Stakeholders: Tips voor het Selecteren, Analyseren en Mobiliseren van stakeholders

Stakeholders kunnen zowel positieve als negatieve invloed uitoefenen op een organisatie of project.  Ze zijn daarom belangrijk om rekening mee te houden. Wie zijn deze belanghebbenden? Hoeveel invloed en welk belang hebben ze precies?  En hoe betrek je ze op de juiste manier?  Tips voor het Selecteren, Analyseren en Mobiliseren van stakeholders kunnen u helpen:

Selecteren

U wilt uiteraard weten wie uw stakeholders zijn. Dit zijn wellicht interne partijen zoals eigen medewerkers en andere afdelingen. Buiten de organisatie zijn mogelijke stakeholders bijvoorbeeld klanten, burgers, leveranciers, belangenverenigingen, aandeelhouders en winkeliersverenigingen.  Er zijn meerdere manieren om stakeholders te vinden:

 •  Inventarisatie belang en invloed: Vraag uzelf bij verschillende mogelijke partijen af
  • of de belangen van de partij worden getroffen door het project;
  • of zij tot de doelgroep van het project behoren;
  • of zij over middelen beschikken om het beleid te blokkeren en
  • of zij beschikken over middelen om het proces juist te verrijken via geld, kennis of andere middelen.
 • Zelfselectie: Nodig potentiële stakeholders uit om mee te denken via de media, zoals krant, tv en sociale media. Een goede methode om ervoor te zorgen dat stakeholders zichzelf kenbaar maken.
 • Contact met specialisten: Er zijn altijd sleutelfiguren die zich op een goede positie bevinden om mogelijke stakeholders te benoemen. Denk aan het benaderen van onderzoekers en adviseurs en andere deskundigen.
 • Contact met andere stakeholders: Stakeholders hebben zelf vaak een helder beeld over wie er nog meer belang hebben. Houd er wel rekening mee dat stakeholders er stakeholders bij kunnen halen die gelijke belangen hebben.
 • Rapporten: Mogelijke stakeholders zijn ook te vinden door te zoeken in rapportages, onderzoeken en enquêtes.

Analyseren

Verschil in invloed en belangen vergt onderscheid in de manier en mate van interactie in het contact met stakeholders. Alle stakeholders zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen zou je kunnen zeggen. De Invloed-Belang Matrix laat een verdeling van vier stakeholdersgroepen zien:

Invloed-Belang_matrixBreng de Stakeholders eenvoudig in kaart met de Digitale Stakeholdersanalyse.

Mobiliseren

Het managen van stakeholders is een continu proces. Houd altijd in de gaten of u uw stakeholders nog op de juiste manier betrekt en stuur bij als dit nodig is. Sommige stakeholders zullen in het begin van een project weinig interesse tonen en een vrij inactieve houding aannemen. Zij raken pas geïnteresseerd wanneer er meer concrete resultaten zichtbaar zijn.

Het mobiliseren en aansporen van stakeholders moet op tijd in gang worden gezet, omdat de participatieparadox dreigt. Deze paradox houdt in dat het enthousiasme om mee te doen pas aan het eind van een project komt.  Maar aan het eind zijn er al veel keuzes gemaakt en is de ruimte om van een plan af te wijken veel kleiner.

Een mogelijkheid om de participatieparadox tegen te gaan, is een interactieve en inhoudelijke discussie opstarten. Geef in een brainstormsessie een probleembeschrijving en prikkel de belanghebbenden na te denken over oplossingen. Helder inzicht in de manier waarop zij aankijken tegen het probleem en mogelijke oplossingen geeft meer kans op positieve invloed.  Met als uiteindelijke doel een voorspoedig verloop van uw project.

 

Gaat u aan de slag met de stakeholdersanalyse? Breng stakeholders snel en eenvoudig in kaart met de digitale stakeholdersanalyse.

Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!  Related Blogs

  Posted by admin | 19/12/2017
  Help! Mijn brainstorm was te succesvol
  Help! Mijn brainstorm was te succesvol Je hebt een ontzettend leuke en productieve dag achter de rug. Er is gelachen, genetwerkt maar bovenal hard gewerkt. Samen hebben jullie gebrainstormd over...
  Posted by admin | 22/08/2017
  Tips van de professionele facilitator
  In dit blog delen ervaren, professionele facilitators uit ons netwerk tips voor faciliteren. Concrete tips die u direct kunt gebruiken. Of u nu af en toe als facilitator optreedt of...
  Posted by admin | 22/03/2017
  1 jaar Factor-C Digitaal
  Samen met Publiec heeft Spilter, inmiddels alweer een jaar geleden, de Ringen van invloed gedigitaliseerd tot een handzame en gebruiksvriendelijke tool. De Ringen van invloed zijn een belangrijk onderdeel van...