Positieve invloed GDSS op organisatieveranderingen

Uit onderzoek van Universiteit Twente is gebleken dat GDSS positieve invloed op het succes van een organisatieverandering hebben. In dit whitepaper worden de verschillende sterke punten en voordelen van GDSS-systemen beschreven. Voor dit onderzoek is Spilter gebruikt als GDSS.

Whitepaper (oktober 2014) geschreven door Jeroen Montaban, verbonden aan de Universiteit Twente met als onderzoeksvraag: “Hoe kunnen Group Decision Support Systems worden gebruikt om op effectieve wijze organisatieveranderingen te faciliteren?”

Wilt u meer weten over GDSS of informatie over Spilter ontvangen? Neem dan nu contact met ons op via 036-7508275 of info@spilter.nl.

Related Blogs

Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: Een energieplan voor Ameland
Opdracht Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil al in 2020 energieneutraal zijn. Het benodigde energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland...
Posted by admin | 15/02/2018
Case: P3 Pop- & Cultuurpodium
Opdracht In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater in regio Waterland. P3 is een stichting met een bestuur, een klein deel betaalde...