Provincie Flevoland Werkconferentie

2014.DeltaCongres.ProvincieFlevoland.25
Op woensdag 22 januari 2014 vond het Flevolands Deltacongres plaats in het provinciehuis te Lelystad. Het Deltaprogramma komt nu in de afrondende fase: in 2014 worden de deltabeslissingen genomen door het Rijk. Vanaf het begin tot juni 2014 vindt consultatie plaats en kan Flevoland haar mening bij het Deltaprogramma kenbaar maken. In de aanloop daarnaartoe faciliteert de provincie onderlinge afstemming en informatie/consultatie.

Het congres vervulde daarin een belangrijke rol. In een interactieve sessie stond consultatie centraal: de aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over het draagvlak en de uitwerking van de deltabeslissing in de eigen praktijk. Speciale aandacht was er ook voor de vraag ‘Hoe verder na 2014’. Het deltaprogramma stopt dan, en er liggen vragen zoals ‘Willen we blijven samenwerken op dit vlak en in welke vorm?’

De uitdagingen voor een effectieve werkconferentie lagen voor het deltacongres in de combinatie tussen het aantal deelnemers, de uiteenlopende belangen, de relatief kort beschikbare tijd voor de werksessie en het aantal deltabeslissingen waarover de provincie feedback van de aanwezigen wilde hebben

Met 80 iPads in korte tijd toch veel input verzameld
Iedere deelnemer kreeg naast zijn badge ook een iPad uitgereikt. Via de iPads met de applicatie Spilter konden de 80 deelnemers allereerst vragen stellen aan de geïnterviewde sprekers. Deze vragen waren realtime zichtbaar op het centrale scherm en werden ter plekke, onder leiding van een dagvoorzitter, beantwoord door de geïnterviewden.

Aansluitend volgde de werksessie die was opgedeeld in drie thema’s: elk thema vormde één werkronde. De deelnemers zaten aan ronde tafels en gaven aan de hand van stellingen eerst individueel via iPads hun mening, motivatie en adviezen. Deze resultaten waren realtime zichtbaar op alle iPads, verdere uitwerking, ammendaties of onderbouwingen deed men in discussies en in onderlinge gesprekken met de tafelgenoten. Hierbij werd de gezamenlijke mening ook weer werd ingevoerd op de iPad.

Aan het eind van elke werkronde werden de resultaten per tafel door middel van grafieken plenair weergegeven en besproken. Stellingen waar men uiteenlopend op had gereageerd werden door de dagvoorzitter onder de aandacht gebracht waarbij hij tevens deelnemers uitnodigde hun antwoord toe te lichten.

Wat is er met Spilter bereikt?
De opdrachtgever had na 3 uur werkconferentie de onderbouwde mening van alle 80 deelnemers en zijn alle zaken die impliciet leefden expliciet gemaakt. Daarnaast is de verzamelde input via de app op de 80 iPads direct opgeslagen in Spilter. Het rapport is ter plekke getoond aan alle deelnemers via het grote scherm en aan het eind van het congres op een ludieke manier door de door Spilter geregelde act overhandigd aan de Gedeputeerde van Provincie Flevoland.

De resultaten van het werkcongres worden in de verdere rapportage naar de Kamer meegenomen. Dankzij de inzet van Spilter is er in korte tijd zeer veel input verzameld en schreven de aanwezigen op het congres zo indirect mee aan het Deltaprogramma.

OpdrachtgeverProvincie Flevoland
ToepassingWerkconferentie
Aantal deelnemers80
Duur sessieHalve dag

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...