Transitie

Hoe organiseert u als gemeente een transitie op effectieve en slimme wijze? En hoe zorgt u voor samenwerking en kennisoverdracht tussen de betrokken organisaties? Spilter kan hierin veel voor u betekenen.

Spilter verbindt

Als gemeente dient u in het kader van de transitie alle belanghebbende organisaties met elkaar te verbinden om er voor te zorgen dat helder in kaart wordt gebracht wie straks voor wat verantwoordelijk is. Maar hoe bereikt u al deze stakeholders? En op welke manier zorgt u ervoor dat in stakeholdersoverleggen iedereen zijn kennis en mening kan delen? Spilter kan u hierbij ondersteunen: onze software maakt het mogelijk om gezamenlijk tot besluitvorming te komen, verantwoordelijkheid te bepalen en tot concrete afspraken te komen.

Tijdsbesparing mét kwalitatief hoger eindresultaat

Van u als gemeente wordt verwacht dat u met minder beschikbare middelen alle hulp zo goed mogelijk regelt en goede afspraken met alle belanghebbenden maakt. Spilter zorgt ervoor dat de tijd die u normaal gesproken kwijt bent aan overleggen tot wel 50% kunt reduceren. Zo kunt u bijvoorbeeld een inventarisatie vooraf online plaats laten vinden, waardoor u zich tijdens de bijeenkomst direct kunt richten op de inhoud en discussies met meer diepgang verlopen.

Gemeente Almere in transitie

Gemeente Almere heeft op 5 november 2013 in het kader van de transitie Sociaal Domein een ketendag georganiseerd waarbij verschillende zorgpartners betrokken waren. Door inzet van Spilter werd deze ketendag, gehouden in een Penitentiaire Inrichting, omgevormd tot een interactieve werkconferentie. Lees snel de volledige case.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken.

Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!  Related Blogs

  Posted by admin | 27/03/2019
  Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie
  Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers...
  Posted by admin | 15/02/2018
  Case: Een energieplan voor Ameland
  Opdracht Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil al in 2020 energieneutraal zijn. Het benodigde energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland...
  Posted by admin | 15/02/2018
  Case: P3 Pop- & Cultuurpodium
  Opdracht In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater in regio Waterland. P3 is een stichting met een bestuur, een klein deel betaalde...