De u-vorm opzet voor de Spilter Versnellingskamer

DE MEEST COMPLETE VERSNELLINGSKAMER

Spilter heeft alles in huis voor het realiseren van een succesvolle Versnellingskamer.

Van ons eigen ontwikkelde versnellingskamersoftware tot de meest ervaren facilitators.

Betrek alle deelnemers

Laat alle deelnemers (anoniem) meedenken. Gebruik de kennis en meningen van iedereen.

Houd de focus

Handhaaf de structuur, onafhankelijk van het aantal deelnemers. Focus op de inhoud.

Voer de juiste discussie

De uitkomst is direct zichtbaar. Hierdoor blijft de discussie relevant en gericht op de inhoud.

Print direct rapportage

Alle input is digitaal vastgelegd. Er is direct een rapportage van de sessie beschikbaar.

150Versnellingskamers per jaar
12Jaar ervaring
170Verschillende opdrachtgevers
Neem contact op

Wat is een Versnellingskamer


Wisdom of the crowd
De Versnellingskamer is een inspirerende omgeving waar zonder dominantie en hiërarchie gevoelige onderwerpen en belangrijke vraagstukken besproken en bediscussieerd worden. Op basis van wisdom of the crowd worden inzichten verkregen en besluiten genomen. Dit realiseren wij door in onze Versnellingskamers gebruik te maken van het, door ons zelf ontwikkelde, Spilter GDSS (Group Decision Support System), dat wereldwijd tot de leading systemen behoort. De Versnellingskamer staat ook bekend als Group Decision Room (GDR) of Besluitenversneller.

Onderdelen Versnellingskamer
De Versnellingskamer bestaat uit drie belangrijke onderdelen: de procesbegeleider, de software en de deelnemers. Een ervaren consultant weet als geen ander de software op de meest effectieve manier in te zetten. Wij helpen desgewenst met het stellen van de juiste vragen en het selecteren van relevante vraag- en analysetypen. Hiermee benutten we de mogelijkheid om meningsverschillen direct bloot te leggen waardoor wordt gesproken over echte inhoud en de kennis van alle deelnemers optimaal wordt benut.

Realtime inzicht in meningsverschillen
In een Versnellingskamer versterken digitaal en analoog elkaar. De software laat meningsverschillen realtime zien waardoor echt op inhoud wordt gediscussieerd. De opgehaalde input kan eenvoudig worden gepresenteerd om de gezamenlijke meningen te peilen. Tevens zijn aan het eind van de sessie de resultaten direct in een rapportage beschikbaar, waardoor ook voor de uitwerking minder tijd nodig is.

We geloven echt dat Spilter van toegevoegde waarde is voor de discussie en opbrengsten ervan

– IJsbrand Jepma, Sardes

 Verfrissend en nieuw: door de werkwijze en aanpak heb je het gevoel dat er ook echt iets met je inbreng wordt gedaan.

– Provincie Flevoland

Je moet het zelf ervaren om te zien hoe effectief het is

– Johan Mulder, Gemeente Veenendaal

Versnellingskamer met Spilter


Inrichting Versnellingskamer
Binnen een Versnellingskamer maken alle deelnemers gebruik van een device, zoals een smartphone, tablet of laptop. Dit kunnen eigen devices zijn maar u kunt er ook voor kiezen deze door ons te laten verzorgen. Wij bouwen de Versnellingskamer voor u op, met laptops of iPads en na afloop nemen we alle spullen weer mee. De versnellingskamersoftware is webbased dus het enige wat nodig is, is Wifi of één van onze lokale servers en een stopcontact.

Professionele facilitators
Daarnaast adviseren onze professionele en ervaren facilitators u graag. Zij denken mee en leiden het groepsproces op een doortastende wijze waardoor gegarandeerd uw einddoel wordt behaald. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen gebruik te maken van het platform in uw eigen Versnellingskamer met bijvoorbeeld technische ondersteuning. Tijdens uw sessie bedient een ervaren operator de software zodat de procesbegeleider zich volledig op de groep en de discussie kan focussen. Wij bieden verschillende mate van ondersteuning, zodat er altijd aansluiting is bij uw wensen en behoeften.

Gevoelige en betrouwbare informatie bespreken in de Versnellingskamer? Met onze lokale servers bieden wij u een volledig afgeschermde en veilige omgeving om in te werken.

