Salesplan in 2 dagen

Jaarplannen die meer zijn dan een copy-paste van vorig jaar. Een aanpak die meer is dan een herhaling van zetten, één met voldoende zekerheden en verrassende invalshoeken. En dat zonder een kostenplaatje van tienduizenden euro’s. Dat was de uitdaging die we zijn aangegaan. Met onze bewezen aanpak zijn we er in geslaagd om in één dag, in een Versnellingskamer, een verkoopteam van 15 personen gestructureerd een uitdagende dag voor te zetten. Waarbij creativiteit, effectiviteit en efficiëntie resulteerde in dusdanig concreet resultaat dat deze directe input opleverde om te komen tot vernieuwende en gezamenlijk gedragen verkoopplannen.

En de kosten? Die vielen heel erg mee. Een kosten-baten analyse was eenvoudig en de conclusie snel gemaakt. Een heel goede investering!

Het vraagstuk
De aanvraag die vlak voor kerst bij ons binnenkwam was kort en bondig: hoe organiseren we een bijeenkomst met onze verkoopmanagers die én gestructureerd verloopt én de gewenste successen oplevert? Het resultaat van de bijeenkomst moet input zijn voor een aansluitende 2e dag waarin de verkoopplannen gemaakt worden. Doelstellingen als; het marktaandeel met 8% vermeerderen, een omzetstijging van 10% behalen en een verlaging van de verkoopkosten met 15% lagen ter tafel. En dat op een dusdanige wijze dat iedere accountmanager zich betrokken voelt bij het proces en volledig achter het uiteindelijke salesplan staat.

Versnellingskamer

De uitwerking
Voor het ophalen van alle input stond één dagdeel gereserveerd, iets waar doorgaans meerdere dagen voor worden geblokt. De bijeenkomst werd opgedeeld in drie rondes. In de eerste ronde zijn diverse brainstormtechnieken toegepast. Bijvoorbeeld de techniek van het negatief brainstormen: Hoe zorg ik ervoor dat mijn verkoop extreem keldert? Hoe jaag ik mijn klanten juist weg? Door stil te staan bij wat je juist niet moet doen ontstaat, naast een goede sfeer, een helder beeld van de zaken die juist wel positief werken. Ook zijn ervaringen uitgewisseld, door de anonimiteit van Spilter komen zowel positieve als negatieve ervaringen naar voren. Een leerzaam moment voor alle aanwezigen. Al deze losse ideeën, een kleine 500, stonden niet op gele stickers, maar waren digitaal voorhanden. Klaar voor de volgende stap. Het verwerken, vervormen, bespreken, kiezen, delen, samenvoegen en herschrijven van alle input tot concrete ideeën. De laatste stap was het scoren van de ideeën. Niet op gevoel maar op basis van gezamenlijk vastgestelde, meetbare en herleidbare criteria. Na het scoren was direct grafisch zichtbaar waar ieder idee het beste resultaat voor opleverde. Een prachtige basis voor de uiteindelijke plannen.

En alle 500 ideeën? Die zijn samengevoegd tot een prachtig rapport. Een rapport waarin serieuze conclusies, grappige oneliners en alle ideeën de basis vormen van een zeer waardevol naslagwerk wat ter inspiratie en vermaak voor iedere accountmanager en voor de directie beschikbaar is.

Deze case heeft Spilter in samenwerking met Effectgroep uitgevoerd

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...
Posted by admin | 04/12/2018
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer
3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer Dankzij de vele mogelijkheden van beslissingen nemen binnen een Versnellingskamer is de inzet relevant in diverse fases binnen een project. Ieder moment waarop het...