Succesvol samenwerken

Zorgnetwerk Zenderen – ingewikkeld maar pure noodzaak!

“Er zijn de afgelopen decennia al verschillende vormen van samenwerking geweest, maar in al die vormen is er steeds één partij leidend of sturend. Dat werkt uiteindelijk averechts, aangezien er nooit volledig vertrouwen zal zijn dat die partij ook het beste voor heeft met de andere aangesloten personen of bedrijven,” aldus Wyco de Vries. De maatschappij ontwikkelt zich en er gaan steeds meer netwerkorganisaties ontstaan, al is dat nog voornamelijk in het bedrijfsleven.

De Vries heeft een grote rol gespeeld bij het opzetten en faciliteren van het zorgnetwerk Zenderen.  Zijn organisatie levert momenteel de netwerkmanager, projectmanagers en projectondersteuning voor de verschillende initiatieven en projecten. De Vries treedt nog steeds op als onafhankelijke ‘facilitator’ en vormt met zijn collega’s het projectbureau voor alle gezamenlijke innovaties, projecten en initiatieven voor het zorgnetwerk Zenderen.

Door de initiatiefnemers van het Zorgnetwerk Zenderen werd bepaald dat er een netwerkmanager en adviseur moest worden aangesteld die er voor moest gaan zorgen dat de netwerk governance vorm zou krijgen en dat beoogde innovaties en projecten ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Dat is een pluspunt en noodzakelijk voor het slagen van het netwerk als geheel. Niemand moet de baas of eigenaar zijn, maar goede coördinatie en rol afstemming is essentieel. Met het voorwerk dat de initiatiefnemers van Zenderen, in samenwerking met de Vries hebben gedaan, voor de oprichting van dit netwerk, lijkt een onafhankelijk programmabureau op dit moment ook de meeste aangewezen structuur om die coördinatie op zich te nemen. Wij kunnen als onafhankelijk partner werken aan de onderlinge vertrouwensband, met als doel elke afzonderlijke organisatie er uiteindelijk beter van maken, en waarbij de patiënt of cliënt de uiteindelijke winnaar is.”

Visie en ambitie dienen te worden aangescherpt

Eind maart ontvingen 180 zorgprofessionals, bestuurders, financiers en andere stakeholders in de zorg een vragenlijst namens verschillende zorgprofessionals en bestuurders, die inmiddels de ‘coördinatiegroep’ zorgnetwerk Zenderen vormen. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn gebruikt ter inspiratie en voorbereiding op een visie- en ambitiesessie voor het ‘zorgnetwerk Zenderen’. Deze visiesessie met Spilter was in eerste instantie bedoeld om de bestuurlijke themagroepen meer strategische richting te geven zodat zij de juiste innovaties, veranderingen en projecten kunnen vormgeven. Of om dit juist weloverwogen na te laten.

Krachtig signaal

De samenwerkingsvorm is met de benodigde begeleiding bedacht door de bestuurders van de negentien aangesloten organisaties. De samenwerkingsovereenkomst is uiteindelijk ook door hen zelf getekend. Dat is een essentieel punt. “In alle gevallen zie je dat de slagingskans van netwerken zo rond de 20% ligt. Maar omdat aan dit netwerk juist ook de bestuurders hebben gewerkt, wordt de kans van slagen vele malen groter geacht. Zolang alle betrokkenen ‘willing and able’ zijn iets van zichzelf in het netwerk te stoppen, vertrouwen hebben in elkaar en geduld hebben, ben ik er volledig van overtuigd dat een netwerk als geheel zal slagen. Dat is geen aanname, dat is bewezen wetenschap.”

Door Wyco de Vries MHA, Directeur Spyl

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...