T-REWARDS FACTORY T-mobile

T-Mobile wil een nieuw kader beloningsbeleid opzetten en vindt het belangrijk om alle medewerkers daarbij te betrekken. Door middel van crowdsourcing moet iedereen de kans krijgen om over het nieuwe beloningsbeleid mee te denken. T-Mobile staat niet alleen voor de vraag hoe je in korte tijd de meningen van een paar honderd medewerkers binnenhaalt, maar ook hoe je gezamenlijk bepaalt wat de beste oplossingen zijn om tot een nieuw beloningssysteem te komen.

De aanpak
T-Mobile heeft voor een frisse opbouwende aanpak gekozen: de ‘T-Rewards Factory’. De centrale hal van het hoofdkantoor is, voor de 2 dagen van de bijeenkomst, met steigers en bouwmaterialen veranderd in een ‘bouwplaats’. In deze ‘factory’ staan 9 stands met ieder een eigen thema zoals salarisgroei, verlof, vitaliteit etc. Voorafgaand aan de bijeenkomsten zijn alle medewerkers geïnformeerd over de thema´s.

Twee dagen lang krijgen de medewerkers de kans om mee te denken. De ochtenden zijn er op gericht om zoveel mogelijk input over het huidige beloningsbeleid te verzamelen. Voor de 9 stands is een aparte QR code gemaakt en iedereen kan met zijn eigen smartphone of device de code scannen. Zo komen ze bij de juiste vragen terecht. Hier kunnen ze vervolgens aangeven wat goed of slecht is aan de bestaande regelingen.

De middagen gaan de medewerkers in groepen van 20 personen uiteen en gaan oplossingsgericht met de verzamelde input aan de slag. Alle input van de ochtend is automatisch digitaal opgeslagen en continu beschikbaar in de subzalen. Door de deelnemers zijn concrete oplossingen bedacht die ook digitaal voorhanden zijn. Tot slot hebben alle subgroepen ook nog hun beste idee aangegeven. Bij de centrale afsluiting hebben de deelnemers via hun smartphone de winnende oplossing gekozen.

Wat is er met Spilter bereikt
In korte tijd zijn veel meningen en oplossingen verzameld, waarmee het projectteam met HR medewerkers aan de slag kunnen. De Ondernemingsraad wordt bij de uitkomsten betrokken en de resultaten daarvan worden nog een laatste keer met Spilter aan alle medewerkers voorgelegd.

Zo wordt in een korte periode een nieuw beloningssysteem opgezet waaraan het hele bedrijf heeft meegebouwd.

Related Blogs

Posted by admin | 27/03/2019
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers
Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met...
Posted by admin | 27/03/2019
Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik
Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...
Posted by admin | 27/03/2019
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...