Sociaal Ondernemerschap SER Werkconferentie

Ondernemen op een manier die helpt om een maatschappelijk probleem op te lossen. Niemand heeft er bezwaar tegen, maar in de praktijk lopen sociale ondernemingen toch tegen knelpunten aan zoals regelgeving en het vinden van financiering. De uitdaging was om met sociaal ondernemers, financiers en wetenschappers mogelijke oplossingen te bedenken voor deze knelpunten.

Projectbeschrijving
Voor de deelnemers begon de werkconferentie “Sociaal ondernemerschap” al ruim voor de bijeenkomst zelf. Zij namen deel aan de online enquête die ruim voor de conferentie werd verspreid onder alle genodigden. De antwoorden die hier online werden gegeven dienden als input voor de bijeenkomst zelf. Daarnaast gaf dit de mogelijkheid aan de deelnemers die niet konden komen om ook hun mening te geven. Om alle deelnemers aan het ‘woord’ te laten is gekozen voor de werkvorm “werkconferentie”. Dit houdt in dat er met de hele groep actief gewerkt werd aan de verschillende thema’s die het resultaat waren van de online enquête. Per onderwerp werd er aan een ronde tafel, onder leiding van een SER-commissielid, gesproken over de knelpunten en mogelijke oplossingen. De vragen waren voorbereid en stonden klaar in Spilter. Alle deelnemers kregen een laptop tot hun beschikking om alle input direct in Spilter in te voeren en was het mogelijk om alle antwoorden centraal binnen te zien komen. Het doel was om met de verschillende stakeholders oplossingen te bedenken voor de knelpunten voor sociaal ondernemerschap .

Resultaat
Deze werkconferentie heeft niet alleen een scala aan oplossingen opgeleverd, maar heeft de diverse stakeholders de mogelijkheid gegeven om met elkaar in gesprek te gaan. De SER gebruikt deze oplossingen als input om een visie voor het ministerie te schrijven. Het accent zal op de vraag liggen hoe de rijksoverheid zich tot het fenomeen sociaal ondernemerschap moet verhouden. Met deze Spilter werkconferentie is voor deze visie de basis gelegd.

OpdrachtgeverSER
ToepassingOnline/Werkconferentie
Aantal deelnemers100
TijdsduurOnline enquête ruim voor de werkconferentie beschikbaar, Werkconferentie één dagdeel
Opstelling1 zaal, 10 tafels, 5 thema’s

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...