De u-vorm opzet voor de Spilter Versnellingskamer

COMPLETE VERSNELLINGSKAMER

Een Versnellingskamer bestaat uit een aantal elementen die samen zorgdragen voor een geslaagde dag. Bij een complete Versnellingskamer verzorgen wij samen met u de inhoud. Daarnaast leveren wij de licentie, hardware en faciliteren wij de bijeenkomst.

Voorbereiding

  • Persoonlijke voorbespreking, eventueel op locatie
  • Meedenken en adviseren over de juiste methodiek, format en vragen van de sessie
  • Maken van de sessie in Spilter, bespreken en doorvoeren van eventuele aanpassingen/ wijzigingen

De techniek gedurende de dag

  • Het beschikbaar stellen van een Spilterlicentie voor de sessie
  • Op- en afbouw van de Spilter Versnellingskamer
  • Beschikbaar stellen van voldoende laptops/ chromebooks en een Spilterserver

Het faciliteren van het proces

  • Facilitator die de Spiltersoftware bedient en de bijeenkomst (mede) begeleidt

Rapportage

  • Na afloop ontvangt u een rapportage waarin alle antwoorden en gegevens integraal vermeld staan

Spilter facilitator

 

Onze facilitators kennen alle mogelijkheden van de Spiltersoftware en hebben veel ervaring met het vormgeven van verschillende soorten bijeenkomsten. Met uw inhoudelijke kennis kunnen zij helpen in de voorbereiding en bijvoorbeeld met het stellen van de juiste vragen. Zij zorgen voor een beheersbaar en doelgericht proces. Samen met u zorgen zij dat met Spilter de gewenste output boven tafel komt.

Zoals in de meeste gevallen is een goede voorbereiding het halve werk. Wij geven daarom altijd veel aandacht aan het voortraject. Eerst bespreken we samen met u precies wat het gewenste einddoel is. Hoe zien de subdoelstellingen eruit, aan welke criteria moeten ze voldoen, wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve eisen enzovoorts. Vanuit het einddoel werken we terug zodat in het proces de juiste stappen worden ondernomen om het doel te bereiken. We bespreken in deze fase ook precies wie voor welke stappen verantwoordelijk is.

Eén facilitator van Spilter is het vaste aanspreekpunt voor alle deelnemende partijen en stuurt zowel het inhoudelijke als technische proces aan.

Versnellingskamer voor uw project

Overleg vrijblijvend met één van onze ervaren consultants wat de inzet van een Versnellingskamer kan opleveren voor uw project.