ROGPlus Wat kan er beter binnen de WMO?

Hoe organiseer je het inkooptraject rondom de Wmo-maatwerkvoorzieningen vanaf 2016 goed? Hoe ga je om met de budgetdoelen die de overheid stelt? Hoe blijf je de zorgvuldigheid voor de burger in het oog houden? En met welke partijen moet er dan om de tafel om iedereen de kans te geven mee te denken en met elkaar te verbinden? En als die partijen dan allemaal rondom de tafel zitten, hoe zorgen we er dan voor dat iedere partij betrokken wordt, zich gehoord voelt en de mogelijkheid krijgt om input te geven?

Hoe was de aanpak?
Door de complexiteit en de vele inhoudelijke aspecten is gekozen om de diverse zorgaanbieders en ambtenaren kansen en samenwerkingsvormen te laten verkennen tijdens een werkconferentie. Voorafgaand aan de conferentie konden de zorgaanbieders en Wmo-adviesraden een online enquête invullen waarin gevraagd werd naar de mogelijkheden voor passende ondersteuning met minder middelen van uit het Rijk. Al deze input werd door Spilter verwerkt en vormden het uitgangspunt bij de werkconferentie.

De werkconferentie heeft plaats gevonden in het Koningshof Theater te Maassluis. In het plenaire gedeelte zijn de online resultaten gepresenteerd. Daarna gingen de deelnemers in groepen uiteen om de online ideeën verder uit te werken. Spilter heeft de groepen deelnemers voorzien van een laptop. Hierdoor kregen alle deelnemers de mogelijkheid om zijn of haar input te leveren en gelijktijdig aan het vraagstuk te werken. De groepen waar zo verdeeld dat de verschillende aanbieders, ambtenaren en andere betrokken door elkaar heen aan tafel zaten. Hierdoor werden de ideeën vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De output wordt door de organisatie gebruikt om het aanbestedingstraject te perfectioneren.

Wat is er met Spilter bereikt?
Naast de ruim 200 ideeën en oplossingen via de online peiling, is er ook tijdens de werkconferentie veel input opgehaald. Hierdoor ligt er een mooie basis voor het nieuw op te stellen inkoopdocument. Minstens zo belangrijk zijn de nieuwe verbindingen die er gelegd zijn tussen de zorgaanbieders op het gebied van innoveren en samenwerken. Elke beleidsambtenaar, wethouder en cliënt voelde zich betrokken en gehoord.

Alle ideeën, meningen, gevoeligheden, stellingen, etc. van de online peiling en werksessie zijn digitaal verankerd en kunnen altijd weer als naslagwerk gebruikt worden.

Opdrachtgever ROGPlus / Romein & co
Toepassing Werkconferentie
Aantal deelnemers enquête 30 aanbieders
Duur enquête 1½ week
Aantal deelnemers sessie 50
Duur sessie Eén dagdeel
Opstelling Plenaire sessie & rondetafelgesprekken
Locatie Koningshof Theater te Maassluis

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...