Over hackathons

Het woord hackathon is een combinatie van de woorden hacking en marathon. Oorspronkelijk een fenomeen uit Silicon Valley waar startende teams in hun vrije uren bij elkaar komen om een dag zo veel mogelijk werk te verzetten aan hun project.

Sinds enige tijd is ook Nederland verslingerd geraakt aan deze vorm van snelle innovatie. Want dat is wat een hackathon is. In korte tijd bouwen teams mogelijke oplossingen (prototypes en demo’s) voor een challenge. Die challenge kan zakelijk, maatschappelijk of wetenschappelijk zijn.

Zo heb ik de afgelopen jaren mogen werken aan hackathons op het vlak van duurzaamheid, voedsel, landbouw, sport, wetenschap, onder de noemers van Apps For The Planet, Polderhack, Flora Fauna Hack, Hack Food Waste, Sprint, Science Hack Days, etc. Een mooi voorbeeld van een succesverhaal van een van onze hackathons is Surplus project.

Naast dat je met een hackathon aansprekende prototypes krijgt, is een hackathon ook op andere manieren waardevol. Zo kunnen organisaties en deelnemers elkaar op die manier beter leren kennen en samenwerkingen starten. Je kunt er vaak met nieuwe technologieën werken en laten zien wat je kunt.

Voor een goede hackathon heb je drie ingrediënten nodig: een goed uitgeruste plek, gedreven en kundige mensen (daarover later meer) en zoals gezegd: een aansprekende challenge.

Met een goede challenge geef je richting en energie aan de deelnemers. Het is daarmee duidelijk wat hen te doen staat. Een pakkende challenge heeft vaak iets heldhaftigs. Dat moet ook wel, want je gaat een onzeker avontuur aan met zijn allen. Dan is een goede dosis intrinsieke motivatie prettig.

Door een goede mix van deelnemers krijg je de nodige serendipiteit die nodig is om nieuwe invalshoeken en oplossingsrichtingen te ontdekken. Daarom nodigen wij bij onze hackathons developers, ontwerpers, engineers, onderzoekers, experts, business developers en marketeers uit.

Juist die mix van mensen zorgt voor een goede energie. Wat je wilt bereiken is dat deelnemers elkaars input gebruiken om een idee goed vorm te geven. Op de grensvlakken tussen domeinen en expertises ontstaan de mooiste dingen.

Kortom, met hackathons kun je in korte tijd grip krijgen op complexe en kansrijke veranderingen. Daarmee vergroot je de kans om vroegtijdig in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen die de technologie biedt.

Meer weten?

Casper is te bereiken via www.combustic.nl

of op Twitter: @casperkoomen

Casper Koomen

 

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...