Toekomst gasdistributie Enexis werkconferentie

Wat zijn de trends op het gebied van het gasnet. Enexis wilde erg graag van diverse stakeholders weten hoe zij naar de toekomst kijken. De trends moesten het liefste zo gedetailleerd mogelijk omschreven en gestaafd zijn met feiten en beoordeeld worden naar waarschijnlijkheid. Hoe zorg je er voor dat iedereen zijn kennis en input wordt verzameld in een dagdeel?

Projectbeschrijving
Het gasnet bestaat uit vele invalshoeken dus is er voor gekozen om de deelnemers zowel individueel als in groepen te laten werken. De locatie, het EcoNexis huis in Zwolle, was hier uitermate geschikt voor. Het programma werd afgetrapt met een brainstorm over de trends op energiegebied. Iedereen kon tegelijk, individueel, zijn input leveren via de iPad. Vervolgens werd de groep verdeeld en werd er in de subzalen een vervolg gegeven door per thema verder te brainstormen. De drie thema’s waren industrie, mobiliteit en huizen. Om alle resultaten van deze brainstorms te bespreken is de groep weer bij elkaar gaan zitten en hebben zij plenair de uitkomsten vernomen. Ook de trends zijn plenair besproken om vervolgens op een interactieve manier de top trends te benoemen en uit te werken.

Resultaat
Vanuit alle invalshoeken en stakeholders heeft Enexis input opgehaald over de trends die zijn te verwachten op het gebied van gasdistributie. De trends die bepaald zijn door de groep als zeer waarschijnlijk, zijn volledig uitgewerkt waarbij gekeken is naar wat voor een invloed zij kunnen hebben op het gasnet en op de verschillende klanten van Enexis. Zo heeft Enexis een goed beeld van de toekomst van het gasdistributienetwerk. Er wordt nu hard gewerkt aan een robuuste visie en zo wordt er voor gezorgd dat Enexis optimaal is voorbereid op haar rol in de toekomstige energievoorziening

OpdrachtgeverEnexis
Toepassing:Brainstorm, Rondetafelgesprekken, Werkconferentie.
ResultaatVeel input over trends die als zeer waarschijnlijk zijn bepaald voor 2030. Hiermee wordt door Enexis gewerkt aan een stevige visie op de toekomst.

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...