ROGPlus Wat kan er beter binnen de WMO?

Hoe organiseer je het inkooptraject rondom de Wmo-maatwerkvoorzieningen vanaf 2016 goed? Hoe ga je om met de budgetdoelen die de overheid stelt? Hoe blijf je de zorgvuldigheid voor de burger in het oog houden? En met welke partijen moet er dan om de tafel om iedereen de kans te geven mee te denken en met elkaar te verbinden? En als die partijen dan allemaal rondom de tafel zitten, hoe zorgen we er dan voor dat iedere partij betrokken wordt, zich gehoord voelt en de mogelijkheid krijgt om input te geven?

Hoe was de aanpak?
Door de complexiteit en de vele inhoudelijke aspecten is gekozen om de diverse zorgaanbieders en ambtenaren kansen en samenwerkingsvormen te laten verkennen tijdens een werkconferentie. Voorafgaand aan de conferentie konden de zorgaanbieders en Wmo-adviesraden een online enquête invullen waarin gevraagd werd naar de mogelijkheden voor passende ondersteuning met minder middelen van uit het Rijk. Al deze input werd door Spilter verwerkt en vormden het uitgangspunt bij de werkconferentie.

De werkconferentie heeft plaats gevonden in het Koningshof Theater te Maassluis. In het plenaire gedeelte zijn de online resultaten gepresenteerd. Daarna gingen de deelnemers in groepen uiteen om de online ideeën verder uit te werken. Spilter heeft de groepen deelnemers voorzien van een laptop. Hierdoor kregen alle deelnemers de mogelijkheid om zijn of haar input te leveren en gelijktijdig aan het vraagstuk te werken. De groepen waar zo verdeeld dat de verschillende aanbieders, ambtenaren en andere betrokken door elkaar heen aan tafel zaten. Hierdoor werden de ideeën vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De output wordt door de organisatie gebruikt om het aanbestedingstraject te perfectioneren.

Wat is er met Spilter bereikt?
Naast de ruim 200 ideeën en oplossingen via de online peiling, is er ook tijdens de werkconferentie veel input opgehaald. Hierdoor ligt er een mooie basis voor het nieuw op te stellen inkoopdocument. Minstens zo belangrijk zijn de nieuwe verbindingen die er gelegd zijn tussen de zorgaanbieders op het gebied van innoveren en samenwerken. Elke beleidsambtenaar, wethouder en cliënt voelde zich betrokken en gehoord.

Alle ideeën, meningen, gevoeligheden, stellingen, etc. van de online peiling en werksessie zijn digitaal verankerd en kunnen altijd weer als naslagwerk gebruikt worden.

Opdrachtgever  ROGPlus / Romein & co
Toepassing  Werkconferentie
Aantal deelnemers enquête  30 aanbieders
Duur enquête  1½ week
Aantal deelnemers sessie  50
Duur sessie  Eén dagdeel
Opstelling  Plenaire sessie & rondetafelgesprekken
Locatie  Koningshof Theater te Maassluis

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...