Over gespreksarbeid en grammaticale downgraders.. verschillen tussen mannen en vrouwen tijdens vergaderingen én kerstdiners

Met een taalkundige bril kijken én luisteren naar gesprekken tussen mannen en vrouwen. Dat levert een aantal opmerkelijke verschillen op. Het is goed om je hiervan bewust te zijn, privé én zakelijk. Let tijdens de feestdagen maar eens op bij het kerstdiner. En op je werk in bijvoorbeeld vergaderingen of andere bijeenkomsten.

De interactie tussen gesprekspartners drukt een duidelijk stempel op de uiteindelijke resultaten van je vergadering en op de onderwerpen die tijdens het kerstdiner over tafel vliegen.

Interesse in sekseverschillen is zo oud als Methusalem en er is veel onderzoek naar gedaan. Lees hier meer over typisch gespreksgedrag van mannen en vrouwen:

Gespreksarbeid
Zo heb je het fenomeen gespreksarbeid. Dat zijn manieren om een gesprek op gang te houden of vloeiend te laten verlopen, zoals het stellen van vragen en geluiden maken zoals ‘hm’ en ‘ja’, de minimale responsen. Vooral een vrouwelijke actie. Mannen voelen in het algemeen die behoefte niet zo.

Joining
Vrouwen blijven wat meer bij het onderwerp, wanneer ze iets zeggen sluit dit meer aan bij de spreekbeurt van een ander. Dit noemen we joining. Ze doen dit door het expliciet bevestigen van wat de ander daarvoor vertelde. Mannen hebben de neiging abrupter van onderwerp te wisselen.

Gesprek_effectgroep (1)

Overlap en interruptie
Dus al beginnen met praten wanneer de ander nog bezig is met zijn zin. Uit onderzoek blijkt dat mannen meer overlap en interrupties gebruiken met als doel de spreekvloer te krijgen. Hier bestaan overigens ook behoorlijke culturele verschillen tussen landen. In mediterrane gebieden is het gebruikelijker om al te beginnen met praten, terwijl de ander nog niet klaar is. Sterker nog, dit wordt van je verwacht. Anders zouden ze je weleens als saai kunnen bestempelen. De Finnen doen het omgekeerde. Er zit een bijna ongemakkelijke stilte tussen het uitspreken van het laatste woord van de een en de start van de ander. Wij Nederlanders zitten er ergens tussenin, doorelkaar heen praten is niet wenselijk, maar er mag wel vaart in zitten.

Spreekruimte
Wie van ons het meeste tekst produceert per gesprek, daarover zijn niet alle onderzoeken het eens. De spreekruimte is afhankelijk van bijvoorbeeld het type gesprek, het onderwerp en betrokkenheid of expertise. Mannen schijnen wel meer de neiging te hebben afzonderlijke onderwerpen aan elkaar te rijgen tot één hele lange gespreksuiting, een mooie strategie om zo lang mogelijk de beurt te behouden.

Vrouwen geven vaak juist expliciet de beurt over aan de ander, door tag questions als ‘toch?’ en ‘hè?’ te gebruiken.

Grammaticale downgraders en andere verzachtende woorden
Een grammaticale downgrader is bijvoorbeeld de verleden tijd gebruiken in een zin als “Zou je even terug kunnen bellen?”. Het verzacht je uitspraak. Ook ‘weet je..’, ‘ik bedoel..’, ‘soort van’, ‘ik denk..’, ‘misschien’ en ‘ofzo’ horen in het rijtje van verzachtende woorden. Vooral de dames doen dit in gesprekken.

Interactie tussen vrouwen is vaker coöperatief te noemen en voor mannen komt de term competitief meer van pas. Natuurlijk is een en ander gegeneraliseerd, geldt het niet voor alle mannen en alle vrouwen, maar verschillen, die zijn er zeker.

Als je de variatie in interactie in je vergadering, brainstormsessie of andere bijeenkomst minder nadrukkelijk wilt maken, biedt Spilter uitkomst. In een Versnellingskamer, waarbij deelnemers tegelijkertijd hun ideeën kunnen delen en een inhoudelijke discussie voeren. Zo vervallen de obstakels die sekseverschillen kunnen opwerpen.

Bron: I.C. van Alphen (1999). Variatie in verbale interactie (v/m). Een sociolinguïstisch onderzoek naar de vorm en de functie van het taalgebruik van adolescente meisjes en jongens. Faculty of Humanities, University of Amsterdam.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...