Versnellingskamer opties

Volledig verzorgde Versnellingskamer

Zet de Spilter Versnellingskamer in met een professionele procesbegeleider, operator en desgewenst hardware. Eén van onze ervaren consultants ondersteunt u van A tot Z. Advisering rondom de vraagstelling, begeleiding van het proces, bediening van de software en op- en afbouw van de benodigde apparatuur. Kortom, een volledig verzorgde Versnellingskamer met gegarandeerd positief resultaat.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Meer informatie

Werkconferenties

Spilter wordt ingezet bij conferenties waar de organiserende partij niet alleen kort meningen wil peilen, maar de aanwezige kennis echt wil gebruiken om de gezamenlijke toekomst vorm te geven. Met Spilter ervaart u de unieke combinatie van kennis en meetingsoftware. Deelnemers participeren en creëren gezamenlijk een positief en gedragen eindresultaat. Met Spilter worden verschillende type bijeenkomsten verbeterd. Denk aan een brainstorm met 100 man, meedenken met de veranderende organisatie of een volledig besluitvormingsproces. We creëren gezamenlijk structuur, zorgen dat iedereen aan bod komt en dat alle input direct opgeslagen en toegankelijk is. Resultaten worden real time getoond en kunnen hierdoor direct besproken worden.
.
.
.
.
.

Meer informatie

Congressen

Betrek op interactieve wijze uw gehele zaal middels de inzet van Spilter tijdens uw congres. Stel samen met de ervaren facilitators van Spilter de juiste vragen op en laat de deelnemers met hun smartphone of tablet eenvoudig actief meedoen. Realtime worden de bijdrages van de gehele zaal op het grote scherm getoond. U kunt open vragen stellen, waarin de deelnemers bijvoorbeeld hun mening geven of zelf een vraag stellen. Maar ook gesloten vragen zoals het score van een stelling of het maken van keuzes tussen bepaalde onderwerpen. Uniek aan Spilter is de mogelijkheid tot het stellen van evaluerende vragen, waarbij u motivatie kunt vragen en direct inzicht hebt in de spreiding van de antwoorden.

Gevoelige en betrouwbare informatie bespreken tijdens het congres? Met onze lokale servers bieden wij u een volledig afgeschermde en veilige omgeving om in te werken.

Trainingsaanbod
Digitaal brainstormen. Waar blijft de creativiteit?

Kun je digitaal creatief zijn? Of moet je altijd een link hebben met de tastbare wereld? De eerste de beste die mij zegt dat ik creatief word van een beeldscherm...

Help! Mijn brainstorm was te succesvol

Help! Mijn brainstorm was te succesvol Je hebt een ontzettend leuke en productieve dag achter de rug. Er is gelachen, genetwerkt maar bovenal hard gewerkt. Samen hebben jullie gebrainstormd over...

Brown paper sessie

Een Brown Paper sessie is een effectieve manier om in groepsverband een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bijvoorbeeld tijdens een brainstormsessie. Wat is een Brown Paper sessie? Tijdens een Brown Paper...

Tips van de professionele facilitator

In dit blog delen ervaren, professionele facilitators uit ons netwerk tips voor faciliteren. Concrete tips die u direct kunt gebruiken. Of u nu af en toe als facilitator optreedt of...

Nieuwe begrotingsopzet Gemeente Wassenaar/Voorschoten

In het kader van de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BVV) dient de begroting via uniforme indeling te worden ingevuld. Crux in deze uniformiteit is...

3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer

3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer Dankzij de vele mogelijkheden van beslissingen nemen binnen een Versnellingskamer is de inzet relevant in diverse fases binnen een project. Ieder moment waarop het...

Spilter 5 – meer waarde voor ieder gebruik

Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor...

Gemeente Almere Brainstormsessie

De gemeente Almere wilde graag een brainstormsessie organiseren met ZZP’ers, om te onderzoeken hoe zij deze groep op de arbeidsmarkt kon ondersteunen. Hierbij was het van belang om de uitdagingen...

5 meest gemaakte fouten bij een Versnellingskamer

5 meest gemaakte fouten bij een Versnellingskamer - en hoe deze te voorkomen Het organiseren en begeleiden van een Versnellingskamer omvat altijd een gedegen voorbereiding. Toch zijn er diverse valkuilen...

De perfecte aanbesteding

De perfecte aanbesteding Als overheid wilt u elke aanbesteding van een infrastructureel project zo objectief mogelijk beoordelen. Ook om te voorkomen dat u na gunning van het project in juridische...