactie

Sinds het ontstaan van de Group Decision Support Systems rond 1980 zijn er vele onderzoeken uitgevoerd naar de werking ervan.
Hieruit blijkt dat besluitvormingstrajecten niet alleen sneller verlopen, onderzoek wijst uit dat ook de kwaliteit hoger is.
Deelnemers doen inspiratie op van elkaars ideeën. Deze kruisbestuiving resulteert in méér contact en interactie tussen aanwezigen,
omdat je méér inzicht hebt in wat de ander denkt.

Digitaal brainstormen met een GDSS werkt

  • Wetenschappelijk bewezen: tot 50% verkorte overlegtijd
  • in 89% van de onderzochte casussen blijkt dat de effectiviteit hoger is
  • Deelnemers meer tevredenheid over het proces ervaren
  • Anonimiteit helpt bij het ventileren van meningen
  • Tegelijkertijd leveren van input een hogere kwaliteit van de sessie geeft
  • Uit onderzoek blijkt dat veranderprocessen beter verlopen na inzet van een GDSS

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...